NULL Skriv ut sidan - Stålarm

Anbytarforum

Titel: Stålarm
Skrivet av: Raija Sabelström-L skrivet 2004-07-08, 11:14
Hej!
Enligt den stamtavlan jag har, var Botvid Bengtsson (död före 1455 (adlig)godsägare, fogde vid Abborfors, Finland), gift med Botila Nilsdotter, död efter 1449, död före 29/9 1453. Botvid's föräldrar finns på tavlan inte, men Botila's finns. Enligt tavlan var de Nils Olofsson (Stjärnkors) df 1453 Riksråd Särkilax och Elin Katarina Nildotter Tawast df 1/5 1468. Här kan man se också att Nils's far var Olof Petersson (Stjärnkors) Frälsebrev 1410 Särkilax, Finland. Mor finns inte på tavlan. Men Elin's far var Nils Olofsson Tawast Frälsebrev 1407 Åbo, Finland och ännu hans far Olof Tawast 1386 Adel i Tawastland (Häme) Finland.
Jag var just i går till Kiala. Läste där på ett papper ('kopio',Borgå Tours): Kiala kom på tal, aktningsfullt ordade om gårdens höga anor, som sträckte sig 'ända upp till Birger Jarls tid' Uti W. Lagus' verk Finska adelns gods och ätter(sid.382) hade man nämligen läst om Nils i Kiala, som levde omkring medlet av 1200 och om dennes son, Fader till Kiala. En senare tids forskning (Jully Ramsay a.a., sid.444)
 
Jag har förstått att Erik Botvidsson Stålarm (1470?) hade flere söner: Arvid Eriksson (född 1490) var gift med Kristina Knutsdr Kurck. De ägde Laukko på Tawastland, men sonen Olof Eriksson (i Kiala 1508-1532) stannade till Kiala. Det finns många med samma namn. Arvid Ericsson,s (1490) barn var Elin, Erik, Knut och Claes, och Erik hade sedan på sin tur igen Arvid Eriksson, han som man kallas Arvid Eriksson (1549-1620) till Lindö och gift med Beata Grabbe. Han blev ståthållare över Finland efter Klaus Fleming.  
 
hälsar Raija, som är lite osäker, men vill veta mera