NULL Skriv ut sidan - Gagge

Anbytarforum

Titel: Gagge
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2009-01-23, 12:06
Hej,
 
Här på Anbytarforum har tidigare förts en tämligen aktiv diskussion om den Bodil Clausdotter Gagge (nämnd 1570-1606) som var gift med Romell (Rasmus) Pedersen Brun i Vä, Skåne (och om deras barn som flyttade till Bohuslän).
 
Jag har sett olika bud om hennes ursprung.
 
Det har också bl a tidigare efterfrågats i vilka källor hon nämns med patronymikon.
 
Kanske har dessa frågor fått sin lösning via ett inlägg av Magnus Påhlsson här på AF den 21 juni 2005 rörande arvet efter en Jens Ingvarsen från Bossjö, gift med Ellen Mortensdotter. I inlägget hänvisas till Danske Domme IV, s 74 ff (Skånska Landstinget den 14 mars 1584) och s 555 (Kongens Retterting den 4 juni 1586).
 
Det framgår nämligen av detta inlägg att Bodil, sal. Rasmus Brun i Vä ville överta Jens Ingvarssons gård i Herrestad, och att Bodil var dotter till Arløf Mortensdotter (syster till Jens Ingvarsens fru!) och Claus Gagge.
 
Om detta är riktigt så skulle väl frågan om Bodils ursprung vara löst, för detta tillåter oss att identifiera hennes far med Claus Eriksen Gagge till Rydsgård (död ca 1556).
 
För av vilken annan anledning än att Bodil var besläktad med Jens Ingvarsen skulle hon ha rätt att blanda sig i denna arvstvist?
 
Det vore mycket spännande att få synpunkter på ovanstående, och att få veta vad som egentligen är känt om denne Claus Eriksen Gagge och hans anor...
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson