NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-11-24, 20:46
Tabell 36 (generation 6)  
 
(från tabell 35) MARGARETA OLOFSDOTTER LOW (gift med KÖRSNER). Född 1692 i Visby, I [Wiveca Mårtensson, DISBYT]. Död 74 år onsdag 7/5 1766 Visby, I [Gunnar+Bo Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Handlaredotter. Strandridarehustru.  
 
Gift söndag 25/1 1719 Visby, I med  
HANS KÖRSNÄR/KOERSNER. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född 1696 i Visby?, I. Död onsdag 20/9 1758 i Hangvar, I [Gunnar+Bo Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridare på Ljugarn 1728 och i Kappelshamn 1735.  
— Far: N N KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 166. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
Barn:  
 
ELISABET KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med HERMANSSON). Född ca 172. i Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766 i Visby?, I. Strandridaredotter. Skepparhustru.  
 
ANNA MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med QVISTSSON). Född fredag 27/1 1721 i Visby, I [Rosman, Gotländska Släkter, Stockholm 1935, s. 28]. Döpt måndag 30/1 1721 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 48 år, lördag 25/2 1769 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppsklarerarehustru. (Se tabell 37).  
 
JOHAN KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 173. i Ardre?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Styrman.  
 
KLARA AURORA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med KAHLSTEDT). Född ca 173. i Ardre?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766 i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Styrmanshustru.  
Gift ca 175. Visby?, I med  
ANDERS KAHLSTEDT. Född ca 173. i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766, Visby?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Styrman.  
 
ANNA KRISTINA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med CRON och LAURIN). Född måndag 3/8 1730 i Ardre, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 44 år fredag 27/1 1775 i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppskaptenshustru. Strandridarehustru.  
Gift 1° ca 175. med  
MÅRTEN CRON/KRON. [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Döpt fredag 2/9 1726 i Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död ca 31-32 år gl, 1759 i Visby?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Skeppskapten.  
Gift 2° ca 176. Visby?, I med  
L. PH. LAURIN. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född ca 17.. i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotl Arkiv 1965.65]. Strandridare.  
 
MAGDALENA KÖRSNÄR KOERSNER (gift med BECKER och SANDSTRÖM). Född 17320328 el tisdag 22/1 1734 i Ardre, I [Grönlund + Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Sergeanthustru.  
 
Gift 1° ca 175. i Visby?, I med  
HANS HANSSON BECKER. [Gunnar Grönlund]. Född fredag 26/8 1726 i Visby, I [Gunnar Grönlund]. Död söndag 2/6 1765 i Visby?, I [Gunnar Grönlund]. Sergeant.  
— Far: HANS BECKER. Född ca 169. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
— Mor: MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 1693 i Visby?, I [Gunnar Grönlund]. Död onsdag 15/7 1747 i Visby, I [Gunnar Grönlund].  
 
Gift 2° ca 176. Visby, I med HENRIK SANDSTRÖM. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född i Visby?, I. Död Visby?, I. Linvävare.  
 
 
Tabell 37 (generation 7)  
 
(från tabell 36) ANNA MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med QVISTSSON). Född fredag 27/1 1721 i Visby, I [Rosman, Gotländska Släkter, Stockholm 1935, s. 28]. Döpt måndag 30/1 1721 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 48 år, lördag 25/2 1769 Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppsklarerarehustru.  
 
Gift söndag 20/11 1737 Visby, I med  
SAMUEL NILSSON QVISTSSON. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född måndag 19/2 1706 i Visby, I. Död 64 år, torsdag 13/12 1770 Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Sekreterarson. Skeppsklarerare.  
 
Barn:  
 
GERTRUD QVISTSSON. Född måndag 10/6 1751 i Visby, I [Olle Överby]. Död 66 år gl, måndag 4/5 1818 Visby, I [Olle Överby]. Skeppsklareraredotter.  
 
 
Tabell 38 (generation 5)  
 
(från tabell 34) GERTRUD LARSDOTTER (gift med LYTH). Döpt fredag 27/3 1668 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död efter 1697 i Visby?, I [Lill Tellander, DISBYT]. Hustru.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1668. Nr 16. Fredagen den 27 Martij LARS HANSÖN och MARGRETTHE HERLJDTZ en dotter thil doben, n: GIERTRUD. Gudfaedre thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. BENDIX PEERSÖN (BENGT PERSSON NORBY?). MARCUS HANSÖN. GIERTRUD BADSKERS. LYCKE POFFWEL FOGTTHS. METTHE SWARDTZ.  
 
Gift tisdag 15/1 1695 i Visby, I med  
THOMAS LYTH. [CI;2 (1693-1700)]. Född 1665 i Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 45 år gammal, 1740 Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT].  
 
Barn:  
 
MATTHIAS TOMASSON LYTH. Född 1695 i Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 37-38 år gl, 1733 Visby, I [CI:3 (1721-1747) + Lill Tellander, DISBYT].  
 
