NULL Skriv ut sidan - Gagge

Anbytarforum

Titel: Gagge
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-02-08, 21:42
Kompletterande uppgifter som jag samlat på mig till det som kommit fram under Aurell.
 
****
 
*Jost Gagge, född omkr. 1704, fältskärsgesäll vid amiralitetet; regementsfältskär vid Skaraborgs regemente 1742 23/4; ? 1744 6/7 i Kleva, Bredvik sn. Gift 1743 13/10 i Stockholm (Maria) med jungfru Maria Hedvig Lenström, dotter till inspektor Olof Lenström. {1-4}
 
*Anna Elisabeth Gagge, ? 1738 28/8. Gift med tullskrivaren Erik Nordin. Son: Jost, född omkr. 1735. {5}
 
****
 
*Ebba Christina Gagge, född 1717 20/2 i Västra kyrkbyn, Alfta sn.
 
*Elsa Maria Gagge, född 1718 1/6 i Alfta sn, levde 1762 19/5, ? före 1784 23/8, nämns i brodern Harald Eriks bouppteckning »afledne syster mademoiselle» {6}
 
*Otto Magnus Gagge, född omkr. 1718, ? 1729 28/9 på Sonröda, Saltvik sn.
 
*Tyris Fredrik Gagge, född omkr. 1721 i Roslagen; hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1738 10/12; lärkonstapel 1740 24/6; konstapel 1741 24/8; furirs karaktär 1742 24/6; sergeant s.å. 21/10; ? 1745 6/10 i Stockholm (Svea artilleriregementes församling). {7-12}
 
*Carl Gustav Gagge »Carl Jöran», född 1723 14/11 i Fornåsa sn; kom i tjänst vid artilleriet 1740 1/11; lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1741 31/8; underminör s.å. 15/9; furir 1742 24/6; sergeant under finska artilleriet s.å. 24/11; överfyrverkare; underlöjtnant 1760 9/12; transporterad till Göteborg 1763 19/3 »är siuk på Åland af sine blesseurer under kriget»; avsked s.å. 5/7 med ackord, pension och med kaptens karaktär; ? 1790 8/10 på Germundö, Saltvik sn. Gift 1:a gången 1765 5/12 på Finströms prästgård med jungfru Hedvig Dorothea Liedberg, född 1742 8/6 i Stockholm (Nikolai), ? 1769 19/5 »barnsäng» på Germundö, dotter till rådmannen i Stockholm Hans Christophersson Liedberg och Christina Margareta Hall. {13-24}
 
Son:
 
Carl Magnus, född 1767 29/12 på Germundö, ? där 1768 3/1. {24-25}
 
*Harald Erik Gagge, född 1726 7/2 på Germundö; hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1742 2/6 »approberad och insatt äfwen för Passewolancen»; vidare karriär se Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa  E5:8 sid 95; ? 1784 29/4 på Germundö. {26-28}
 
*Hans Henrik Gagge, född 1727, begr. s.å. 31/10 i Saltvik sn.
 
*Ulrika Eleonora Gagge, född 1729 23/4 på Sonröda, ? 1781 19/7 i Åbo. Gift 1748 1/5 på Germundö med löjtnanten Carl Philip, född 1722 26/3, ? 1769 10/7 på Germundö. {29}
 
****
 
*Fru Elsa Ulrika Gagge, född omkr. 1703, ? 1753 11/3 på Germundö. {30}
 
*Beata Elisabeth Gagge, född omkr. 1705, begr 1753 2/12 i Dalarö. Gift 1750 7/10 på Dalarö med komministern Carl Ekelöf.
 
****
 
Dopvittnen på Dalarö (urval):
 
1734 10/9 lotsålderman Georgen Gagge.
1750 12/1, fru Elsa Gagge, jungfru Beata Gagge.
1751 9/5,  fru Elsa Ulrika Gagge, hustru Beata Elisabeth Gagge.
1751 17/8, mademoiselle Elsa Maria Gagge  
1751 25/9, fru Elsa Ulrika Gagge.
1752 10/1, fru Elsa Ulrika Gagge.
1757 22/11, regementsfältskärskan fru Maria Gagge.
1759 14/9, välborne fru Ulrika Eleonora Gagge.
1766 6/5, kaptenen vid artilleriet Carl Gustav Gagge.
 
****
 
Att jämföra med Rö.
 
1722 27/5, Jost Gagges dotter »Anna Lijsken» i Ösby, d.v.s. Anna Elisabeth.
1724 2/3, Jost Gagges dotter Beata.
1726 28/3, jungfru Elsa Gagge i Ösby.
 
****
 
Det är intressant att alla Magnus Gagges söner kom till artilleriet. Vid mantalslängden 1741 för Stockholm kan man se att »art: lär Constapelen Fred: Gagge ogift» är skriven hos självaste översten vid artilleriet Gustaf Gyllengranat. {31}
 
****
 
1. Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 453 sid 5.
2. Skaraborgs läns landskontor EIIIa:51 sid 267.
3. Skaraborgs läns landskontor EIIIa:51 sid 267.
3. Grevbäck C:1 sid 297.
4. Maria Magdalena EI:2 sid 216.
5. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 sid 946.
6. Ålands domsaga Cb:15 sid 482.
7. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1677 sid 102.
8. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b990, NAD: SE/KrA/0023)
9. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b810, NAD: SE/KrA/0023)
10. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b590, NAD: SE/KrA/0023)
11. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1684 AID: v482222.b210, NAD: SE/KrA/0023)
12. Svea artilleriregementes församling F:1 (AID: v90415.b34, NAD: SE/SSA/0005j)
13. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b1150, NAD: SE/KrA/0023)
14. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b2640, NAD: SE/KrA/0023)
15. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b3450, NAD: SE/KrA/0023)
16. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1691 sid 136.
17. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1697 (AID: v482235.b1200, NAD: SE/KrA/0023)
18. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1700 (AID: v482238.b830, NAD: SE/KrA/0023)
19. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:3  sid 107.
20. Finström Befolkningsarkivet Ca:1 AID: v199447.b9, NAD: FI/ALA/00006a)
21. Ålands domsaga Cb:9 sid 144 (AID: v221991.b1520.s144, NAD: FI/ALA/1002)
22. Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 sid 167.
23. Allmänna verks, ämbetsmäns, direktioners m fl skrivelser till Kungl. Maj:t 1600t - 1840 VIII:6:642.
24. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:3  sid 55,57.
25. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:3 AID: v191984.b74, NAD: FI/ALA/000012a)
26. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:1 (AID: v191982.b115, NAD: FI/ALA/000012a)
27. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b770, NAD: SE/KrA/0023)
28. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:3 sid 89.
29. Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Gustaf Elgenstierna.
30. Saltvik I. Befolkningsregisterarkivet Ca:3 sid 3.
31. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:18:1 sid 5.