NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-11-24, 20:50
Tabell 50 (generation 7)  
 
(från tabell 48) GABRIEL TIMOTHEUS CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född lördag 16/6 1764 i Anga, I [Nyberg 1938 s.271]. Död 46 år gammal måndag 27/4 1812 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten. Underofficer vid slaget i Svensksund 1788.  
 
Sjökapten. Tjänstgjorde, enligt Säve, som underofficer i 1788 års ryska krig, där han för tapperhet erhöll Svensksundsmedaljen, vilken ännu kan beskådas på skeppargillets i Visby så kallade Välkomst. (Nyberg 1938, s.271).  
 
Gift söndag 26/10 1794 Visby, I med  
 
CHRISTINA ELISABETH/KRISTINA ELISABET DUBBE (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1767 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.271]. Död ca 68 år gammal onsdag 6/5 1835 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppardotter. Sjökaptenshustru.  
— Far: DUBBE. Född ca 173. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare.  
— Mor: CHRISTINA/KRISTINA CALLANDER. Född ca 173. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skepparhustru.  
 
Barn:  
 
ANNA CHRISTINA/KRISTINA GABRIELSDOTTER HERLITZ. Född lördag 26/9 1795 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift 57 år gammal tisdag 25/1 1853 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Bodde hos modern.  
 
CARL/KARL GABRIELSSON HERLITZ. Född söndag 4/8 1799 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 17 år gammal fredag 1/11 1816 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handelsbokhållare i Visby.  
 
JACOB NICLAS/JAKOB NIKLAS GABRIELSSON HERLITZ. Född måndag 23/5 1803 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 29 år gammal onsdag 27/2 1833 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1823. Handelsbokhållare. Köpman.  
 
Gift söndag 9/12 1832 på Rosendal, Visby, I med
 
BARBARA MARGARETA JOHANSDOTTER BAHR (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.271]. Född lördag 24/11 1804 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 79 år gammal tisdag 29/7 1884 på Fattighuset i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Handlardotter. Bokhållarhustru 1832 och änka 1833 i Visby.  
— Far: JOHAN LARSSON BAHR. Född ca 177. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlare i Visby.  
— Mor: CATHARINA CHRISTINA HÖÖK. Född ca 177. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 51 (generation 6)  
 
(från tabell 42) DAVID HANSSON HERLITZ. Född onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt måndag 23/9 1723 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där.  
 
Åhr 1723. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 18. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 23. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Provincial Doctoren H:r JOHAN PIHL. H:r PEHR LINDLÖF. Stud: D:nus SAMUEL HANSTEEN. PEHR Laux. Kyrck: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNES Käresta Mad: ABIGAEL SCHILDER. Junf: ANNA SARTORIA. Hustru JUDITTHA (SCMIDT, ingift FASTER) Gellungz (i Väskinde). MARGRETHA Nygårdz. CHERSTIN Rystes. CHRISTIAN Boters Hustru CATHARINA. Baptizatorum (Dopnamn): DAVID HERLITZ.  
 
DAVID HERLITZ var 28 år då han gifte sig med den 33-åriga MARGARETA MARIA WESTÖÖ.  
 
Ur Visby CI:5 (174-1764) s.19:  
Antekning på Brudefolk Anno 1760. ---  
Julius 15 Comministern här wid Stads Församlingen Ärevördige och Högvällärde Herr DAVID HERLITZ, Fru CHRISTINA ELISAB: DAHLMAN.  
 
DAVID HERLITZ var 37 år gammal vid andra giftermålet med 24-åriga änkan KRISTINA ELISABETH BULL (tidigare gift med DALMAN).  
 
Gift 1° torsdag 17/10 1751 i Hall, I med  
 
MARGRETA MARIA PERSDOTTER WESTÖÖ (gift med HERLITZ). [Kinberg 1896 s.277 + 641]. Född 1718 i Hangvar, I [Nyberg 1938]. Död måndag 1/8 1757 i Visby, I [Rosman? ViLa]. Kyrkoherdehustru.  
— Far: PETTER JÖNSSON WESTÖÖ. Född 1683 i Hall, I [Nyberg 1938 s.641]. Död 77 år gammal 1752 i Hall?, I [Nyberg 1938 s.641]. Bruksägare och köpman i Hall och Hellvi(Nyberg 1938). Hangvar då?.  
— Mor: MARIA HANSDOTTER FACHT. Född 1680 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.641]. Död 82 år gammal 1762 i Hall?, I [Nyberg 1938 s.641]. Bruksegarenka.  
 
Gift 2° tisdag 15/7 1760 i Visby, I med  
 
KRISTINA ELISABET* HANSDOTTER BULL (gift med DALMAN och HERLITZ). [CI:5 (1748-1764) + Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Född torsdag 12/2 1736 i Visby, I [Kinberg 1896+Nyberg 1938]. Död 75 år gammal tisdag 26/3 1811 i Prästgården, Fårö, I [Dödboken]. Begravd i sakristian ../4 1811 i Kyrkan, Fårö, I [Dödboken]. Köpmans-, rådmans- och vice borgmästaredotter i Visby. Rektorska i Visby. Kyrkoherdehustru på Fårö.  
— Far: HANS ANTON HANSSON BULL. Född måndag 8/1 1694 i Visby, I [Kinberg 1896]. Död 72 år gammal lördag 22/2 1766 Visby, I [Kinberg 1896 s.81]. Köpmannason i Visby. Köpman. Handelsman. Rådman. Vice borgmästare i Visby.  
— Mor: ELISABET HANSDOTTER KÖHLER (gift med BULL). Född söndag 10/11 1701 i Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Död 78 år gammal lördag 30/9 1780 Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Köpmannadotter och köpmanshustru i Visby.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
JOHAN DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 11/3 1753 i Hall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 2 år gammal, måndag 9/6 1755 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdeson.  
 
MARIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född onsdag 19/3 1755 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 20 år gammal onsdag 26/7 1775 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. 3 år gammal i Bouppteckning 360, 28/11 1757 efter modern.  
 
