NULL Skriv ut sidan - Birgitta, Lars Anderssons i Nyköping

Anbytarforum

Titel: Birgitta, Lars Anderssons i Nyköping
Skrivet av: Kaj Janzon skrivet 2012-08-28, 09:48
Birgitta,
 
Jag följer och kommer fortsättningsvis att följa medeltidstrådarna här men har numera sällan möjlighet att medverka även om jag gärna skulle vilja. Räknar tyvärr inte med någon förändring av läget inom överskådlig framtid. Dina inlägg är förvisso intressanta men det skulle kräva en hel del forskning utöver ordinarie DMS-arbete för att kunna besvara/kommentera dem till fyllest och något sådant har jag tyvärr inte tid med.
 
Frågan om DMS kan jag besvara kort. För tillfället arbetar tre redaktörer på heltid med DMS och följande volymer är under arbete: Uppland 1:10 Håbo härad och Sigtuna stad (Annika Björklund), Södermanland 2:3 Jönåkers härad och Nyköpings stad (Kaj Janzon) och Södermanland 2:4 Daga härad och Villåttingen (Hanna Källström).
 
Av dessa är Södermanland 2:3 närmast tryckning. Arbetet med den har fördröjts något av DMS omstart som bl a innebar byte av huvudman för projektet och rekrytering av två nya redaktörer. Nu är startsträckan avklarad och arbetet pågår åter med full fart. Tack vare de nya förutsättningarna kan nu mycket säkrare prognoser göras för den fortsatta utgivningen. DMS 2:3 kommer av trycket någon gång under andra halvåret 2013.
 
Vilket undersökningsområde det blir för min del efter Jönåker är dessvärre inget jag kan svara på i dagsläget. Det är en fråga som numera avgörs genom diskussioner inom projektet och med DMS vetenskapliga referensgrupp m fl. Ett antal möjliga undersökningsområden har redan nämnts i dessa diskussioner men det blir inte aktuellt med ett beslut förrän någon gång under sensommaren/hösten 2013.
 
Ett påpekande kan man inte undvika här och det gäller den ädla jungfrun syster Katarina Eriksdotter som enligt Vadstenadiariet (Vadstena klosters minnesbok) avled 10/6 1534. Du har en del funderingar kring formuleringen och inte minst ordet jungfru i ditt inlägg torsdagen 16 augusti 2012. Emellertid står det inte så i den latinska texten. Där står ...obiit Katerina Erici nobilis., alltså: ...avled den högättade Katarina Eriksdotter [C. Gejrot (utg), Vadstenadiariet s 454 f]. Det förefaller vara så att jungfru är ett tillägg av utgivaren i den äldre utgåva (1918) som du har hittat på nätet. Använd i stället Claes Gejrots utgåva från 1996, så får du både den latinska texten och en korrekt översättning till svenska som parallelltext.
 
 
(Meddelandet ändrat av Kaj 2012-08-28 12:45)