LARS TOMASSON LYTH. Född 1697 i Visby, I [CI:2 (1693-1700) + Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 53-54 år ålder 1751 Visby, I [CI:2 (1693-1700)+Lill Tellander, DISBYT].  
 
 
Tabell 39 (generation 4)  
 
(från tabell 33) ELIAS DAVIDSSON HERLITZ/HERLICIUS. Född ca 1630 i Visby, I [Lemke s.116]. Död ca 50 år gl, onsdag 23/3 1681 i Prästgården, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Pastor i Väskinde 1667-1681.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1668. Den 25 Junj: bleff Pastorens Sön DAVID döbt. Lärde Smedhandwirket; men sedan flytade til Gellungz och ther dog han.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 5. A:o 1668. dz: 25 Juni: Pastorens H:r ELIAE HERLITZ Sohn DAVID.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1670. NB. den 28 Januarij bleff Pastorens Sön HANS döbt, blef sedan Pastor i Fole.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 22. NB (Nota bene, märk väl) dz: 28. Jan. 1670: Pastorens H:r ELIAE (HERLITZ) Son HANS.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 68. Begrafningzdagar. A:o 1692. N:o 33. dz 2e Martij dödde och dz: 15e ejusdem begroofz dhen dygdesamme Matrona Hustru MARIA JÖRGENSDOTTER, PrästEnkia, och fikk sitt Grafställe mitt för Choret j Kyrkian hoos sijna bägge Sal: Männ; N: Sal: H:r HANS NILLSON LYNGBYY; och Sal: H:r ELIAS DAVIDSON HERRLITZ.  
 
(Ur Lemkes Visby Stifts Herdaminne, Örebro 1868, sidan 116): ELIAS HERLICIUS, född i Visby omkr. 1630. Fadren DAVID HERLICIUS, förste Organist derstädes, inkom från Stralsund (Innanför södra kyrkodörren i Visby kyrka finnes en grafsten med följande inskrift: Epitaphium Davidis Eliæ Herlicii, organistæ olim Visbuensis laudatissimi parentibus POME --honesto patre ELIA HERLICIO Strals. Denne ELIAS HERLICIUS var Organist i Stralsund och gift m. MARIA KLENSORGEN.) Begärdes 1667 d. 21 Maj af församlingarne till Pastor här, hvilket beviljades, emedan han gifte sig med enkan. Dog d. 23 Mars 1681. Under enkans nådår förestods församlingen af hr DAVID LARSSON HERLITZ, sedermera Kyrkoh. i Roma.  
 
Gift 1667 i Väskinde, I med  
 
MARIA/MAREN JÖRGENSDOTTER (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938]. Född ca 163. i Väskinde?, I [Nyberg 1938]. Död onsdag 2/3 1692 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdehustru i Väskinde, änka.  
— Far: JÖRGEN JÖRGENSSON?. Född ca 160. Präst?.  
 
Barn:  
 
DAVID ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 25/6 1668 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt torsdag 25/6 1668 Prästgården, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.57 N:o 5]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Nyberg 1938]. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde. (Se tabell 40).  
 
HANS ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716. (Se tabell 42).  
 
 
Tabell 40 (generation 5)  
 
(från tabell 39) DAVID ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 25/6 1668 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt torsdag 25/6 1668 Prästgården, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.57 N:o 5]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Nyberg 1938]. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1668. Den 25 Junj: bleff Pastorens Sön DAVID döbt. Lärde Smedhandwirket; men sedan flytade til Gellungz och ther dog han. Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 5. A:o 1668. dz: 25 Juni: Pastorens H:r ELIAE HERLITZ Sohn DAVID.  
 
Anteckning om bl a giftet tisdag 17/11 1691 [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 54. Bröllops Dagar. 1691. N:o 14. dz: 17 Nov. Hölt DAWID ELISON bröllop j Wäsk: Prästegård, med JUDITH CHRISTIANSDOTTER SMITTZ. SONEN ELIAS föddes måndag 20/2 1693 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.62 N:o 124].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 62. Barnens Föde-och Döpelsedag. A:o 1693. N:o 124. dz: 20 Febr: föddes och dz 26 dito döpades DAVID HERRLITZES L.(illa) Son ELIAS. Testes. Befallningz Mannen H:r NIC: MARKHUS: BRUNKZ Förwaltaren H:r WILLHELM FACHT. Student: NICL: LIUNGBOOHM. CASPAR EGGERDES. MÅRTEN St: Klinteg:, JAC: St: Norrgårde. LAARS St: Åby. SPLIJT (SPLIT) CHRISTENSON. Prästehustruen GELA (GETA?) HERCULIS D:, Hustr: MARGRETA FACHTZ. Hust: LIJSBETHA LUTTEMANNS. BEATA St: Bläsnungsz. Jungfr MARIA RUTH (?).  
 
