NULL Skriv ut sidan - Slatte

Anbytarforum

Titel: Slatte
Skrivet av: Pehr Sahlin skrivet 2013-10-26, 13:59
Elgenstiernas ättartavlor har en annan anlinje för överste Erik Slatte (1626-1673). Son till överstelöjtnant Nils Slatte (död 1638) som i sin tur är son till häradshövdingen Erik Slatte. Häradshövdingen är son till ryttmästare Bengt Slatte (död 1593) som är son till hövidsman Verner Slatte (död 1566). Rörigt men intressant. Vilka uppgifter är korrekta?!  
Vänligen,
Pehr