NULL Skriv ut sidan - Bengta Johansdotter Byllow

Anbytarforum

Titel: Bengta Johansdotter Byllow
Skrivet av: Kaj Janzon skrivet 2008-09-28, 11:57
Protest! Ledande fråga.
 
Eftersom den kan leda längre än vad jag egentligen har tid med i dagsläget besvarar jag den genom att berätta vad vi vet och hur det stämmer med den ovan angivna Roskildenätsidan.
 
Som du kan se har Johan van B?low på nätsidan fadern Heinrich van B?low och sonen Busso. I Familienbuch... (i fortsättningen kallad boken) är det tvärtom (s 22).
 
Den viktigaste källan till våra kunskaper om den svenska Bylow-grenen är Johan van B?lows sondotter Anna Fickesdotter, abbedissa i Vadstena kloster, vars redogörelse är tryckt i Chronicon genealogicum (1718). Hon är helt överens med boken om att hennes farfarfar hette Bosse (som faktiskt är ett gammalt tyskt namn). Däremot känner hon inte till att hon skulle ha haft en farbror som hette Heinrich, vilket alltså boken uppger. Anna Fickesdotter saknar också kännedom om det av boken angivna äktenskapet mellan hennes farfar och Cecilia von Brockwald, ett äktenskap som enligt Hans Gillingstam inte förekommer i källor äldre än 1858. Boken har också gjort om Annas farbror Detleff till hennes kusin genom att inplacera honom som son av nämnde Heinrich som är helt okänd i svenska källor.
 
För att inte diskussionen ska hamna långt utanför ämnet är det kanske bäst att återgå till rubrikens sakfråga. Den enda av mig kända källa som uppger att Johan hade en dotter som hette Bengta är alltså samma Roskildesida som gör om Johans far Bosse till hans son, en halsbrytande genealogisk saltomortal milt uttryckt. Någon Bengta Johansdotter förekommer varken i Anna Fickesdotters redogörelse eller i släkttavlan över Die von B?low in Schweden på s 22 i boken. Däremot hade Anna Fickesdotter en syster Beata som också var nunna i Vadstena där hon dog 17 maj 1487.
 
Med Anna Fickesdotter dog för övrigt den svenska grenen av den här diskuterade släkten ut 1519 (på manssidan redan vid mitten av 1450-talet). Som Hans Gillingstam påpekar i sitt dessvärre fortfarande otryckta manus till Äldre svenska frälsesläkter II:2 kan den svenska grenens genealogiska samband med de tyska släktgrenarna inte utredas med hjälp av befintligt källmaterial.