ADAM DAVIDSSON HERLITZ. Född tvilling måndag 25/7 1757 i Visby, I [Kinberg 1896]. Sjöfarande. Bortrest. Flyttat bort (Kinberg 1896). Bouppteckning 360, 28/11 1757 efter modern.  
 
EVA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född måndag 25/7 1757 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död nära 2 månader gammal, söndag 18/9 1757 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter i Visby.  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
ELISABET DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med LYTH). Född lördag 4/7 1761 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 39 år gammal lördag 21/2 1801 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter och kyrkoherdehustru på Fårö.  
Gift söndag 12/2 1786 Fårö, I med  
GREGER* EBERHARD LYTH. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född måndag 29/9 1755 [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 76 år gammal, måndag 19/3 1832 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherde på Fårö.  
 
SUSANNA MARGARETA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född tisdag 19/7 1763 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död måndag 12/9 1763 Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkoadjunktsdotter i Visby.  
 
EVA KATARINA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med BLESELL). Född tisdag 18/9 1764 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 44 år gammal lördag 1/7 1809 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Skeppare-, kalkbruksägare- och Stockholmsborgarehustru. (Se tabell 52).  
 
JOHAN ANTON DAVIDSSON HERLITZ. Född torsdag 23/4 1767 i Lärbro, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 2 år gammal söndag 7/1 1770 Lärbro, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästson i Lärbro.  
 
DAVID DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 2/10 1768 i Lärbro, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död 63 år gammal torsdag 1/3 1832 i Slitehamn, Othem, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Sjökapten, veteran från ryska kriget, som fick Svensksundsmedaljen. Tullinspektor, tullkontrollör vid Ljugarn och Slitehamn. (Se tabell 53).  
 
 
Tabell 52 (generation 7)  
 
(från tabell 51) EVA KATARINA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med BLESELL). Född tisdag 18/9 1764 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 44 år gammal lördag 1/7 1809 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Skeppare-, kalkbruksägare- och Stockholmsborgarehustru.  
 
Gift söndag 12/2 1786 Fårö, I med  
 
JOHAN JOAKIMSSON BLESELL. [Hallgren 1926]. Född onsdag 3/6 1747 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I [C:3 (1707-1849) Pag. 33 Nr 61]. Döpt söndag 7/6 1747 i Väskinde, I [C:3 (1707-1849) Pag. 33 Nr 61]. Död 83 år gammal fredag 15/10 1830 i Lauters, Fårö, I [C: + Hallgren]. Styrman. Sjökapten. Kalkbruksägare. Borgare i Stockholm.  
— Far: JOAKIM JOAKIMSSON. Född tisdag 9/7 1701 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I [CI:2 (1667-1705) s.78 N:o 191]. Döpt fredag 12/7 1701 i Väskinde, I [CI:2 (1667-1705) sidan 78, N:o 191]. Död av ålder+kolik 74 år 10 m 4 d måndag 13/5 1776 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I. Hemmansägare på 9/16 mantal St. Bläsnungs i Västkinde. Kyrkvärd.  
— Mor: KATARINA RASMUSDOTTER. Född måndag 6/6 1710 i Stora Hästnäs, Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.82v]. Döpt onsdag 8/6 1710 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.82v]. Död av ålderdomsbräcklighet 79 år fredag 8/1 1790 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I. Hemmansägarhustru.  
 
Barn:  
 
DAVID JOHANSSON BLESELL. Född oäkta? lördag 21/1 1786 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 53 år gammal tisdag 1/10 1839 Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Bruksägare och kalkbrukspatron vid Lauters på Fårö.  
 
Gift tisdag 18/4 1826 i Fårö, I med  
 
ANNA GRETA JÖNSDOTTER (gift med BLESELL). [Hallgren]. Född onsdag 26/11 1794 i Nors, Fårö, I [Hallgren]. Död 68 år gammal söndag 1/2 1863 i Lauters?, Fårö, I [Hallgren]. Kalkbrukspatronshustru.  
— Far: JÖNS RASMUSSON. Född ca 176. i Nors?, Fårö?, I. Död i Nors, Fårö, I [Hallgren]. Husbonde.  
— Mor: KRISTINA RASMUSDOTTER. Född ca 176. i Nors?, Fårö?, I. Död Nors?, Fårö?, I [Hallgren]. Husbondhustru.  
 
JOHANNES JOHANSSON BLESELL. Född fredag 25/7 1788 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 3 månader gammal fredag 24/10 1788 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
KATARINA JOHANSDOTTER BLESELL (gift med THOMSSON). Född måndag 12/10 1789 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 47 år gammal onsdag 12/4 1837 på Fårö?, I? [Hallgren]. Dykeriinspektorska.  
 
Titel: Folkets röst Datum: 1858-01-09 Sida 3 För några veckor tillbaka berättade Friskytten att den vackra danserskan miss Lydia Tompson skulle vara svenska till börden och född på Gottland. I anledning häraf säger Gottlands Läns Tidning att en till Gottland kommen och en tid i Wisby anställd engelsk handelsbokhållare vid namn Tompson, sedermera gifte sig med en såsom mycket vacker omtalad Gottlands-flicka, m:ll Blessell, och fick med henne Lanters (Lauters) gård på Fårö, samt att en dotter af detta gifte blifvit uppfostrad i England, är här bekant; huruvida denna är den tjusande dansösen, derom vore en liten upplysning icke ovälkommen.  
 
Gift tisdag 21/10 1823 i Fårö, I med DANIEL THOMSSON. [Hallgren]. Född torsdag 14/10 1790 i London, England [Hallgren]. Dykeriinspektoren.  
 
 
KRISTINA ELISABET JOHANSDOTTER BLESELL (gift med KAHL). Född lördag 10/11 1792 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död i Visby?, I? [Hallgren]. Fänrikshustru, befrämjade silkesodlingen i Visby i mitten av 1800-talet. Gift 1831 Visby?, I? med ARON KAHL. [Hallgren]. Född 179. i Visby?, I. Fänrik i Visby.  
 
