NULL Skriv ut sidan - Stålarm

Anbytarforum

Titel: Stålarm
Skrivet av: Gunnar Cederholm skrivet 2003-08-09, 15:03
Erik Axelsson Hillebard. Vi vet att han adlades 1646 med bl.a kommentaren war föd af oäkta fång. Han var då ca 50 år. Enl genealogen Pontus Möller har uppgiften att Axel Axelsson var hans far kommit till Anrep och Elgenstierna via Nils Wilh.Marks v W?rtenberg d.1817, han i sin tur har tagit uppgiften från Elias Palmskiöld, von Stiernman m.fl. som levde första hälften av 1700-talet. Uppgiften finns i 1754 års Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel. Det är här felet uppstått man har förväxlat personerna Axel Axelsson och Axel Eriksson båda Stålarm. Eftersom Hillebard är troligtvis några år äldre än Axel Axelsson som utpekas som fader går det inte ihop. De är troigtvis halvbröder med fader Axel Eriksson.Han gifter sig 1598 med Märta Boije, kanske föddes Hillebard åren före. I sköldebrevet står det att Hillebard hade varit 28 år i kronans tjänst lägger man till minst 16 år (myndighetsålder på den tiden) så måste Hillebard vara född mellan 1595- senast1602.
Redan på 1700-talet finns uppgiften att modern var Elisabet Ramin. Vilket tycks vara rimligt att man funnit henne i någon nu försvunnen källa. Att hennes namn levt muntligt i 150 år verkar mindre troligt.
Att Hillebard är en oäkta son till Stålarm är  
sannolikt. Vapenskölden talar för det och uppgiften bara 100 år senare att så skulle vara fallet även om man tog fel person som far.
Hans barn får namn som Axel och Elisabet och Cathrina och Anna på hustruns sida.