NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 06 december, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 06 december, 2011
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2010-03-17, 19:43
I SoH 2001, sid. 158 tar Gillingstam upp Christoffer Olofssons förhållande till Agda Persdotter. Han förkastar inte direkt att de kan ha varit gifta med varandra. Däremot hänvisar han till RR 1587, fol. 182-182v, RA varav framgår att Christoffer Olofssons änka hette Anna Jöransdotter. Vid kontroll av innehållet på fol. 182-182v i Johan III:s registratur visar det sig att Anna Jöransdotters make ingalunda hette Olofsson. Hans namn var Christoffer Olde. Nämner detta eftersom jag ovan själv berättat om Gillingstams fynd. Dessvärre visar det sig vara feltolkat. Christoffer Olde var troligen silver- eller kanske guldsmed i Stockholm.