NULL Skriv ut sidan - Stake

Anbytarforum

Titel: Stake
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2014-01-19, 22:10
I mitt inlägg den 29:e september 2013,  skrev jag bl.a. följande:  
 
”I ett brev utfärdat i Rössvik, år 1484, av Hans Petersson i Dingelvik [SDHK 31453], förekommer en Olof Amundsson med hustru, givare av  gods i Husbyrings socken.  Denne Olof Amundsen är sannolikt bror till Erik Amundsson i Grän (Rasbo hd), k.  1447-1485. Rössvik var vid den tiden Erik Mattssons, Kagge, sätesgård, vilken han ärvt efter sin mor. Av sin far ärvde han år 1473 fyra gårdar i Lydinge.  
 
Efter att ha gått tillbaka till frågeställningen, så känner  jag mig så pass säker man kan vara - baserat enbart på antaganden och indicier - att Olof Amundsson faktiskt var bror till Erik Amundson Stake.
 
Utfärdaren av brevet, Hans Petersson i Dingelvik, var uppenbarligen gift med en dotter till Sven Johansson (halv lilja) i Dingelvik,  och Ingeborg Toresdotter (Byting).  Av  brevtexten framgår, att det rörde sig om att Hans P. köper  tillbaka gods från Olof A., vilka gods hans svärfar Sven J. tidigare sålt till Erik Mattsson Kagge till Rössvik. Hur dessa gods hamnat i Olof A:s ägo framgår inte, men det torde ha varit hans hustrus - änkan efter Gregers Jönsson - egendom.  Dessa gods säljer sedan Hans P. åter till Erik Kagge. En intressant formulering i brevet lyder: ”.Swen Jonsone Gud hans siael nadhe / som tha war / retth  molsman for the fornemda godz.” Man får intrycket att han sålde det på någon omyndigs vägnar - styvbarn..?  
 
Helt klart hade släkterna Stake, Byting och Kagge tydliga kopplingar med varandra. Ett bra exempel på detta, är att Peder Nilson Danske i Lydinge (Stavby sn, Olands hd), först var gift med  en sondotter till Erik Amundsson, och därefter med Kerstin  Trulsdotter Byting, vars kusin Holmfrid Toresdotter var gift med Olof  Amundsson Stake (d.y.).  I samma by, Lydinge, ägde alltså Erik Kagge fyra gårdar, hans fäderne.
 
Ett annat exempel, som nämnts  tidigare, så var Olof Eriksson Stake  gift med Karin Mattsdotter (Kagg) ,  sondotter till Erik Kagges bror Nils.
 
Olofs hustrus make i hennes första äktenskap, Gregers Jönsson, var sannolikt densamme som underhäradshövdingen i Västerrekarne 1451 [SDHK 25972]. Det är därför troligt att även  Olof Amundsson hade någon form av koppling till Södermanland.  Det tycks också Erik (Amundsson) Stake haft,  då han och hans hustru år 1468 erhöll  delaktighetsbrev i Minoritorden  i Arboga [SDHK 28889].  
 
I regesten i Dalslands diplomatarium [nr 174], har man dristat sig att identifiera Olof som Olof Amundsson (Stake).  En god hypotes, men tyvärr fortfarande bara en hypotes.