NULL Skriv ut sidan - Stålarm

Anbytarforum

Titel: Stålarm
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2010-12-09, 20:23
I Gärds härads (Skåne) dombok 1697 återfinns:
Elssa Persdotter i Thräne, för lägersmåhl medh en Corporal Swen Ståhlarm, aff Smålandske Infanterie, och andre förseelsen plichtar