EVA JOHANNA JOHANSDOTTER BLESELL (gift med GODMAN). Född söndag 2/11 1794 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död i Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren].  
Gift 1826 i Fårö?, I? med  
ANDERS GODMAN. [Hallgren]. Född ca 179. i Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren]. Död Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren].  
 
FREDRIKA MARIA JOHANSDOTTER BLESELL. Född långfredagen 6/4 1798 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 4 år 10 mån 21 dagar gammal söndag 27/2 1803 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
KLARA AURORA JOHANSDOTTER BLESELL. Född måndag 17/11 1800 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 22 år gammal onsdag 16/4 1823 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
MARGARETA PETRONELLA* JOHANSDOTTER BLESELL (gift med SIMANDER). Född söndag 12/8 1804 i Lauters, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Döpt torsdag 16/8 1804 i Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död af Cholera 64 år 8 m 12 d fredag 3/8 1866 på Lauters grund, Fårö, I [SCB döda]. Begravd ../8 1866 på Kyrkogården, Fårö, I [Sune Lundin]. Skeppardotter. Hemansegar-och arbetskarlshustru. Arbetskarlsenka.  
 
(Dop-) Faddrar: Husbonden Erasmus, Bondens. Per Löfgren, Dräng Anders Dypson (Dyplon!), Fru Pastorskan Margareta Christina Lyth, jungfru Caisa Lyth, Hustru Greta, Langhammars. Gertru Löfgren 22 år, Skeppardotter. Far: F.d.Skeppare och BruksEgare vid Lauters JOHAN BLESELL.  
 
Gift samtidigt som sin 40-årige bror DAVID BLESELL, husbonde vid Lauters (vigselboken).  
Flyttade från Lauters före 1839, ca 1837 till Lauters grund på Fårö, I [5:s.159].  
Enka torsdag 23/7 1857 på Lauters grund, Fårö, I [AI:7 1854-61 s.79].  
Efternamnet BLESELL stavas även BLÄSELL och BLESÄLL.  
 
Gift tisdag 18/4 1826 i Fårö, I med  
 
PER JAKOBSSON SIMANDER. Född torsdag 26/8 1802 i Simunds, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Döpt söndag 29/8 1802 i Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död af Wattusot 54 år gammal torsdag 23/7 1857 på Lauters grund, Fårö, I [C:2]. Dräng. HemansEgare. Kalkugnsarbetskarl.  
— Far: JAKOB OLOFSSON SIMANDER. Född söndag 20/12 1772 i Simunds, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död 38 år gammal torsdag 24/1 1811 Simunds, Fårö, I [AI:2 1786-1816 s.104]. Saltbittersjudare (Salpetersjudare). Husbonde.  
— Mor: ELISABET PERSDOTTER AHLA (gift med SIMANDER). Född tisdag 13/1 1767 på Prästgårds grund?, Stenkyrka, I [AI:3 1786-1806 s.62]. Död af förstoppning 48 år gammal söndag 17/9 1815 i Simunds, Fårö, I [AI:2 s.104]. Fördubblingsbåtsmansdotter. Änka. Husbondehustru.  
 
 
Tabell 53 (generation 7)  
 
(från tabell 51) DAVID DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 2/10 1768 i Lärbro, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död 63 år gammal torsdag 1/3 1832 i Slitehamn, Othem, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Sjökapten, veteran från ryska kriget-Svensksundsmedaljen. Tullinspektor, tullkontrollör vid Ljugarn och Slitehamn.  
 
Tullinspektor först på Ljugarn, sedan på Slite. Sjökapten. I slaget vid Svensksund deltog han som överskeppare och befälhavare på en kanonslup samt erhöll medalj med å ena sidan Gustaf III bröstbild, å den andra inskription: 'Till David Herlitz för tapperhet till sjös 1788-1790'. Den pryder Skepparegillets i Visby s.k. Välkomst. (Nyberg 1938, s.272)  
 
Gift torsdag 12/4 1792 i Rute?, I med  
 
JUDITA FREDRIKA OLDE (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född söndag 18/6 1769 i Rute?, I [Sv släktkalendern 1982 s.187]. Död 85 år gammal lördag 12/8 1854 i Othem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
— Far: MATTIAS (MATS) OLDE. Född ca 172. i Rute?, I? [Nyberg s.18]. Död i Rute, I [Nyberg s.18]. Kyrkoherde i Rute.  
— Mor: MAGDALENA BACHÉRUS. Född 1734 i Visby, I [Nyberg s.18]. Död ca 50 år gammal 1784 i Rute, I [Nyberg s.18]. Landsfiskalsdotter. Kyrkoherdinna.  
 
Barn:
 
DAVID EDVARD DAVIDSSON HERLITZ. Född tisdag 12/6 1792 i Rute, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död tisdag 24/7 1792 Rute, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
ELISABET SOFIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född torsdag 27/6 1793 i Hangvar, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Död ogift ca 61 år gammal 1854 i Visby?, I? [Nyberg 1938 s.272].  
 
DAVID ANTON DABBEN DAVIDSSON HERLITZ. Född onsdag 12/11 1794 i Ardre, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död knappt 73 år gammal måndag 11/11 1867 på Kyllej, Hellvi, I [Sl Herlitz, ViLa]. Tullinspektor. Tullkontrollör. Uppsyningman på Kyllej.  
(Gift 1830 enligt felaktig uppgift i Nyberg 1938, s.272.)  
 
