NULL Skriv ut sidan - Stensböleätten

Anbytarforum

Titel: Stensböleätten
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2011-09-11, 14:31
När man sysslar med släktutredningar, som rör senmedeltiden, får man vara beredd att ibland ta ett steg tillbaka, för att förhoppningsvis sedan kunna ta två steg framåt...
 
Som jag skrev under rubriken  Ållongren i Finland, nr 115 (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=66388), så kan den Christina i Stensböle, som var gift med Anders Jönsson, inte vara barn till Peder Svärd, utan ett barnbarn.
 
Min första tanke var att hon skulle vara sondotter till Peder, men efter vidare funderingar har jag kommit fram till att hon snarare var dotterdotter till honom. Detta bygger på att om hon vore dotter till Henrik, så skulle hennes dotterdotter, Anna Ljungesdotter, vara släkt med sin make Måns Ållongren i 3:e generationen (båda). Skulle hon istället varit dotter till Olof Svärd, skulle hon varit gift med en halvbror till sin egen (postulerade) mor, Elin Jönsdotter.
 
Om Peder haft ytterligare en son, så torde han ha varit död före 1439, liksom Henrik Svärd, då ingen tillhörande släkten Svärd, utöver Olof, förekommer på någon mer framträdande plats i 'Dönhoff Calle' skrivelsen (FMU 2310). Det vore naturligtvis en möjlighet, men det finns inga belägg för detta.
 
Jag väljer alltså istället att bygga vidare på hypotesen att Christina i stället är dotter till Margareta Pedersdotter, eller till en hittills okänd dotter till Peder Svärd. Vilketdera kommer jag försöka finna vem Christas son, Arvid, var döpt efter, och hitta en ev. koppling till Jöns Stenbock, som ägt det Haiko, som sedan ärvdes av hennes dotter Anna Andersdotter - men, det får jag återkomma till.
 
Frågan är då vem Christina Pedersdotter i Stensböle, gift med Björn Salvesson, var? Här tar jag alltså ett steg tillbaka, och accepterar Eric Anthonis hypotes, att hon var dotter till Peder Skräddare, vilken fick jord reducerad samtidigt med Björn Salvesson.  Christina och Björn var förmodligen födda omkring 1360, och hade en dotter gift med Peder Hornhus, vilket stämmer med Anthonis tolkning att Björn Salvessons och hennes gods fick skötas av mågen Peder Hornhus då Björn Salvesson var sjuk.
 
Då Anders Jönsson var svåger till Peder Hornhus, har han sannolikt på något sätt fått överta Stensböle, där han återfinns 1446 (Anthoni, Tvenne Borgåbrev år 1446).
 
I nuläget ser alltså min hypotes ut på följande sätt:
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/576/335568.jpg)
 
Fokus för mitt intresse den närmsta tiden blir alltså på den Christina, som tycks ha varit gift två gånger, dels med Anders Jönsson och sedan med en Anders Olofsson
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2011-09-11 14:32)