DOTTER MARIA föds söndag 25/2 1700 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.71 N:o 159].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 71. Barnas Föde- och Döpelsedag. A:o 1700. N:o 159. dz: 25 Febr: föddes och dz 29 dito Christnades DAVID HERLITZES lilla Dotter MARIA. Testes. Herr JOHAN LUTHMANN (LUTTERMAN) Pastor j Heinom (Hejnum). Rådmann GABRIEL HANSSON (WAHRENDORF?). Handelsmann MÅRTEN BURMÄSTER. Dito OLUF LOW; ADAM DEDEKIND; ELIAS LUTHMANN (LUTTERMAN). ALBRÄCHT HÄSTNES.  
 
SON JACOB föds måndag 18/12 1705 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.79 N:o 209]. CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209. dz 18 Decembr föddes och hemadöptes DAVID Gellungs L.(illa) Son JACOB.  
 
(Ur Emil Nyberg Gotländsk släktbok, Ekenäs Finland 1938, sidan 257): David, f. 1668. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde, blev stamfader för en allmogegren, vilken är omöjlig att följa, i det släktnamnet här och var försvunnit genom att medlemmarna tagit odalnamn, son lagt till faderns förnamn.
 
 
Gift tisdag 17/11 1691 i Väskinde, I med
 
JUDITTA KRISTENSDOTTER SCHMIDT (gift med HERLITZ). [CI:2 (1662-1705) s.54 N:o 14]. Född 1669 i Väskinde?, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 72 år tisdag 7/7 1741 i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bondhustru.  
— Far: KRISTEN SCHMIDT/SMITT. Född ca 163.  
 
Barn:  
 
ELIAS DAVIDSSON HERLITZ. Född måndag 20/2 1693 i Gällungs, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt söndag 26/2 1693 i Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.62 N:o 124]. Död 5 år gammal fredag 11/3 1698 i Gällungs, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Bondson.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 62. Barnens Föde-och Döpelsedag. A:o 1693. N:o 124. dz: 20 Febr: föddes och dz 26 dito döpades DAVID HERRLITZES L.(illa) Son ELIAS. Testes. Befallningz Mannen H:r NIC: MARKHUS: BRUNKZ Förwaltaren H:r WILLHELM FACHT. Student: NICL: LIUNGBOOHM. CASPAR EGGERDES. MÅRTEN St: Klinteg:, JAC: St: Norrgårde. LAARS St: Åby. SPLIJT (SPLIT) CHRISTENSON. Prästehustruen GELA (GETA?) HERCULIS D:, Hustr: MARGRETA FACHTZ. Hust: LIJSBETHA LUTTEMANNS. BEATA St: Bläsnungsz. Jungfr MARIA RUTH (?).  
 
 
JUDITTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född ca 170. i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor:68 Stenkyrka No:1]. Död söndag 9/3 1766 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Piga 1729. Bondhustru. (Se tabell 41).  
 
 
MARIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född söndag 25/2 1700 i Gällungs, Väskinde, I [CI:2 1662-05 s75 No 159+Kinberg s273]. Döpt torsdag 29/2 1700 i Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.75 N:o 159]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Bonddotter. Bondhustru.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 71. Barnas Föde- och Döpelsedag. A:o 1700. N:o 159. dz: 25 Febr: föddes och dz 29 dito Christnades DAVID HERLITZES lilla Dotter MARIA. Testes. Herr JOHAN LUTHMANN (LUTTERMAN) Pastor j Heinom (Hejnum). Rådmann GABRIEL HANSSON (WAHRENDORF?). Handelsmann MÅRTEN BURMÄSTER. Dito OLUF LOW; ADAM DEDEKIND; ELIAS LUTHMANN (LUTTERMAN). ALBRÄCHT HÄSTNES.  
 
 
JAKOB/JACOB DAVIDSSON HERLITZ. Född måndag 18/12 1705 i Gällungs, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209]. Döpt hemma måndag 18/12 1705 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209]. Husbondeson.  
 
CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209. dz 18 Decembr föddes och hemadöptes DAVID Gellungs L.(illa) Son JACOB.
 
 
Tabell 41 (generation 6)  
 
(från tabell 40) JUDITTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född ca 170. i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor:68 Stenkyrka No:1]. Död söndag 9/3 1766 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Piga 1729. Bondhustru.  
 
Dopvittne åt kusinen DAVID HERLITZ onsdag 18/9 1723 i Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2].  
 
Gift onsdag 29/10 1729 i Stenkyrka, I med  
 
LARS RASMUSSON. [Gotlands vigselregister]. Född onsdag 11/3 1703 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antav No:68 Stenkyrka No:1]. Död i hetsig feber, tisdag 1/6 1773 Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antav No:68]. Bonde.  
— Far: RASMUS LARSSON. Född ca 1658 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 78 år gammal tisdag 8/6 1736 Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bonde.  
— Mor: ANNIE LARSDOTTER. Född ca 1670 i Garda?, Stenkyrka?, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 54 år gl annandag pingst 25/5 1724 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bondhustru.  
 