Gift söndag 6/10 1839 i Rute?, I med  
 
ANNA BRITA KOLMODIN (gift med HERLITZ). [Kinberg 1896]. Född onsdag 2/12 1818 i Rute, I [AI:5 (1847-1855) s.65 + Nyberg 1938 s.272]. Död ca 76 år gammal 1891 Rute, I [Nyberg 1938 s.272]. Tullinspektorska på Kyllej.  
— Far: JOHAN KOLMODIN. Född ca 178. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
— Mor: JOHANNA KOLMODIN. Född ca 178. i Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
MARIA FREDRIKA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med HAGMAN). Född fredag 13/5 1796 i Ardre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös, 55 år gammal fredag 23/4 1852 på Slite, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare -och handlarehustru på Slite.  
Gift fredag 26/12 1823 med  
LARS OLSSON HAGMAN. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1794 i Slite?, I? [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös, ca 75 år gl söndag 6/6 1869 på Slite, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlande på Slite.  
 
EVA CHARLOTTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född fredag 14/9 1798 i Ardre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift ca 43 år gammal tisdag 28/9 1841 på Slite, I [Nyberg s.272].  
 
MATHIAS* EBERHARD DAVIDSSON HERLITZ. Född 1801 i Ardre, I [Nyberg s.273]. Död ca 71 år gammal 1872 i Visby, I [Nyberg s.273]. Köpman i Visby.  
 
Gift 1824 i Visby?, I med  
 
KATARINA KRISTINA ÅBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg s.273]. Född 1806 i Visby, I [Nyberg s.273]. Död ca 82 år gammal 1888 Visby, I [Nyberg s.273]. Köpmanshustru.  
— Far: JAKOB ÅBERG. Död i Visby?, I [Nyberg s.273]. Köpman.  
— Mor: BARBARA ELISABETH FÅHREUS. Död i Visby?, I [Nyberg s.273]. Köpmanshustru.  
 
LARS PETTER JOHAN DAVIDSSON HERLITZ. Född 1809 i Slite, I [Nyberg 1938 s.278]. Död ca 69 år gammal 1878 i Västervik, H [Nyberg 1938 s.278]. Uppsyningsman vid tullen i Visby 1830. Översyningsman i Norrköping 1833. Tullförvaltare i Nyköping 1842, i Västervik 1846.  
 
Gift 1839 i Norrköping, E med  
 
MARIA ELEONORA HOLMSTRÖM (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.278]. Född 1816 i Norrköping, E [Nyberg 1938 s.278]. Död ca 53 år gammal 1869 i Västervik?, H? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökaptensdotter. Tullförvaltarhustru i Västervik.  
— Far: PER HOLMSTRÖM. Död i Norrköping?, E? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökapten.  
— Mor: OKÄND WIBERG (gift med HOLMSTRÖM). Död i Norrköping?, E? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökaptenshustru.  
 
 
Tabell 54 (generation 6)  
 
(från tabell 42) GUSTAF HANSSON HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt torsdag 12/8 1725 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Sjöman.  
 
Åhr 1725. Mensis (Månad): Augusti D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 8. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 12. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Probsten Höglärde H:r Magist: NICOLAUS SEPELIUS. D:nus JOHAN ESBERG. Commist: i Stenkyrcka H:r LARS JUDICHERUS. HäradzHöfdingens H:u MARTINI FRISES Fru MARGARETHA CATHARINA CLERK. Jungf: MARIA ALIIN. Baptizatorum (Dopnamn): GUSTAF HERLITZ.  
 
Gift (troligen), ca 175. med  
OKÄND. [Nyberg 1938]. Född ca 173.  
 
Barn:  
 
OKÄND GUSTAFSDOTTER (gift med HERLITZ). Född ca 176. Sjömansdotter.  
 
 
Tabell 55 (generation 4)
 
(från tabell 33) JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född ca 1640-1641 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 70 år gammal 1711 i Burs, I [Nyberg s.433]. Prost. Riksdagsman.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 27. Odensdagen den 6 8bris Hr: JOHAN LYTTEMAN och Hans Hustrue en Dotter thil doben N: LIZABETTH. Gudfaedre thil samme barn: Hr: RASMUS I Krecklingboe. Hr: ELIAS HERLIDZ. HINDRICK SMIDT. Hr: HINDRICK SCHACTS HUSTRUE. CLAS SLOW HUSTRUE, och NIELS ihris dotter.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 29. Tredie Paaske dag (25 april) Hr: JOHAN LYTTHEMAN och Hans Hustrue en Sön thil doben N: RASMUS. Gudfaedre thil samme barn: KierckeHerren Hr: HINDRICK SCHAGTT. Hr: RASMUS J Krecklingboe. Hr: JÖRGEN JENSÖN.. HANS BURMESTER. LIZABETTH IHRES (Hustru). CLAS ERICKSÖNS HUSTRUE. HANS JOHANSÖNS HUSTRUE.  
 
Gift 1° före 1669, ca 166. i Kräklingbo?, I med
 
MARIA KRAEKLINGIUS. [CI;1 (1661-1692)]. Född 1648 i Kräklingbo, I [Nyberg s.433]. Död ca 31 år gammal 1689 i Burs, I [Nyberg s.433]. Prästdotter i Kräklingbo. Kyrkoherdinna i Burs.  
 
 
Gift 2° 1691 i Öja, I med  
 
MARIA PERSDOTTER ÅKERMAN. [Nyberg s.433 + s.663]. Född 1662 i Öja, I [Nyberg s.433 + s.663]. Död ca 81 år gammal 1743 i Burs, I [Nyberg s.433 + s.663]. Kronobefallningsdotter i Öja. Prostinna i Burs.  
— Far: PER NILSSON ÅKERMAN. Född 1626 i Åkra, Vendel, C [Nyberg s.663]. Död ca 75 år gammal 1701 i Öja, I [Nyberg s.663]. Kronobefallningsman.  
— Mor: ELIN LUNDBJERGS/LUNDSBERG. Född 1629 i Öja, I [Nyberg s.663]. Död ca 74 år gammal 1703 Öja, I [Nyberg s.663]. Kronobefallningsmannahustru.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
LISABET JOHANSDOTTER LUTTEMAN. Döpt onsdag 6/10 1669 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ung i Visby?, I? [Nyberg s.433]. Stadskaplansdotter.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 27. Odensdagen den 6 8bris Hr: JOHAN LYTTEMAN och Hans Hustrue en Dotter thil doben N: LIZABETTH. Gudfaedre thil samme barn: Hr: RASMUS I Krecklingboe..Hr: ELIAS HERLIDZ. HINDRICK SMIDT. Hr: HINDRICK SCHACTS HUSTRUE. CLAS SLOW HUSTRUE, och NIELS IHRES DOTTER.  
 
