NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 maj, 2012
Skrivet av: Carina Widell skrivet 2012-05-03, 23:50
Hej igen.
 
Ju mer man tittar på det här med syskonen Blomfeldt, ju mer övertygad blir man att det på deras möderne-sida är så som skrivs ovan, att Henrik Magnus von Buddenbrock eventuellt hade en äldre okänd syster. Namnbruket är precis samma som i släkten von Buddenbrocks.
 
Jag har även gått en generation bakåt i tiden för att se på faddrarnas föräldrar om de umgicks med någon eventuell fader Florin / Blomfeldt men utan att lyckas hitta någon. Det nämns inte någonstans i deras omgivning överhuvudtaget någon som heter så. Jag har tittat i Piteå, Umeå, Torneå, Nederluleå med flera socknar. De verkar till att ha en viss koppling till Finland men när man inte har något namn på föräldrarna så kan jag inte få ihop det. Kanske Fader Florin / Blomfeldt stupade i Livland och inte kom hem ?
 
Troligtvis har jag sökt på helt tokiga ställen. Någonstans känns det som att de har en anknytning till Stockholm. Carl Sadelin är en av dessa faddrar åt både Kasper Fredrik och Ottilianas barn som förekommer mer än en gång, och han ska vara född i Stockholm. Även Conrad Stenhagen är född i Stockholm och Johan Holst i Gävle 1695. Syskonen Blomfeldt rör sig båda två mycket bland dessa tre män, dvs, de är faddrar åt varandras barn ofta och mer än en gång.
 
Läser man under rubriken Holst här i forumet så får man uppfattningen av att Johan Holst, Carl Sadelin f. 1685, Stockholm och Conrad Stenhagen är kusiner på mödernet via de 3 systrarna Judit Cambou, Sara Cambou och Maria Chambras. Men om detta stämmer så är Johan Holst gift med ett kusinbarn, Carl Sadelins dotter Sara Sadelin. Dock verkar Johan Holst ha varit gift mer än en gång. Sergeant Holst får 20 / 3 1718 dottern Maria Florentina vars mor är Märta Lilliebruhn. Om sergeant Holst var identisk med Johan Holst vill säga. Kusingifte var ju inte tillåtet på den tiden om Sara Sadelin och han var släkt. Det är ingenting som jag har kollat upp själv men jag har följt Johan Holsts föräldrar några år för att se om de hade någon Blomfeldt / Florin i sin närhet. Särskilt Johan Holst och Kasper Fredrik Blomfeldt verkar till att följas åt en hel del, likaså Carl Sadelin, men även där var det en nitlott. Det är som om Blomfeldtarna bara dyker upp, men någonstans kommer de ju ifrån, det är som om man är i närheten men inte når riktigt fram till svaret.
 
Erik Blomfeldt har till dottern Christina f. 1722 i Stockholm, Svea livgardes norra bataljon, en fadder som heter Peter Falck. Det finns en Peter Falck som är gift med en syster till Samuel Florin d y. Men om Erik Blomfeldts Peter Falck är samma Peter Falck vars fru heter Florin, det vet jag inte.
 
Att jag tror att de på något sätt är släkt med Buddenbrocks det är för att de har faddrar med mera som är adliga eller adlades senare. Henrik Magnus von Buddenbrock, översten Ottiliana var kammarjungfru åt är barnbarn till överstelöjtnant Fritz Cronman, död före 1680. Faddern Elisabeth Sophia von Rohr, född 1701 i rysk fångenskap, är eventuellt barnbarn till Fritz Cronmans syster Christina Cronman. I Sunderbyn nr 4, Nederluleå bor Babo Joachim von Rohr ( har jag ej sett i samband med Blomfeldtarna ) och han är barnbarnsbarn till Joakim Cronman, bror till Fritz och Christina. Fritz, Christina och Joakim Cronman är alla barn till Hans Detterman, adlad Cronman. Även Ottilianas ena son gifte sig med en adelskvinna Lagerborg. Jag tror att på den tiden så höll de sig till samma ståndsklass som de själva kom från så gott det gick.
 
Maria Lindbaum f. 1702 i Nederluleå och hennes make kyrkoherde Wilhelm Hernodius, är även de relativt flitigt anlitade som faddrar till syskonen Blomfeldts barn, speciellt Ottilianas barn. Jag har även följt Maria Lindbaums föräldrar och syskon för att se om det fanns någon Blomfeldt / Florin i deras närhet, men inte där heller finns namnet Blomfeldt eller Florin med. Ingen av syskonen Blomfeldt förekommer som fadder till Maria Lindbaums barn, alla är födda i Nederluleå på 1720-talet och framåt. Hennes bror verkar senare till att gifta sig med Kasper Fredriks ena dotter, så det föreligger nog ingen närmare släktskap med Lindbaum/Hernodius och Blomfeldts.
 
Nämnas kan också att Maria Lindbaum blev gammal och även är fadder till något av Erik Johan Baudins barn.
 
Kristian, vi får nog hoppas på litteraturen om Livland, att det ger något