Barn:  
 
JUDITTA LARSDOTTER. Född lördag 29/7 1738 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död i tvinsot, 49 år onsdag 19/3 1788 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68]. Bondhustru.  
Gift i Stenkyrka, I med  
MÅRTEN JAKOBSSON. [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Född torsdag 6/11 1735 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 84 år torsdag 14/6 1810 Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bonde.  
— Far: JAKOB MÅRTENSSON. Född efter 21/3 1703, ca 170. i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1]. Död fredag 19/7 1765 Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka No:1]. Bonde.  
— Mor: GERTRUD KRISTENSDOTTER. Född tisdag 9/2 1704 i Sorbys, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 61 år tisdag 25/6 1765 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1].  
 
 
Tabell 42 (generation 5)  
 
(från tabell 39) HANS ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1670. NB. den 28 Januarij bleff Pastorens Sön HANS döbt, blef sedan Pastor i Fole.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 22. NB (Nota bene, märk väl) dz: 28. Jan. 1670: Pastorens H:r ELIAE (HERLITZ) Son HANS.  
 
Änkling senast 1715 i Fole, I [Nyberg 1938 s.257 + Kinberg 1896 s.274 + s.78].  
 
Barnen i första giftet bildar den äldre ättegrenen (Bryggerska).  
Barnen i det andra giftet bildar den yngre ättegrenen (Bozaeiska).  
Student Johannes Eliae Herlitius 1689 i Gotlands nation, Uppsala, C.  
Prästexamen 1694 i Uppsala, C [Nyberg 1938 s.257].  
Pastorsadjunkt 1695 i Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
Kyrkoherde 1715 i Prästgården, Fole, I [Series Pastorum].  
 
Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Gunnar Sundberg).  
Denna vigselnotis saknas! 1716 i Fole, I [Gunnar Sundberg].  
 
Kyrkoherde 1716 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.257].  
 
Ur Series Pastorum: 1680 7. GÖRAN HANSSON BRYGGER, son af Slotts Bryggaren HANS DREVITZ, bördig från Tyskland. Pastor här i 34 år. D.(öd) Dec. 1714. Barn: JOHAN, Färgare i Wisby. MÄRTHA, G.(ift) med efterträdaren Herlitz. SVEN, kallade sig FOHLIN, Past. i Martebo. MARIA, G.(ift) med Svarfvaren And. Helsing.  
 
Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjömän, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.  
 
Dotter CLARA AURORA måndag 29/9 1718 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1]. Åhr 1718. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 29. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 30. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Pastor i Heinum H:r JOHAN LUTTEMAN. Past: i Kiellunge H:r LAURENT: WIGMAN. Stud: D:nus LAURENTIUS BACCHERUS. Fru Biskopinnan MAGDALENA LUNDIA. Kyrck: H:r NICOLAI LUTTEMANS Käresta i Gothem Mad: STINA WIMAN. Jungfru CATHARINA WESTPHAL. Baptizatorum (Dopnamn): CLARA AURORA HERLITZ.  
 
SON CAROLUS NICOLAUS söndag 11/12 1720 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s1]. 1720. Mensis (Månad): Decembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 11. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 15. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Past: i Hörsnöö H:r PETRUS RONANDER. Past: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNE. Comminist: i Wisby JOHAN CRAMERUS. Landz-Secreteraren H:r HANS LOTHIGIUS. Rådmannen H:r NIELS BÖRGESON. Past: i Kiellunge H:r LARS WIGMANS Käresta Mad: DOROTHEA SARTORIA. Mad: CATHARINA JOHAN FACHTS. Jungf: CLARA AURORA ESBERG. JUNGF: ANNA JUDICHERA. Jungf: ELISABETH BRYGGER. Baptizatorum (Dopnamn): CAROLUS NICOLAUS HERLITZ.  
 
SONEN DAVID föds onsdag 18/9 1723 Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Åhr 1723. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 18. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 23. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Provincial Doctoren H:r JOHAN PIHL. H:r PEHR LINDLÖF. Stud: D:nus SAMUEL HANSTEEN. PEHR Laux. Kyrck: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNES Käresta Mad: ABIGAEL SCHILDER. Junf: ANNA SARTORIA. Hustru JUDITTHA (SCMIDT, ingift FASTER) Gellungz (i Väskinde). MARGRETHA Nygårdz. CHERSTIN Rystes. CHRISTIAN Boters Hustru CATHARINA. Baptizatorum (Dopnamn): DAVID HERLITZ.  
 
SONEN GUSTAF föds söndag 8/8 1725 Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Åhr 1725. Mensis (Månad): Augusti D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 8. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 12. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Probsten Höglärde H:r Magist: NICOLAUS SEPELIUS. D:nus JOHAN ESBERG. Commist: i Stenkyrcka H:r LARS JUDICHERUS. HäradzHöfdingens H:u MARTINI FRISES Fru MARGARETHA CATHARINA CLERK. Jungf: MARIA ALIIN. Baptizatorum (Dopnamn): GUSTAF HERLITZ.  
 
