NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Kristian Lagerström skrivet 2012-05-14, 16:11
Hej på er!  
 
Tack Håkan! Olof Bodin är min FM FF MM FF F. Kan ett sådant släktled indikeras DNA-mässigt eller måste det vara rakt via mödernet/fädernet?  
 
Tack också Carina vad gäller uppgiften om Annika Bermans omgifte! Diedrich och Annika bodde bevisligen i Märjamaa 1719 till 1727. Barnen Friedrich Magnus och Catharina föddes uppenbarligen i en annan socken mellan 1711 och 1719. Frågan är vilken? Finner också som du att allt tyder på att ätten har tyskt ursprung. Diedrich Blomfelt med familj står ju också omnämnd i registret över balttyskar:  
 
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
 
Beträffande Jacob Blomfelt finns hans vapensköld beskriven:  
 
Blomfeldt Jacob, regementsadjutant vid Drottningens livregemente i Pommern, 17(46-50) löjtnant där, 1746-50. Sköld: Delad, i övre fältet ett gående lejon i högra tassen hållande en värja, i nedre tre rosor på stjälkar uppväxande från en uppskjutande kulle. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd. Eder 235. Det vore därför högintressant att få info om Casper Fredriks eventuella sköld, för att därmed förhoppningsvis kunna få släktskapet bekräftat. Ska även försöka få tag i Samuel Blomfelts sköld för att därigenom kunna få det ev. släktskapet uteslutet eller bekräftat.  
 
Intressant i sammanhanget är fänriken vid Åbo läns infanteriregemente Johan Bloms (död 1714) i varje fall textmässigt likartade hjälmprydnad:  
 
Blom Johan (död 1714), fänrik vid Åbo läns infanteriregemente, 1713 löjtnant där. 1712. Sköld: Kvadrerad, 1. en brinnande granat, 2. en uppväxande (trebladig) blomma, 3. [otydligt], 4. [otydligt]. Hjälmprydnad: En uppskjutande (harneskklädd) arm svingande ett svärd mellan två vingar. Eder 229.  
 
Tacksam för varje heraldisk ledtråd!  
 
Vänligen,  
Kristian Lagerström