NULL Skriv ut sidan - Johan Holmgersson (Hästhuvud) på Sonstorp, Östergötland

Anbytarforum

Titel: Johan Holmgersson (Hästhuvud) på Sonstorp, Östergötland
Skrivet av: Kalle Thorsberg skrivet 2006-11-05, 22:19
Bengt,
Nils Gustavsson omnämns inte specifikt som frände i brevets text.
Ett antal personer åberopas med fraser som 'mina fränders och vänners råd och samtycke' respektive 'mina arvingar, vänner och fränders råd och godkännade'.
Huruvida de 'ärliga och välborna män' han ber besegla är fränder framgår i n t e av texten.
Från befintlig text kan man på samma sätt anta att Bo Dyre eller Ture Stensson är fränder...