DOTTER EVA MARIA föds fredag 16/6 1727 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2]. Åhr 1727. Mensis (Månad): Junii D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 16. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 22. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): HandelsM: NIELS FRÖBERG. Stud: H:r LORENTZ LUTTEMAN. Stud: H:r NICLAS KLINGVAL. Inspectorskan ANNA STINA LOTHIGIA. Mad: CATHARINA KINLOKZ: Jungf: MARGARETHA ELISABETH SCHLAU. Baptizatorum (Dopnamn): EVA MARIA HERLITZ.  
 
 
Gift 1° 1695 i Fole, I med  
 
MÄRTA GÖRANSDOTTER BRYGGER (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.257]. Född ca 167. i Prästgården?, Fole?, I [Nyberg s.257+Kinberg s.274+s.78]. Död ca 171. i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.257+Kinberg s.274+s.78]. Kyrkoherdedotter och hustru i Fole.  
— Far: GÖRAN HANSSON DREVITZ/BRYGGER. Född i Visby?, I eller Tyskland?. Död ../12 1714 i Prästgården, Fole, I [Nyberg s.257+Kinberg s.274+s.78]. Begravd ../12 1714 i Fole, I [Series Pastorum]. Kyrkoherde i 34 år i Fole, 1680-1714.  
— Mor: ELISABETH (gift med BRYGGER). Död af ålderdoms skröplighet fredag 26/2 1748 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Kyrkoherdehustru i Fole.  
 
 
Gift 2° 1716 i Fole, I med  
EVA MARIA JOHANSDOTTER?/NILSDOTTER? BOZAEA/BOZAEUS. [Nyberg 1938 s.257]. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Död ../4 1737 i Prästgården, Fole, I [LIA:1 1731-1790 Likpenningar och Testamentspenningar]. Begravd tisdag 3/5 1737 i Kyrkan, Fole, I [LIA:1 1731-1790 Lik och Testamentpenningar]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka.  
— Far: JOHAN ADAM? (eller NILS? KRISTIANSSON?) BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Död Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257).  
— Mor: OKÄND. Född ca 166. i Stockholm?, B el Uppsala?, C. Auditörshustru?.  
 
 
Barn i giftermål nr 1:
 
ELIAS HANSSON HERLITZ. Född 1696 i Fole, I [Nyberg 1938 s.257 + Kinberg 1896 s.274+Rosman 1935 s.67]. Död barnlös 56 år gl ../6 1752 i Sjonhem, I [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938 s.258]. Student 1718, prästvigd 1733, komminister i Fleringe, pastor 1742 i Sjonhem. Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara -och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. (A. Kinberg 1896 s.274-275).  
 
Gift torsdag 6/12 1739 i Visby, I med  
 
HELENA HANSDOTTER KÖHLER (gift med FUNK och HERLITZ). [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938]. Född tisdag 21/4 1696 i Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Död barnlös, 74 år gammal tisdag 4/9 1770 i Eskelhem, I [Rosman 1935 s.67]. Köpmannadotter och guldsmedshustru i Visby och prästfru i Sjonhem.
— Far: HANS HANSSON KÖHLER. Född ../5 1666 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)+ Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Döpt Annandag Pingst ../5 1666 Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Död (begravd?) söndag 5/8 1733 Visby, I [Hallgren s.383]. Begravd 67 år gammal söndag 5/8 1733 Visby, I [Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Hattmakarson i Visby. Köpman i Visby.  
— Mor: KRISTINA OLOFSDOTTER NORBY. Född onsdag 15/11 1676 i Klinte, I [Hallgren s.383 + Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Död 72 år gammal tisdag 15/11 1748 i Visby, I [Hallgren s.383 + Rosman s.66 + Nyberg s.385]. Prästdotter i Klinte och handelsmannahustru i Visby.  
 
GÖRAN/JÖRAN/JÖRGEN HANSSON HERLITZ. Född torsdag 10/3 1698 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 41 år gammal måndag 30/4 1739 i Prästgården, Vall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1718. Präst 1728. Conrector i Visby 1732. Kyrkoherde i Vall 1738. (Se tabell 43).  
 
JOHAN HANSSON HERLITZ. Född 1700 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Död af ålderdomskrämpor 79 år gammal tisdag 14/12 1779 i Prästgården?, Fole, I [Dödboken]. Begravd af Biskop GABRIEL LÜTKEMAN tisdag 7/3 1780 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Student, superintendents adjunkt 1727, stadskaplan i Visby 1730-39. Kyrkoherde i Fole 1738. (Se tabell 47).  
 
KRISTIAN HANSSON HERLITZ. Född 1702 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjöman.  
 
Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjöman, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.  
 
