NULL Skriv ut sidan - Heliga Birgitta

Anbytarforum

Titel: Heliga Birgitta
Skrivet av: Torbjörn Jerlerup skrivet 2011-03-04, 15:41
Jag har inte följt med den här diskussionen alls men jag har läst att den heliga birgitta fick 8 barn. Det bekräftas av Det Historiska museet här: http://www.historiska.se/historia/medeltiden/heligabirgitta/ettvanligtliv/
 
Birgittas och Ulfs barn
Märta (1319 - 1399)
Gudmar (1322 - 1332)
Karl (1327 - 1372)
Ingeborg (1329 - 1349)
Katarina (1331 - 1381)
Birger (1333 - 1391)
Bengt (1335 - 1346)
Cecilia (1337 - 1399)
Dottern Märta giftes bort mot Birgittas vilja med Sigvard Ribbing. Äldste sonen Gudmar dog under skolgång i Stockholm. Sonen Karl var gift tre gånger. Han följde sin mor till Rom, men dog i Neapel. Dottern Ingeborg placerades i Riseberga kloster. Dottern Katarina var gift men följde sin mor till Rom och blev så småningom abbedissa i Vadstena. Sonen Birger var gift två gånger och kom till Rom för att följa sin mor till Jerusalem, där han dubbades till riddare av den heliga graven. Sonen Bengt dog ung och begravdes i Alvastra. Dottern Cecilia inskrevs till Skänninge kloster mot sin vilja, men hon giftes senare med Lars Sunesson och fick tre barn med honom.
 
Adels cd:n skriver så här om Ribbing:
 
Adliga ätten RIBBING, nr 15.
Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.
I en säkert sammanhängande släktledning kan ätten Ribbing icke föras längre tillbaka än till mitten av 1400-talet, men tämligen säkert är, att den leder sitt ursprung från en gammal halländsk ätt med samma namn och vapen, tre sjöblad, två och en ställda, vilket sköldemärke, ett av de äldsta inom den danska adeln, även fördes av tre andra ätter, Kyrning, Porse och Poep, alla bosatta i Halland och Skåne. En Sigvid Knutsson, som, då han 1295 sålde en sin gård i Halmstad, i sitt sigill förde de tre sjöbladen, och som kallas Sigvid Ribbing, då konung Erik Menved 1302 fråndömde honom arvet efter hans broder Arved Ribbing, uppgives vara fader till Sigvid Ribbing, som 1336 tillsammans med Peder Porse m. fl. avslutade en förlikning med staden Lybeck och då kallas hövidsman i Halland. Denne Sigvid, som var gift (före 1341-03-29) med den heliga Birgittas dotter Märta Ulfsdotter i hennes 1:a gifte, nämnes flera gånger i urkunderna, liksom hans söner Peder och Arvid. Peder, som 1378 var svenskt riksråd, gjorde 1379 i Rom sitt testamente före en resa till den heliga graven. Han nämnes ej senare levande. Enligt en berättelse om den heliga Birgittas släkt, nedskriven vid mitten av 1400-talet av Vadstenanunnan Margareta Klausdotter, skall han hava dött på pilgrimsfärden. Före sin död synes han hava blivit riddare, enär han kallas så i ett brev av 1377.
 
Nämnda berättelse säger, att både Peder och Arvid dogo barnlösa och att Arvid drunknade i Uppland. Enligt en något äldre berättelse, avgiven 1428-03-12, av Arvid Skeff, en släkten närstående person, skall däremot Arvid Sigvidsson hava efterlämnat en son med namnet Arvid. Denne säges hava drunknat i Uppland, men några avkomlingar kan han ej hava ägt, då 1428 års vittnesbrev uppgiver, att han ärvdes av sin farbroder Peder. De motsägande uppgifterna torde kunna förklaras så, att Vadstenanunnan i sin berättelse glömt ett mellanled och endast fäst sig vid, att det var en i Uppland drunknad Arvid Ribbing, som dog barnlös. Möjligen har hon fått sin uppgift just från nämnda brev, vars innehåll hon missförstått. Säkert är, att varken Peders eller Arvids släkter fortlevat. Detta framgår även därav, att fru Katarina Knutsdotter (lejon), herr Peder Ribbings halvsyster, 1396-09-29 bekräftade1 hans änkas (fru Kristina Ulfsdotter [Sparre], död 1389) gåva till Vadstena kloster av Skällnora kvarn i Uppland, som var fru Katarinas rätta möderne, men olovligen, utan hennes vetskap, blivit av Peder Ribbing såsom morgongåva givet till hans hustru. Katarina Knutsdotter var således då den heliga Birgittas enda levande arvinge. Hennes ännu i livet varande syster Ingegerd hade nämligen såsom nunna ej vidare arvs- eller bördsrätt. Fru Katarina, änka efter norske riddaren och riksrådet Ogmund Finsson (Hestbøätten), dog barnlös 1407 i Kalmar och systern Ingegerd Knutsdotter, Vadstena klosters abedissa, 1385-1403, dog 1412-09-14 i Vadstena. Hon var den sista av den heliga Birgittas avkomlingar.