NULL Skriv ut sidan - Heliga Birgitta

Anbytarforum

Titel: Heliga Birgitta
Skrivet av: Ole Gilje Dale skrivet 2010-02-22, 10:58
Anders Berg. Du har min fulle sympati under utføring av den vanskelege oppgåva  som Moderator. Eg skjønar då at du helst vil at eg skal slutta heilt med innlegg her.
 Kunne eg då få ei siste bøn at dei som deltok i Eldre innlegg(arkiv)til 2004-05-10 kan kommentera dette og om Kaj Janzon kunne vera så grei å grunngje kvifor Ingjerd i Vadstena ikkje kunne ta arv etter systra si, Katarina. Venleg helsing Ole