MARIA HANSDOTTER HERLITZ (gift med SCHLAU och PELTZER). Född 1704 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Död 86-87 år gammal onsdag 6/4 1791 i Hallvide?, Dalhem, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Köpmanshustru, änka, sjökaptenshustru.  
Gift 1° tisdag 28/5 1723 i Fole?, I med  
JOHAN* BERNDT SCHLAU. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 170. i Visby?, I? [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död onsdag 2/5 1739 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Köpman i Visby.  
Gift 2° tisdag 12/10 1756 i Visby?, I med  
CONRAD AXEL* PELTZER. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 170. i Dalhem?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död tisdag 8/7 1766 i Hallvide, Dalhem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten och skeppare i Dalhem.  
 
GERTRUD* ELISABET HANSDOTTER HERLITZ (gift med WIMAN). Född 1706 i Prästgården, Fole, I [Lemke s.93]. Död på Slite?, I [Nyberg 1938]. Köpmanshustru i Slite.  
Gift ca 172. i Fole?, I med  
ADAM PERSSON WIMAN. [Nyberg 1938]. Född ca 169. på Slite?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Slite?, I [Nyberg 1938]. Köpman i Slite.  
 
METTA HANSDOTTER HERLITZ (gift med HASSELGREN). Född 1708 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Död på Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Strandridarhustru i Fårösund.  
Gift ca 173. i Fole?, I med  
HENRIK/HARALD? HASSELGREN. [Nyberg 1938]. Född ca 170. på Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Strandridare i Bunge.  
 
Barn OKÄND HANSSON HERLITZ. Född i Fole, I [Nyberg 1938 s.257]. Död ung Fole, I [Nyberg 1938 s.257].  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
KLARA AURORA HANSSON HERLITZ. Född måndag 29/9 1718 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Döpt tisdag 30/9 1718 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 47 år gammal torsdag 19/12 1765 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Domkyrkosysslingsman-och pastorshustru.  
 
CI:1 (1731-1824) s.1. Pag: 1:ma Richtig Förtechning uppå Födde och Döpte uti Fohle och Lokrume Församblingar wid anträdet till Pastoratet Åhr 1731 Inrättad och Författad af JOHANNE ALSCHOVIO.  
Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 29. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 30. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Pastor i Heinum H:r JOHAN LUTTEMAN. Past: i Kiellunge H:r LAURENT: WIGMAN. Stud: D:nus LAURENTIUS BACCHERUS. Fru Biskopinnan MAGDALENA LUNDIA. Kyrck: H:r NICOLAI LUTTEMANS Käresta i Gothem Mad: STINA WIMAN. Jungfru CATHARINA WESTPHAL. Baptizatorum (Dopnamn): CLARA AURORA HERLITZ.  
 
Gift söndag 23/11 1740 i Fole, I med  
PER JOHANSSON BAHR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1705 [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 63 år gammal söndag 25/9 1768 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkosyssloman. Pastor på Fårö.  
— Far: JOHAN. Född ca 168. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
 
CARL NICLAS/KARL NIKLAS HANSSON HERLITZ. Född söndag 11/12 1720 i Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1 + Nyberg 1938 s.269]. Döpt torsdag 15/12 1720 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 61 år gammal (1761 Svenska släktkalendern 1982 s.186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738. Prästvigd 1751. Komminister i Anga 1757. (Se tabell 48).  
 
DAVID HANSSON HERLITZ. Född onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt måndag 23/9 1723 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där. (Se tabell 51).  
 
GUSTAF HANSSON HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt torsdag 12/8 1725 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Sjöman. (Se tabell 54).  
 
EVA MARIA HANSDOTTER HERLITZ. Född fredag 16/6 1727 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2].  
Döpt DOTTER EVA MARIA föds torsdag 22/6 1727 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2]. Död ung? i Fole?, I [Nyberg 1938].  
 
Åhr 1727. Mensis (Månad): Junii D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 16. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 22. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): HandelsM: NIELS FRÖBERG. Stud: H:r LORENTZ LUTTEMAN. Stud: H:r NICLAS KLINGVAL. Inspectorskan ANNA STINA LOTHIGIA. Mad: CATHARINA KINLOKZ: Jungf: MARGARETHA ELISABETH SCHLAU. Baptizatorum (Dopnamn): EVA MARIA HERLITZ.  
 
 
Tabell 43 (generation 6)  
 
(från tabell 42) GÖRAN/JÖRAN/JÖRGEN HANSSON HERLITZ. Född torsdag 10/3 1698 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 41 år gammal måndag 30/4 1739 i Prästgården, Vall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1718. Präst 1728. Conrector i Visby 1732. Kyrkoherde i Vall 1738.  
 
Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara -och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. 1732 blev JÖRAN H. konrektor i Visby, men kom i delo med sina förmän och erhöll 1738 Valls pastorat som reträtt. Följande år dog han derstädes i April månad, dervid dödsfallet för nådårets skull hölls hemligt tills den 1 Maj randats. (A. Kinberg 1896 s.274-275) Måste 1738 göra Præasul offentlig afbön för visad sidovördnad.  
 
