NULL Skriv ut sidan - Slatte

Anbytarforum

Titel: Slatte
Skrivet av: Roger Axelsson skrivet 2015-06-04, 10:17
Charlotte!
Sven Nilsson tillhör Graby-ätten, inte Slatte. De uppgifter i litteraturen som säger annat är fel! Han, hans far, syskon och släktingar omtalas redan i Hans Brasks släktbok (kolla i libris.se på vilket bibliotek du kan hitta boken). Se även det senaste DMS-häftet för Ydre härad (4:6) som utkom 28 maj (kan snart beställas via Riksarkivet). Där behandlas bl a sätesgården Graby i Sunds sn och Sven Nilssons m fl godsinnehav i häradet redovisas.
 
F ö är inte Anders Slattes far känd över huvud taget annat än via patronymikonet Larsson som Anders bär i två brev. En Lars Slatte i Lidhem kan alltså inte bevisas ha existerat. Speciellt inte då Lidhem verkar ha varit Anders Slattes hustrus arvegods. För säkerställda innehavare av Lidhem se DMS 4:5 (2008).
 
Bengt Eriksson till Skälsnäs var son till en Erik Månsson som enl Genealogica 18 bodde på 'hovgården på Åkerö'. Farfadern hette enl samma källa Måns Eriksson i Glottsta, Alunda sn, antagligen skattebonde där (jfr DMS 1:4 s 197). Jag har inte efterforskat personerna i medeltida handlingar.
 
Den Gudmund Pedersson som vann Erik Rynings änka på tornerspel 1528 har i litteraturen sammanblandats med häradshövdingen i Sevede hd Gudmund Slatte (d 1542). Hans far hette dock inte Peder utan Sone.
 
/Roger