RASMUS/ERASMUS JOHANSSON LUTTEMAN. Döpt Tredie dag Paaske tisdag 25/4 1671 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Nyberg s.433]. Död ca 67 år gammal 1738 i Burs, I [Nyberg s.433]. Präst i Burs. (Se tabell 56).  
 
JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1673 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 75 år gammal 1748 i Hejnum, I [Örnberg 12:69]. Student 1691. Kurator för Gotlands nation 1694. Kyrkoherde 1698. Kontraktsprost i Hejnum 1739. Riksdagsman. (Se tabell 59).  
 
NILS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1676 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 66 år gammal 1742 i Gothem, I [Nyberg s.438]. Regementspastor.  
Gift 1708 i Visby?, I? med  
KRISTINA WIMAN/VIMAN (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.438]. Född 1676 i Visby, I [Nyberg s.438]. Död ca 94 år gammal 1770 i Gothem, I [Nyberg s.438]. Strandridardotter i Slite. Prästfru i Gothem.  
 
JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1678 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död som fältpräst i Karl XII:s krig [Nyberg s.433]. Fältpräst.  
 
ELIAS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1680 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 62 år gammal 1742 Visby, I [Nyberg s.448]. Student 1703. Cantor scholæ i Visby 1703. Apologist 1717. Organist vid Visby Domkyrka.  
 
Gift 1° torsdag 11/6 1719 Visby, I med  
BODILLA NILSDOTTER SCHMIDT (gift med LUTTEMAN). [Hallgren 1926 s.463]. Född tisdag 5/4 1687 i Klinte, I [Hallgren 1926 s.461]. Död 35 år gammal onsdag 21/11 1722 i Visby, I [Hallgren 1926 s.461]. Handelsmannadotter och jungfru i Klinte, stadssekreterarhustru i Visby.  
— Far: NILS HENRIKSSON SCHMIDT. Född (1650-1665), ca 166. i Hangvar, I [Hallgren 1926 s.463]. Död ca 40 år gl? tisdag 4/6 1701 på Klintehamn, Klinte, I [Hallgren 1926 s.461]. Begravd mitt framför altaret 1701 i Kyrkan, Klinte, I [Hallgren 1926 s.382]. Handelsman i Klintehamn.  
— Mor: MARGARETA BERTILSDOTTER NORBY (gift med SCHMIDT och CHRON). Född ca 166. i Klinte, I [Hallgren 1926 s.463]. Död tisdag 16/6 1708 Klinte, I [Hallgren 1926 s.463]. Kyrkoherdedotter i Klinte och köpmannahustru på Klintehamn.  
 
Gift 2° söndag 19/6 1726 i Visby, I med BARBARA BALTZARSDOTTER SCHMIDT (gift med LUTTEMAN). [Hallgren 1926 s.460]. Född söndag 17/1 1697 i Rute, I [Hallgren 1926 s.460]. Död ca 62 år gammal 1759 i Visby, I [Nyberg s.448]. Skomakardotter och organisthustru i Visby.  
— Far: BALTZAR BALTZARSSON SCHMIDT. Född fredag 26/11 1652 i Rute, I [Hallgren 1926 s.459]. Död 74 år gammal onsdag 19/4 1727 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skomakare i Visby.  
— Mor: BEATA OLOFSDOTTER RUUTH. Född i Barlingbo, I [Hallgren 1926 s.459]. Jungfru.  
 
MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med SCHWARDT/SVART). Född 1684 i Visby, I [Nyberg s.434]. Död ca 68 år gammal 1752 Visby, I [Nyberg s.448]. Notariehustru.  
Gift 1713 Visby, I med DIDRIK SCHWARDT/SVART. [Nyberg s.448]. Född i Visby, I [Nyberg s.448]. Död Visby, I [Nyberg s.448]. Notarie.  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
GERTRUD PETRONELLA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med WIKEGREN). Född 1691 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 67 år gammal 1758 Burs, I [Nyberg s.434]. Länsmanshustru.  
Gift i Burs, I med OLOF WICKEGREN/WIKEGREN?. [Nyberg s.434]. Född i Burs?, I? [Nyberg s.434]. Död i Burs, I [Nyberg s.434]. Länsman.  
 
PETTER JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1693 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ogift, ca 29 år gammal 1722 i Visby, I [Nyberg s.434].  
 
LARS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1695 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 71 år gammal 1766 i Källunge, I [Nyberg s.449]. Kyrkoherde 1734.  
Gift 1731 i Sjonhem, I med  
ANNA PERSDOTTER SARTORIUS (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.450]. Född 1704 i Sjonhem, I [Nyberg s.450]. Död ca 72 år gammal 1776 i Källunge, I [Nyberg s.450]. Pastorska.  
 
DAVID JOHANSSON LUTTEMAN. Född ca 1697 i Burs, I [Nyberg s.450]. Död ca 70 år gammal 1763 i Hejde, I [Nyberg s.450]. Handelsman.  
Gift med ANNA STRACHOUN (gift med LUTTEMAN). Född 1703 i Hejde?, I? [Nyberg s.452]. Död ca 58 år gammal 1761 i Hejde, I [Nyberg s.452]. Sjökaptenska. Handelsmannahustru.  
 
