NULL Skriv ut sidan - Birgitta, Lars Anderssons i Nyköping

Anbytarforum

Titel: Birgitta, Lars Anderssons i Nyköping
Skrivet av: Birgitta Olsson skrivet 2014-02-10, 21:29
Nedan har jag tittat på tidigare ägare till gårdarna som innehades av mina anor. Samtliga uppgifter har jag hittat i DMS 4:5 Tjust. Frågorna finns i slutet av inlägget som jag hoppas skall vara någorlunda överskådligt.  
 
Gårdar som såldes till Katarina Eriksdotter
 
Törnsfalls socken
Blekhem 1 mtl fr sät s. 165.  
1480-1482 belagd som sätesgård för Magnus Wallemar, eventuellt även för Peder Jönsson (?Slatte) 1543 anges en tredjedel av gården tillhöra Lasse Andersson i Nyköping
 
Duvekulla 1 mtl fr no:1 s. 166.  
1412 Peder Skarpte byter bort Duvekulla till Peder Smed, hänvisning finns till s. 40 gällande Ideshult, (Hjorted) där man kan läsa Överlåter Johan Skarpte till Peder Smed på Nygård, Lofta sn, sitt gods i Ideshult som ersättning för de 40:0 pn som Peder utgivit till Bengt Nilsson (Lejonansikte) för det att Johan 'två män slagit haver'; jorden har han tidigare fått i rätt skifte för Duvekulla, Törnsfalls sn SD (1535).
 
Hallingebergs socken
Fisksätter 1 mtl fr s. 111.  
1422 ger Bengt Nilsson (Lejonansikte) Fisksätter till sin oäkta son Magnus
 
Skaftekulla 1mtl kr s. 123
1422 ger Bengt Nilsson (Lejonansikte) Skaftekulla till sin oäkta son Magnus
 
Älmarsrum s. 132 saknas information om vad det var för gård
1518 tilldöms Lasse Andersson en gård i Älmarsrum
 
Gamla Västervik
Härstad 1mtl fr s. 195
Osäker på om det rör sig om en eller två gårdar? Birger Nilsson (Grip) och Brita Joakimsdotter (Brahe) nämns som ägare samma år som Anders Persson mfl säljer gården till Erik XIV 1562
 
Gårdar som inte såldes till Katarina Eriksdotter
Gladhammar sn
Böljerum fr s. 60  
Namn som nämns som ägare från 1453
1453 Knut Bengtsson (Ulv), arv efter sin mor Birgitta Arendsdotter (Styke)
1453 Karl Knutsson (Bonde), ärver samma år en gård i Böljerum efter sin mor Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)
1482 upptas en gård i Ivar Axelsson (Tott) jordebok.
1484 Birgitta Knutsdotter (Ulv) i arvsuppgörelse med sina bröder
1488-94 Magdalena Karlsdotter (Bonde)
1500 Erik Eriksson dy (Gyllenstierna) efter sin moster Magdalena Karlsdotter
1514 Gunhild Johansdotter (Bese)
1553 Gunhild Johansdotters efterlämnade gods.
1560 Elsa Axeldotter (Posse)
1560 Karin Eriksdotter och Axel Eriksson har varsin gård
1528 -65? Erik Larsson om en gård som hans föräldrar, hustru Brita och Lars Andersson sålt till Birger Nilsson (Grip)
 
Hörtingerum fr s. 74
1551 Brita, Lars Anderssons och sonen Erik Larsson.
 
Hallingeberg  
Hallingeberg 1/4 mtl fr no:4 s. 113
1489 Nils Ingelsson
1518 tilldöms Lars Andersson en gård i Hallingeberg samt gårdar i Skaftekulla och Älmarsrum
 
Nagelstad 1/2 mtl fr s .119
1453 Knut Bengtssopn (Ulv), arv efter sin mor Birgitta Arendsdotter (Styke)
1480 Magnus Wallemar
1484 Birgitta Knutsdotter (Ulv) i arvsuppgörelse med sina bröder
1514 Gunhild Johansdotter (Bese)
1551 Sålt av hustru Brita, Lars Andersson till Drottning Margareta
1553 Gunhild Johansdotters efterlämnade gods.
1560 Elsa Axeldotter (Posse)
Verkar även här röra sig om två gårdar
 
Törnsfalls sn
Gäddeglo torpestad s. 169
Svårt att avgöra vilken information som rör torpet?
 
Mommehål 1 mtl fr no: 2 s. 175
1405 säljer Knut Bosson (Grip) till sin styvfar Bengt Nilsson (Lejonansikte) med en hänvisning att läsa vidare på s. 89 om Samsvik, Gladhammar sn. Där kan man läsa om försäljningen av bla Mommehål, Samsvik och Rössle.
 
1473 skrivs en anteckning i arvsjordeboken efter Karl Knutsson (Bonde) Till minnes om en gård i Rössle och en gård i Samsvik som Magnus Wallemar haver (C8 f7)
 
Är det en slump att samma personer står som tidigare ägare till flera av gårdarna som mina anor senare ägde? Är det helt uteslutet att Birger Nilsson (Lejonansikte) oäkta son kan ha varit samma person som Magnus Wallemar? Hade varit intressant att få redan på vad som står i (C8 f7)
Funderade lite vidare innan jag somnade. Kan det vara så att noteringen i Karl Knutsson (Bonde) arvsjordebok betyder att gårdarna egentligen ingick i arvet efter Karl Knutsson (Bonde) men vid tillfället var pantsatta till Magnus Wallemar? Vidare funderade jag kring om uppdelningen med, som man kan se att en del gårdar hade samma ägare kan bero på att dessa gårdar både var ett mors- och ett farsarv?
 
Nu hänger jag ut näsan bra långt och lär väl få mig en snyting men vågar man inte får man inte lära sig något. Kan detta trots noteringen om dottern Birgitta vara min anas far:
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Eriksson_(Gyllenstierna)_den_%C3%A4ldre
 
Det skulle också innebära att Katrina Eriksdotter inte var en syster till min ana vilket jag misstänker.
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Nebulus 2014-02-11 08:46)