NULL Skriv ut sidan - Slatte

Anbytarforum

Titel: Slatte
Skrivet av: Roger Axelsson skrivet 2015-06-05, 10:35
Charlotte!
Några reflektioner. Det verkar som att du blandar ihop saker och ting ibland. Erengisle Gjurdsson (Fot) var enligt Brasks släktbok gift med en i övrigt okänd Ingrid. Den Christina Brynjesdotter du gör till hans hustru är i inlägg av dig ovan i stället gift med Erengisle Nilsson (Slatte). Du gör henne alltså till hustru till två Erengislar i olika århundraden!
 
Kanske var otydlig beträffande Gudmund Pedersson. Ingen har lyckats visa att han är besläktad med Slattarna på något vis. Han har, som jag skrev, sammanblandats med namnen Gudmund Sonesson. Så har t ex olyckligtvis skett i standardverk som J A Almquists Civila Lokalförvaltningen i Sverige (del 4 s 63). Gudmund Pedersson har med andra ord inget i denna tråd att göra.
 
Svar på vem Sone Pederssons far var finns i DMS 4:5 s 316.
 
Joan Håkansson var inte riddare. Han var väpnare och häradshövding i Södra Möre (se DMS 4:1). Svärsonen Gudmund Sonesson (Slatte) blev inte ihjälslagen av Dacke själv, dock av personer i hans anhang (se även där DMS 4:1).
 
Antagligen finns det en koppling mellan de lågfrälse, medeltida Slattarna i Tjust och Sevede och borgarna med samma namn i Kalmar, Västervik och Stockholm. Den är dock hittills outredd.
 
Som förtydligande avslutning: Varken Bengt Eriksson eller Gudmund Pedersson tillhörde eller var besläktade med Slattarna.
 
/Roger