ISRAEL JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1699 i Visby, I [Nyberg s.452]. Död ca 66 år gammal 1765 i Rone, I [Nyberg s.452]. Köpman.  
Gift tisdag 3/1 1744 i Visby, I med  
INGRID BRITA HANSDOTTER KÖHLER (gift med LUTTEMAN). Född måndag 12/5 1718 i Visby, I [CI:3 1700-21 s.197v + Rosman 1935 s67 + Nyberg 1938 s.385]. Döpt fredag 16/5 1718 Visby, I [CI:3 (1700-1721) s.197v]. Död 83 år gammal lördag 26/9 1801 i Rone, I [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938 s.385]. Köpmansdotter och -hustru i Visby och sedan i Rone.  
— Far: HANS HANSSON KÖHLER. Född ../5 1666 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)+ Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Döpt Annandag Pingst ../5 1666 Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Död (begravd?) söndag 5/8 1733 Visby, I [Hallgren s.383]. Begravd 67 år gammal söndag 5/8 1733 Visby, I [Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Hattmakarson i Visby. Köpman i Visby.  
— Mor: KRISTINA OLOFSDOTTER NORBY. Född onsdag 15/11 1676 i Klinte, I [Hallgren s.383+Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Död 72 år gammal tisdag 15/11 1748 i Visby, I [Hallgren s.383+Rosman s.66+Nyberg s.385]. Prästdotter i Klinte och handelsmannahustru i Visby.  
 
HELENA MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med KÖHLER). Född 1710 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död Burs, I [Nyberg s.434].  
Gift 1755 Burs, I med  
LARS HANSSON KÖHLER. [Nyberg s.377 + s.434]. Född 1712 i Vänge, I [Lemke s.265]. Död barnlös, ca 55 år gammal 1767 i Lingvide, Burs, I [Nyberg s.377]. Sjöfarande. Ägde Lingvide i Burs.  
— Far: HANS MATTSSON KÖHLER. Född onsdag 23/2 1681 i Vänge, I [Lemke s.265, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död 62 år 9 mån gammal, onsdag 23/11 1743 Vänge, I [Lemke s.265]. Pastor i Vänge efter fadern 1717.  
— Mor: MARGARETA* KATARINA SÖDERHJELM  (gift med KÖHLER). Född 1684 [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död i Vänge?, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Pastorska i Guldrupe och Vänge.  
 
 
Tabell 56 (generation 5)  
 
(från tabell 55) RASMUS/ERASMUS JOHANSSON LUTTEMAN. Döpt Tredie dag Paaske tisdag 25/4 1671 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Nyberg s.433]. Död ca 67 år gammal 1738 i Burs, I [Nyberg s.433]. Präst i Burs.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 29. Tredie Paaske dag (25 april) Hr: JOHAN LYTTHEMAN och Hans Hustrue en Sön thil doben N: RASMUS. Gudfaedre thil samme barn: KierckeHerren Hr: HINDRICK SCHAGTT. Hr: RASMUS J Krecklingboe. Hr: JÖRGEN JENSÖN.. HANS BURMESTER. LIZABETTH IHRES (Hustru). CLAS ERICKSÖNS HUSTRUE. HANS JOHANSÖNS HUSTRUE.  
 
Gift 1° 1700 i Garda?, I? med  
 
MARIA WILHADI (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född 1685 i Garda?, I? [Nyberg s.434]. Död ca 21 år gammal 1706 i Burs, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherdedotter i Garda. Prästfru i Burs.  
— Far: WILHADUS HERCULIS. Född 1634 i Hejnum, I [Lemke s.337]. Död 58 år gammal, onsdag 9/3 1692 i Prästgården, Garda, I [Lemke s.337]. Begravd av M. GÖRAN OXENWALDT När, invid altaret, tisdag 26/4 1692 i Kyrkan, Garda, I. Slottspräst å Wisborg. Kyrkoherde i Garda.  
— Mor: ANNA LARSDOTTER NEOGARD (gift med HERCULIS). Född torsdag 31/1 1656 i Garda?, I [Hallgren s.382]. Död 78 år gammal, tisdag 6/8 1734 i Garda, I [Hallgren s.382]. Prästdotter. Prästfru i Garda.  
 
Gift 2° 1707 i Vänge?, I? med  
 
HELENA MATTSDOTTER KÖHLER (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född 1685 i Vänge, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död ca 75 år gammal ../2 1760 i Burs, I [Rosman 1935 s.59+Nyberg 1938 s.377+434]. Kyrkoherdinna i Burs.  
— Far: MATTIAS HANSSON KÖHLER. Född 1648 i Visby, I [Lemke s.285+ Rosman s.59+ Nyberg 1938 s.376]. Död 66 år, påskaftonen 27/3 1714 i Prästgården, Vänge, I [Lemke s.285 + Rosman s.59 + Nyberg s.376]. Hattmakarson i Visby. Student i Uppsala 1667. Pastor i Vänge 1677. Riksdagsman 1689, 1693 och 1710.  
— Mor: ELISABET/LISBET HOLGERSDOTTER GODTMAN (gift med KÖHLER). Född före 1668 ca 166. i Prästgården, Dalhem, I [Lemke, Rosman s.59 + Nyberg s.377]. Död 1736 i Vänge, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377 + Ancestry.com]. Pastorska och prästänka i Vänge.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
ELISABET RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med STRELOW). Född 1706 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 70 år gammal 1776 i Klinte, I [Nyberg s.434]. Prästdotter i Burs. Köpmannahustru i Klinte.  
Gift 1741 i Visby, I med  
HENRIK STRELOW. [Nyberg s.434]. Född [Nyberg s.434]. Död i Klinte, I [Nyberg s.434]. Köpman i Klinte.  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
MATTIAS RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1707 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död 1774 Burs, I [Nyberg s.435]. Kyrkoherdeson och kyrkoherde i Burs 1739.  
Gift 1740 i Visby?, I? med  
MAGDALENA CRAMERUS. [Nyberg s.435]. Född 1718 i Visby, I [Nyberg s.435]. Död ca 54 år gammal 1772 i Burs, I [Nyberg s.435]. Kyrkoherdinna i Burs.  
 
