NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Kristian Lagerström skrivet 2012-05-04, 00:10
Casper Fredrik och Ottiliana är tydligen av adlig börd. Casper Fredrik var nämligen volontär vid estniska adelsfanan 1710 (vartill endast ädlingar hade tillträde), enligt Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt. Vidare uppges han vara född i Livland 1690-12-12. Därmed torde syskonen ej heller tillhöra Florinus-släkten. Den enda kände Blomfeldtarn i denna släkt var ju som bekant den barnlöse Samuel, adlad först 1719.  
 
Frågan är då vilken släkt? Har gått igenom i stort sett alla befintliga adelslexika över nordisk, baltisk och tysk adel utan att finna något svar.  Antingen stämmer uppgiften om Per Larsson Blomenfelt som anfader eller så får man misstänka en rysk, polsk etc. ätt med samma namn. Har emellertid ej stött på någonting som tyder på det senare, varför jag tills vidare håller den förra för mest sannolik.  
 
Noterbart är också att Casper Fredrik är en av endast två officerare Blomfeldt under Karl XII. Den andre är vår vän Johan Henrik, som till skillnad från hos Elgenstierna här beskrivs som deserterad från Stralsund 1713, såsom Constantinus också tidigare uppgivit. I sammanhanget bör också Johan Holst nämnas. Av en slump fann jag honom (eller en namne) med h. Helena Waldenström i Åkerström, Vassända-Naglum (P), en närliggande socken till ovan nämnda Ör. 1715-06-23 döps här dottern Dorothea.  
 
Casper Fredrik lär f.ö. ha varit en sann krigshjälte.  I En gammal Norrbottensbygd av Albert Nordberg står följande att läsa härom:  
 
Från slaget vid Villmanstrand, som ju i sin helhet blev ett nederlag för svenskarna, berättar hävden om väster- och norrbottningarnas tapperhet, hos en bataljon från detta landskap, sedan den svensk-finska hären av ryssarna kastats under eller flytt från slagfältet, ensam stannade kvar och fortsatte striden mot den tiodubbla övermakten. Först när större delen av befälet fallit och seger ej längre stod att vinna, slogo de sig, ledda av löjtnanterna Blomfeldt, Kiöpping och Furubohm samt sergeanterna Carlberg vid Livkompaniet och Böös vid Piteå kompani genom fiendens täta massor. De räddade därunder utom sina egna även två andra regementsfanor, som redan fallit i ryssarnas händer, varefter de hårt förföljda av ryskt gardeskavalleri i ordning banade sig väg till det svenska lägret i Martilla.  
 
Vad gäller syskonens släktskap med Henrik Magnus von Buddenbrock kan - som ponerats ovan - deras mor inte ha varit syster till denne, i varje fall inte Casper Fredriks mor. Överstens föräldrar gifte sig nämligen först 1678. Troligare då att de var kusiner. En möjlighet är att Casper Dionysos von Buddenbrock (överstens farfar) i ett mig ännu obekräftat - men likväl sannolikt - andra gifte är far till syskonens mor. Hans första fru, Margreta Gertruda von Klebeck, avled nämligen edan 1650, blott 21 år gammal. Casper Dionysos ska däremot ha levt till 1682.  
 
Med tanke på ätten von Barners närmast karakteristiska förkärlek för namnet Ottilia får man misstänka att syskonens mor (eller far!) härstammade från släkten ifråga, vem av dem kan man i nuläget dessvärre blott spekulera i. Måhända Casper gifte om sig med en okänd syster till Christina Ottilia von Barner (Henrik Magnus mormor)?
 
Känner någon förresten till om de livländska kyrkoböckerna från denna tid finns bevarade? Vi har ju ett födelsedatum för Casper Fredrik. Hursomhelst får det bli ett besök på Krigsarkivet snart.
 
Vänligen,
Kristian Lagerström