NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Kristian Lagerström skrivet 2012-05-05, 02:41
Tusen tack, Carina!  
 
Jag har gått igenom de befintliga böckerna för Riga och D?nam?nde, de två största städerna i den lettiska delen av Svenska Livland utan att finna ens skuggan av en Blomfeldt. Att syskonen skulle varit födda i Riga förefaller uteslutet, då födelseböckerna från den aktuella tiden är intakta.  
 
Livland bestod ju som bekant även av nuvarande Estlands södra delar, inkl. de viktiga städerna Pernau, Fellin och Dorpat, vars böcker finns digitaliserade här:  
 
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php  
 
Jag misstänker att syskonen är födda i denna estniska del av Livland av följande skäl:  
 
Namnet Blomfeldt/Blumfeldt/Blomenfeldt har hittills ej kunnat knytas överhuvudtaget till det lettiska Livland. Uppgiften om att endera eller båda syskonen skulle varit födda i Riga har mig veterligt ej kunnat styrkas.  
 
I nuvarande Estland däremot, gifter sig en Didrik Blomfeldt med Anna Hindriksdotter Berman 1711-01-03. De får bl.a. barnen Bernhard Wilhelm (f. 1719), Anna Christina (f. 1725), Johan (f. 1727) och - sannolikt - även Catharina samt Friedrich Magnus (får en son Didrik). Anna Christina gifter sig med J?rgen von Koskull 1745-11-08. Friedrich Magnus får med sin första fru, Anna Margareta NN, barnen Christina Maria (f. 1746) och Henrik (f. 1747); med sin andra fru, Anna Magdalena NN, Didrik Magnus (1748), Christina (1750), Anna Margareta (f. 1753), Gertruda (f. 1755), samt tvillingarna Johan och Maria (f. 1760). Dessa uppgifter fick jag genom en enkel sökning i nämnda databas, där vigsel- resp. födelsenotiserna ifråga finns scannade under rubriken Blumfeldt. Kyrkoböckerna har jag inte ens hunnit kika på, men det känns ju ganska motiverat.  
 
Casper Fredrik tillhörde Estländska adelsfanan och inte dess Livländska dito.  
 
Vad som gör Didrik intressant förutom efternamnet, tiden och rummet är hans och hans barns val av frälse - eller i varje fall - borgerliga gemål. Detta i kombination med valet av namn till barnen gör honom i min bok till en trolig bror till syskonen.  
 
Vänligen,  
Kristian Lagerström