JOHAN RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1709 i Burs, I [Nyberg s.435]. Död ca 63 år gammal 1772 i Visby, I [Nyberg s.435]. Tolagsskrivare. Vice rådman. (Se tabell 57).  
 
GÖRAN ERASMUSSON LUTTEMAN. Född 1713 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 77 år gammal 1790 i Sigdes, Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsman i Visby. Hemmansbrukare i Sigdes, Burs ca 1755. (Se tabell 58).  
 
HELENA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med BERG). Född 1716 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 48 år gammal 1764 i Dalhem, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherdinna.  
Gift 1754 i Burs?, I med  
GUSTAF BERG. [Nyberg s.434]. Född i Martebo?, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherde i Martebo.  
 
MARIA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med ÅKERMAN). Född 1718 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 74 år gammal 1792 i Prästgården, Alva, I [Nyberg s.434].  
Gift 1756 i Burs?, I med  
LARS ÅKERMAN. [Nyberg s.434]. Född i Sindarve?, Hemse?, I? [Nyberg s.434]. Hemmansägare i Sindarve, Hemse.  
 
NILS RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1721 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död barnlös, ca 61 år gammal 1782 i Burs?, I [Nyberg s.434]. Hemmansbrukare.  
Gift 1756 Burs?, I med  
HELENA VALL (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född i Burs?, I. Död barnlös Burs?, I.  
 
INGRID RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med CLERCK). Född 1723 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 78 år gammal 1801 i Lye, I [Nyberg s.434]. Inspektorska.  
Gift 1744 i Burs, I med  
JAKOB CLERCK. [Nyberg s.434]. Död i Lye, I [Nyberg s.434]. Inspektor.  
 
KRISTINA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med PIEHL). Född 1726 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 79 år gammal 1805 Burs, I [Nyberg s.434]. Pastorska.  
Gift 1756 Burs, I med  
G. PIEHL. [Nyberg s.434]. Född i Alva?, I [Nyberg s.434]. Död i Burs?, I [Nyberg s.434]. Pastor i Alva.  
 
MAGDALENA RASMUSDOTTER LUTTEMAN. Född 1730 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ogift, ca 77 år gammal 1807 Burs, I [Nyberg s.434].  
 
 
Tabell 57 (generation 6)  
 
(från tabell 56) JOHAN RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1709 i Burs, I [Nyberg s.435]. Död ca 63 år gammal 1772 i Visby, I [Nyberg s.435]. Tolagsskrivare. Vice rådman.  
 
Gift 1746 Visby, I med  
 
GUSTAVIANA JOHANNA CLERCK (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.435]. Född 1722 i Visby, I [Nyberg s.435]. Död ca 47 år gammal 1769 Visby, I [Nyberg s.435]. Häradshövdings- och borgmästaredotter i Visby.  
 
Barn:  
 
MAGDALENA GUSTAVA LUTTEMAN (gift med GARDELL). Född 1753 i Dalhem, I [Nyberg s.435]. Död 1786 i Garda, I [Nyberg s.227].  
Gift 1782 i Visby, I med  
JOHAN LARSSON GARDELL. [Nyberg s.435]. Född 1731 i Garda, I [Nyberg s.227]. Död ca 75 år gammal 1806 Garda, I [Nyberg s.227]. Kyrkoherde i Garda.  
— Far: LARS BARTHOLD HANSSON NORBY (GARDELL). Född 1700 i Garda, I [Hallgren s.382]. Död 72 år gammal 1772 Garda, I [Nyberg s.227]. Prästson och präst i Garda.  
— Mor: KRISTINA ASSARSSON. Född 1704 i Bottarve, Fröjel, I [Nyberg s.227]. Död 72 år gammal 1776 i Garda, I [Nyberg s.227]. Kyrkoherdinna.  
 
 
Tabell 58 (generation 6)  
 
(från tabell 56) GÖRAN ERASMUSSON LUTTEMAN. Född 1713 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 77 år gammal 1790 i Sigdes, Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsman i Visby. Hemmansbrukare i Sigdes, Burs ca 1755.  
Gift 1750 i Visby?, I? med  
PETRONELLA KRISTINA CRAMERUS (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.436]. Född 1720 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 67 år gammal 1787 i Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsmanna- och hemmansbrukarhustru.  
 
Barn:
 
INGRID GÖRANSDOTTER LUTTEMAN. Född 1750 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 66 år gammal 1816 i Burs, I [Nyberg s.436]. Hemmansägarhustru.  
 
RASMUS GÖRANSSON LUTTEMAN. Född 1752 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 2 år gammal 1754 Visby, I [Nyberg s.436]. Handelsmannason.  
 
 
Tabell 59 (generation 5)  
 
(från tabell 55) JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1673 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 75 år gammal 1748 i Hejnum, I [Örnberg 12:69]. Student 1691. Kurator för Gotlands nation 1694. Kyrkoherde 1698. Kontraktsprost i Hejnum 1739. Riksdagsman.  
 
Gift 1° 1697 Hejnum, I med ANNA KRISTENSEN (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.436]. Född ca 167. i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 60 år gammal 1734 Hejnum, I [Nyberg s.436]. Prästdotter.  
 
Gift 2° 1735 i Visby, I med LISKEN/ELISABET PEDERSDOTTER BAHR (gift med ENEQVIST och LUTTEMAN). [Örnberg 12:69]. Född tisdag 18/1 1681 i Visby, I [Örnberg 12:69 + Ancestry.com]. Död 73 år gammal, måndag 29/7 1754 Visby, I [Örnberg 12:69 + Ancestry.com]. Prästdotter, handlarhustru, prostinna i Hejnum.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN. Född 1699 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 72 år gammal 1771 i Väskinde, I [Nyberg s.436]. Saltpetersjuderiinspektorska.  
Gift 1728 i Hejnum?, I med  
GUSTAF HANSSON STAKE. [Nyberg s.436]. Död i Buters, Västkinde, I [Nyberg s.436]. Saltpettersjuderiinspektor.  
 