Ur Fole dödbok 26/10 då Vice Pastorn JOHAN GÖRANSSON HERLITZ dog i Rödsoten: Ehuru Hans Fader afled, då denna sonen ej war än på 7:de året, och lemnade sin Enka och Barn i största Armod.  
 
Gift tisdag 15/7 1729 i Endre, I med
 
KATARINA* HELENA NILSDOTTER SEPELIA (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född (4/4 1702)? eller torsdag 4/4 1701 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 94 år gammal 1795 i Prästgården?, Vall?, I [Nyberg 1938]. Prästdotter från Rute, kyrkoherdehustru i Vall.  
— Far: NILS/NIKLAS SEPELIUS. Född ca 167. [Kinberg 1896 s.275]. Död i Rute, I [Kinberg 1896 s.275]. Prost i Rute.  
— Mor: HELENA ELISABET HÖK/HÖÖK. Född ca 167. [Kinberg 1896 s.275]. Död i Rute, I [Kinberg 1896 s.275]. Prostinna i Rute.  
 
Barn:  
 
NILS GÖRANSSON HERLITZ. Född långfredagen 27/3 1730 i Endre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 80 år gammal lördag 31/3 1810 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student i Uppsala 1749. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman 1760. Director cantus 1766. Kyrkoherde i Öja 1776. (Se tabell 44).  
 
JOHAN GÖRANSSON HERLITZ. Född söndag 8/10 1732 i Stenstugu, Endre, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Rödsoten 47 år gammal tisdag 26/10 1779 i Sojdeby, Fole, I [Dödboken]. Fil. mag. Prästvigd i Kalmar 1757. Pastorsadjunkt i Fardhem. Vice pastor i Fole. (Se tabell 45).  
 
MARGARETHA ELISABETH GÖRANSDOTTER HERLITZ. Född lördag 18/12 1736 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös 74 år gammal lördag 9/6 1810 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter, tullvisitörshustru i Visby.  
Gift ca 176. Visby, I med  
JOAKIM/JOACHIM DUNDERHAKE. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1735 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 75 år gammal fredag 7/9 1810 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Lanttullkarl. Tullskrivare. Tullvisitör vid Lanttullen, Norderport, Visby.  
 
GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född 1739 i Prästgården, Vall, I [Nyberg 1938 s.259]. Död ca 42 år gammal 1781 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Stud. i Lund 1760. Präst 1767. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman i Visby. (Se tabell 46).  
 
 
Tabell 44 (generation 7)  
 
(från tabell 43) NILS GÖRANSSON HERLITZ. Född långfredagen 27/3 1730 i Endre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 80 år gammal lördag 31/3 1810 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student i Uppsala 1749. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman 1760. Director cantus 1766. Kyrkoherde i Öja 1776.  
Gift torsdag 25/4 1776 i Klinte?, I med  
KATARINA BRITA HÖKERBERG. [Nyberg 1938 s.259]. Född söndag 22/4 1750 i Klinte, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 79 år gammal fredag 21/8 1829 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kronobefallningsmansdotter, kyrkoherdehustru, änka.  
— Far: KARL HÖKERBERG. Född 1722 i Östergötland, E [Hallgren s.384]. Död 54 år gammal 1776 i Stockholm, AB [Hallgren s.384]. Kronobefallningsman.  
— Mor: MARIA PERSDOTTER NORBY (gift med HÖKERBERG). Född fredag 24/7 1719 i Klinte, I [Hallgren s.384]. Död 60 år gammal onsdag 1/3 1780 i Öja, I [Hallgren s.384]. Handelsmannadotter i Klinte. Kronobefallningsmannahustru.  
 
Barn:
 
MARIA ELISABET NILSDOTTER HERLITZ. Född skärtorsdagen 27/3 1777 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död onsdag 16/12 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter.  
 
KATARINA HELENA NILSDOTTER HERLITZ. Född tvilling tisdag 10/3 1778 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
MARGARETA/MARGRETA NILSDOTTER HERLITZ. Född tisdag 10/3 1778 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
KATARINA MARGARETA NILSDOTTER HERLITZ (gift med CHASSEUR). Född måndag 3/5 1779 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 81 år gammal tisdag 7/8 1860 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Är detta samma kvinna som finns omnämnd i Sjö Sätesgård i Holm? Mamsell, Hushållerska Catrina Ch. Herlitz. Inflyttad från Stockholm 24/10 1830, dit igen 22/10 1831.  
Gift tisdag 4/4 1797 i Öja, I med  
KARL* ANTON ALBERT JOHAN CHASSEUR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1771 i Braunschweig, Tyskland [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död av slag, ca 51-52 år gammal fredag 21/3 1823 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Bokhållare. Köpman. Konsul i Visby.  
 
