NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Carina Widell skrivet 2012-05-07, 21:28
Jag letar efter Kasper Fredrik Blomfeldts bouppteckning. På nätet står det att han dog i Piteå 1768 men jag kan inte hitta honom i dödboken det året. Någonstans har jag tittat i en kyrkbok och sett den, utan att anteckna källan tyvärr, så är jag inte riktigt säker på att han dog i Piteå, kanske var det Nederluleå. Även Ottiliana Blomfeldts bouppteckning har jag inte heller kunnat hitta. Då har jag sökt både på Ottiliana Blomfeldt och Ottiliana Bodin, i dödboken i Rutvik, Nederluleå står hon skriven som Ottiliana Bodin.
 
Däremot så hittade jag Kasper Fredriks son Johan Blomfeldts bouppteckning ( sonen som ju bekant är född i Stockholm i Svea Livgardes norra bataljons församling 1718 ) Sergeanten Johan Blomfeldt dog i Piteå 1781.
 
FII:2 nr 320 :
 
Åhr 1781 den 5 Februari förrättades
lagha Bouppteckning efter aflidna
Sergeant Herr Joh. Blomfeldt.
Egendomen uppgafs af Rustmästaren  
Daniel Pihlfelt a följande
 
På anmodan af förrättningsmän attesteres
Joh. Linbom
Johan Persson i Persnäs, nämndeman
 
Detta var dock inget som hjälper till att hitta deras ursprung,men det var en liten bonus vid sidan om detta. Sergeant Johan Blomfeldt hade det troligtvis lite bättre ställt än det vanliga folket. Han ägde 2 st guldringar, mässing, tenn, en svart kraftig psalmbok, någon ko plus mycket mycket mer.
 
Längre än så här kommer vi inte. Jag har tittat en del i Estland med och att Didrik Blomfeldt eventuellt kan vara en bror till dessa båda syskonen håller jag också för troligt. Likaså tror jag att de via sitt möderne har någon sorts anknytning till Sverige och bygden runt Piteå och Nedrluleå, eventuellt till Stockholm också i och med att både Stenhagen, Holst, Sadelin med flera befinner sig i Stockholm i alla fall när de är små. Både Ottiliana och Kasper Fredrik stannar kvar i norr och i Sverige livet ut. Olof Bodin, Ottilianas make dör tidigt, redan på 1740-talet. Han är född i Kopparnäs, Piteå. Ottiliana Blomfeldt levde över 20 år längre än sin make, hon gifte inte om sig vilket var brukligt på den tiden. Hon flyttade till Nederluleå och bosatte sig på Kaptenlöjtnantsbostället i Rutvik nr 10. Troligtvis klarade hon att leva som änka för de var högreståndspersoner och kanske hade så att de klarade sig ändå. Även tror jag att de kan vara släkt till en prästsläkt, det är många med prästanknytning som är faddrar till deras barn. Syskonen kan eventuellt ha olika mödrar också, framförallt så finns det inte någon som helst tillstymmelse att hitta en annan person i deras närhet som heter Blomfeldt.
 
Då jag inte kan få ihop detta på något plan alls, efter massor av dagars och timmars letande så känner jag att jag inte kan tillföra mer, men kommer liksom Constantinus att följa diskussionen med intresse.
 
Vänligen  
Carina