NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Kristian Lagerström skrivet 2012-05-08, 15:29
Tack Carina, du har gjort ett fantastiskt jobb!  
 
Casper Fredrik avled i Gamlestad, Nederluleå 1768-02-19, 77 år. Varken hans eller Ottilianas bouppteckningar finns på Arkiv digital (vars tidigaste sådana för häradet verkar börja först 1777), men med största sannolikhet på landsarkivet.  
 
Olof Bodin var väl dock inte född i Kopparnäs, utan i Djäkneboda (BC) som son till Olof Andersson och Brita Håkansdotter.  
 
Visst är det lite snårigt med Blomfeldtarna, men jag är övertygad om att vi kommer att hitta mer trots luckor i arkiven. Tänker därför uppdatera här i takt med att jag finner något av värde. Om inte annat, så kan det vara nyttigt för alla intresserade att kunna avföra vissa potentiella socknar/orter, för att därmed minska sökbördan något. Dessutom väntar snart ett förhoppningsvis givande besök på Krigsarkivet.  
 
Hursomhelst har jag gått igenom husförhörslängderna för Narva 1700-29 utan att finna någon Blomfeldt. Likaså har den av adel dominerade Revals (Tallin) domkyrkoförsamling gåtts igenom med samma resultat. En intressant notering dock är att samtliga Ottilianor som förekommer här är döttrar till fäder med namnet Otto + ett andranamn. Således torde syskonens far ha hetat Otto Johan Blomfeldt. Dessutom noterade jag två herrar von Buddenbrock som gifte sig här under tidigt 1700-tal.  
 
Didrik Blomfeldt är bosatt med sin hustru Annika Berman i Märjamaa socken, belägen mitt emellan Reval (Svenska Estland) och Pernau (Svenska Livland). 1715-1745 är han den ende Blomfeldtarn i socknen, varför man får förmoda att han ej är född där. I synnerhet Pernau kommer därför att ägnas mycken uppmärksamhet den närmsta tiden.  
 
Gemensamt för barnens faddrar är att de alla är adel/borgerskap. Ofta förekommande personer (och vice versa) är herr Pappiermacher Olof Brand och dennes fru Annika Borman, Diedrich Wickman och dennes fru Barbara Brunst, Hinrich Wickman och Carin Wickman. Andra dopvittnen är Agnetha Christina von Fischbach (vid dottern Agnetha Christinas dop 1725-02-17), Margaretha Elizabeth Callenis (vid dottern Margaretha Elizabeths dop 1722-11-18), Maria Elizabeth Pihl, Euphrosyne Asche, Birgitta Wasberg, Gustaf Schwan, fru Anna Margaretha Feige (sannolikt prästfrun), jungfru Gertruda Elizabeth Martens, en herr Geding samt Friedrich Bergman.  
 
Avslutningsvis ett långskott. Det finns en ätt Imhof von Blumenfeld i Schweiz under 1500-talet. Har stött på såväl en Johann som en Caspar med detta efternamn. Detta spår ska också undersökas närmare när tid gives. Mitt största problem med Per Larsson Blomenfelt är inte hans geografiska hemvist (adeln flyttade ofta och gärna långväga), utan hans namn och patronymikon. OM han nu är stamfader och då troligast syskonens farfar, torde ignoransen av hans namn i så fall kunna bero på hans uppgifte med Sofia von Braunschweig. Gammal adel ansågs noblare än nyadel, vilket också återspeglades i descendenternas val av namn till sina barn. Detsamma gällde exempelvis för just Olof Bodin och Ottilia Blomfeldt, vars barn (med möjligt undantag för Birgitta) alla fick namn från det ståndsmässigt finare mödernet. Olof Bodin var ju ofrälse, vilket gick i arv till sonen Fredrik. Detta lär också ha varit ett problem för dennes blivande svärföräldrar, adliga Daniel Lagerborg och Sophia Elizabeth von Rohr.  
 
Vänligen,  
Kristian Lagerström