NULL Skriv ut sidan - Lars Birgerssons ätt

Anbytarforum

Titel: Lars Birgerssons ätt
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 2004-08-29, 17:59
Ett litet tillägg. Ljung (PHT 1963, s 44) fäster uppmärksamheten på två brev utfärade vid samma tillfälle (1377 29/9). Det ena daterat 1377 29/9 [RPB 1291] beseglas bl a av Jöns Birgersson i Börringe och det andra odaterat men vidfäst det första brevet (svensk diplomatarium huvudkartotek brev nr 11096) där brevet i stället (på samma plats) beseglats av Birger Jönsson i Börringe istället för huvudbrevets Jöns Birgersson. Ljung tar inte ställning till om det är en felskrivning i det andra brevet eller inte.  
 
Emellertid finns det skäl som talar för att det faktiskt är fadern Birger Jönsson som beseglar det andra brevet. I svenskt diplomatariums huvudkartotek finns nämligen ett brev (nr 12866) som är daterat Buringe 1385 3/5 där Birger Jönsson säljer till sin morbroder Harald Andersson, jord i kyrkbyn i Väversunda socken. Det är väl inte allt för djärvt att gissa att denna jord i Väversunda är identisk med den som fallit på Birger Jönssons lott efter hans avlidna morfader Anders (Ragvaldsson, enligt mitt tidigare inlägg). I brevet från 1343 [DS 3701] sägs nämligen: Anders Ragvaldssons söner Thorsten och Johan och deras systrar upplåter åt sin fader deras avlidna moders morgongåva i Väversunda, till betalande av föräldrarnas gemensamma skuld och kostnaden för moderns begravning, med villkor att detta återställda gods skall efter faderns död såsom fädernearv skiftas mellan dem och faderns barn med Christina Birgersdotter.  
 
Anders Ragvaldsson och Christina Birgersdotter gifte sig för övrigt 1330, då han ger sin hustru 1/2 attung och 1/3 attung i Kalstad samt 1/4 attung i Husberga (i Strå och Herrberga socknar) [DS 2778].
 
Harald (Andersson) Bagges jord i Väversunda kyrkby såldes senare (1407 2/8) [DS 866] av hans dotter Kristina Haraldsdotter och hennes andra man Jon (Johan) Staffansson till Vadstena kloster. Kristina Haraldsdotter var i sitt första gifte, gift med Anders Johansson [Tre rutor av Slestad] från vilken t ex Erik Jönsson [Rosenstråhle] (död 1565) härstammar.