NULL Skriv ut sidan - Stensböleätten

Anbytarforum

Titel: Stensböleätten
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2009-06-12, 23:56
I Stensböle (Borgå,Östra Nyland) levde på 1400-talet en Anders Jönsson som 1446 nämnes Anders Jönsson till Stensböle. Kommen från Egentliga Finland var han halvbror till Gregers Andersson (Garp) och möjligen son till Jöns Andersson i Kimito (Anthoni s. 117).
 
I slutet av 1400-talet omnämns fru Kerstin på Stensböle som var gift med Anders Olofsson på  
Haiko. Kerstin var en rik och mäktig fru som ägde hemman och herrgårdar runt om i Finland.  
1480 ärvde hon sin make tillsammans med barnen och ville behålla Stensböle. Sonen Arvid  
fick bl.a. en tredjedel av gårdens utägor och ängar. Efter moderns död 1489 ärvde Arvid hela  
Stensböle med lösöre, både dött och kvickt. Arvid var gift med Katrin Månsdotter Slang som  
efter Arvids död sålde Stensböle till Bengt Skräddare, fogde i Borgå län. (Hittar inte källan just nu..)
 
Förutsätter att det finns en koppling mellan Anders Jönsson och fru(?)Kerstin, men vilken..
 
 
Stensböleätten lär finnas med i J Ramsay´s del IV, vilken jag tyvärr saknar.