NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Katarina Sohlborg skrivet 2014-12-18, 01:18
HD 1739-01-30
 
SlåttsRättens här i Stockholm underdåniga skrifwelse af detta dato, med förfrågan, på hwad sätt förfaras må med then af Fourieren wid Lif-Gardet Petter Schultz, efter skedd utmaning, dräpte qwartermästaren Giurgen Schmitterlous döda kropz begrafning, och huru wida thermed, likmätigt Kongl. Maj:tz förnyade DuelsPlacat af d. 26 Januari 1739 § 5 bör förhållas eller och efter then tancka, som SlåttzRätten therom hafwer, i anledning afLagen uti 24 Cap. 10 missg: Bl: och 2 Cap. 1 § Bråts Bl: then dödas kropp bör i kyrkogård begrafwas.  
Som thetta angår rätta förståndet af lagen;
Altså resolverades, att Lag-Commissionens betänckande häröfwer infordras.
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1739:1 (1739-1739) Bild 600 / sid 95 (AID: v655243.b600.s95, NAD: SE/RA/1311)
 
I följande inlägg dagen efter kallas han kvartermästaren av Östgöta kavalleriregementet Georg Smitterlou.  
 
mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2014-12-18 16:15)