MAGDALENA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med JUNGSTEDT). Född 1700 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 59 år gammal 1759 i Visby, I [Nyberg s.436].  
Gift 1728 i Hejnum?, I med ELIAS JUNGSTEDT. [Nyberg s.436]. Död i Visby, I [Nyberg s.436]. Tullinspektor.  
 
ANNA JUDITA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med STAKE). Född 1703 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 83 år gammal 1786 i Klinte, I [Nyberg s.436]. Köpman i Klinte.  
Gift 1728 i Hejnum?, I med  
HANS HANSSON STAKE. [Nyberg s.436]. Död i Klinte, I [Nyberg s.436]. Köpman i Klinte.  
 
NILS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1704 i Prästgården?, Hejnum, I [Nyberg s.435]. Död ca 83 år gammal 1787 i Prästgården?, Stenkyrka, I [Nyberg s.437]. Präst i Barlingbo.  
 
Gift 1746 i Visby, I med  
 
INGRID ANTONSDOTTER BULMERING (gift med LUTTEMAN). [Kinberg 1896 s.84 + Nyberg 1938 s.84 + 437]. Döpt tisdag 9/4 1723 i Visby, I [Kinberg 1896 s.84 + Nyberg 1938 s.84]. Död 86 år gl 1809 i Prästgården?, Barlingbo, I [Kinberg s84+Nyberg s84+s437]. Köpmannadotter i Visby.  
— Far: ANTON EVERTSSON BULMERING. Född tisdag 7/11 1682 i Visby, I [Kinberg 1896 s.82+Nyberg 1938 s.82 + Ancestry.com]. Död 72 år gl, annandag påsk 31/3 1755 Visby, I [Kinberg 1896 s.82+Nyberg 1938 s.82+Ancestry]. Köpmannason i Visby. Borgare. Köpman i Visby. Rådman. Vice borgmästare.  
— Mor: ELISABET MATTSDOTTER KÖHLER (gift med BULMERING). Född tisdag 15/2 1687 i Vänge, I [Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.83 + 377]. Död 64 år gammal lördag 31/8 1751 i Visby, I [Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.83 + 377]. Prästdotter. Köpmannahustru och borgmästarinna i Visby.  
 
ULRIK JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1706 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ogift [Nyberg s.436].  
 
HANS GÖRAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1708 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död i Uppsala?, C? [Nyberg s.436]. Akademifogde i Uppsala.  
 
 
Tabell 60 (generation 4)  
 
(från tabell 33) LISBET JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med NIELSSEN och SCHMIDT). Född torsdag 2/2 1643 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Död Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Fältskärsdotter och skomakarhustru i Visby. Det står felaktigt JÖRANSDOTTER i Hallgren 1926, s.459.  
 
Gift 1° ca 166. Visby, I med PER NIELSSEN. [Nyberg s.433]. Född ca 164. i Visby?, I? [Nyberg s.433]. Död före 1685, ca 168. i Visby, I [Nyberg s.433]. Skomakare i Visby.  
 
Gift 2° tisdag 6/10 1685 Visby, I med BALTZAR BALTZARSSON SCHMIDT. [Hallgren 1926 s.459]. Född fredag 26/11 1652 i Rute, I [Hallgren 1926 s.459]. Död 74 år gammal onsdag 19/4 1727 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skomakare i Visby.  
— Far: BALTZAR PEDERSSON SCHMIDT. Född ca 162. i Visby?, I [Hallgren 1926 s.459]. Död efter 1686, ca 168. i Rute? eller Visby?, I [Hallgren 1926 s.459]. Mästare och borgare i skomakarämbetet i Visby.  
 
Barn:  
 
KATARINA BALTZARSSON SCHMIDT (gift med HILLER). Född tisdag 27/4 1686 i Visby, I [Hallgren 1926 s.460]. Död 67 år gammal tisdag 18/12 1753 Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skräddarmästarehustru i Visby.  
Gift torsdag 26/6 1712 Visby, I med  
JESPER HILLER. [Hallgren 1926 s.460]. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.460]. Skräddarmästare i Visby.  
 
Tabell 61 (generation 3)  
 
(från tabell 9) KATARINA JÖRGENSDOTTER SCHMITERLOW (gift med BRODER). Född ca 1615 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 11/2 1646 i Visby, I [Gravstenen + Dick Wase]. Begravd 1646 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen].
 
Gravstenens text: HIER UNDER LIGT BEGRAFWEN S CHATARINA SCHMITERLOWS S MELCHER BRODERS NAGELATENE WEDWE GESTORWEN ANNO 1646 DEN 11 FEBRUARY  
 
samt därunder har tillagts:  
 
ANNO 1704 DEN 10 MARTS DÖDE JÖRAN SCHMITERLOW.
 
KATARINA: Född ca 1615, död 1646 11/2.  
oo MELKER BRODER (död före 1646).  
Åtminstone mor till KARIN MELKERSDOTTER som 1649 21/6 anges som STYVDOTTER till kyrkvärden BERTRAM SMITERLOWS HUSTRU BARBARA KNUTSDOTTER. Denna DOTTER uppges ha dött 1712 28/2, vilket säkert är en förväxling med BERTRAMS DOTTER som dog detta datum.  
MELKER BRODER var i ett första äktenskap gift med KARREN SÖFFRENSDOTTER, som dog 1633 13/10 och var ÄNKA efter den 1615 avlidne prästen JENS ANDERSSÖN (GG I 132, Svahnström 1986, sidan 96). Med henne hade han barnen PAUL, DAVID och AKEL(AKSEL?).  
 
Gift ca 163. i Visby, I med  
 
MELKER BRODER. [Dick Wase 1994]. Född ca 160. i Visby?, I?. Död före 1646, ca 164. Visby?, I? [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
KATARINA MELKERSDOTTER BRODER. Född ca 164. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död troligen ej 21/6 1712? i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Styvdotter hos BERTRAM SMITERLOW och BARBARA KNUTSDOTTER 1649.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 04:40)