GEORG NIKLAS NILSSON HERLITZ. Född tisdag 4/7 1780 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 8 år gammal onsdag 27/5 1789 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästson i Öja.  
 
KARL ANDERS NILSSON HERLITZ. Född lördag 8/12 1781 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 4 månader gammal fredag 22/3 1782 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdeson.  
 
MARIA ELISABET NILSDOTTER HERLITZ. Född fredag 18/7 1783 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1784 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
 
Tabell 45 (generation 7)  
 
(från tabell 43) JOHAN GÖRANSSON HERLITZ. Född söndag 8/10 1732 i Stenstugu, Endre, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Rödsoten 47 år gammal tisdag 26/10 1779 i Sojdeby, Fole, I [Dödboken]. Fil. mag. Prästvigd i Kalmar 1757. Pastorsadjunkt i Fardhem. Vice pastor i Fole.  
 
Ur Fole dödbok 26/10 då Vice Pastorn Johan Göransson Herlitz dog i Rödsoten: Ehuru Hans Fader afled, då denna sonen ej war än på 7:de året, och lemnade sin Enka och Barn i största Armod.  
 
Gift tisdag 23/2 1762 i Fardhem, I med  
 
MARGARETA KATARINA NILSDOTTER LANGE. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född fredag 11/2 1737 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död 62 år gammal måndag 12/8 1799 i Sojdeby, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Prästfru. EnkeFru. Kronofogde- och vice landskamrerarehustru i Visby.  
— Far: NILS/NIKLAS/NICOLAUS LANGE. Född ca 170. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Fardhem?, I [Nyberg 1938 s.259]. Kontraktsprost i Fardhem.  
— Mor: MARGARETA KATARINA FACHT. Född ca 170. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Fardhem?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kontraktsprostinna.  
 
Barn:  
 
MARGARETA KRISTINA JOHANSDOTTER HERLITZ. Född måndag 29/11 1762 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död lördag 25/9 1830 i Lokrume, I [Nyberg 1938 s.259]. Hemmansägarhustru.  
Gift ca 178. i Fole, I med  
MÅRTEN/MARTIN PERSSON. [Nyberg 1938 s.259]. Född ca 175. i Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Sojdeby, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Hemmansägare i Sojdeby i Fole.  
— Far: PER. Född ca 172. i Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Död Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259].  
 
HELENA MARIA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med BOBERG och NORBY RONANDER). Född tisdag 8/11 1763 i Fardhem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i barnsäng, 31 år gammal måndag 4/8 1794 i Visby, I [Nyberg 1938 s.259]. Skepparhustru. Änka. Tulltjänstemannahustru.  
Gift 1° före 1786, ca 178. i Visby?, I med  
LARS BOBERG. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 175. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare.  
Gift 2° tisdag 17/6 1794 Visby?, I med  
KARL/CARL NORBY RONANDER. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 176. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Besökare. Tulltjänsteman.  
 
GÖRAN THEODOR JOHANSSON HERLITZ. Född fredag 22/2 1765 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Död i Rödsoten 14 år 7 mån 18 dagar gl söndag 10/10 1779 Prästgården, Fole, I. Vicepastorson i Fole.  
 
NILS JOHANSSON HERLITZ. Född 1766 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död 1852 i Sanda, I [Nyberg 1938 s.260]. Student 1782. Fil. dr i Lund 1787. Komminister i Dalhem 1803. Kyrkoherde i Hejnum 1810 och i Sanda 1812. Kontraktsprost 1826-45. Bankrevisor 1815. Riksdagsman 1823. Jubeldoktor 1837.  
Gift 1803 i Visby?, I med  
WENDLA MARIA CRAMÉR. [Nyberg 1938 s.260]. Född 1780 i Visby, I [Nyberg 1938 s.260]. Död ca 91 år gammal 1871 Visby, I [Nyberg 1938 s.260]. Prostinna i Sanda, änka i Visby.  
 
JOHANNES JOHANSSON HERLITZ. Född 1768 i Fole, I [Nyberg 1938 s.260]. Död 78 år gammal 1846 i S:t Ybes, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263 + Kinberg 1896]. Svensk konsul i S:t Ybes.  
 
Gift 1° 1798 i Visby?, I med  
MARGARETHA HEJDENBERG. [Nyberg 1938 s.263]. Född 1766 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ca 35 år gammal 1801 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.263]. Skeppsombudsmannadotter i Visby.  
 
Gift 2° 1806 i S:t Ybes, Frankrike? med MARIA DE MIRANDA. [Nyberg 1938 s.263]. Född 1770 i S:t Ybes?, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263]. Död S:t Ybes?, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263]. Konsulinna i S:t Ybes.  
 
 
ABRAHAM JOHANSSON HERLITZ. Född torsdag 5/4 1770 i Stora Sojdeby?, Fole, I. Död af Convulsioner och ref 14 weckor 1 dag lördag 14/7 1770 i Stora Soideby?, Fole I. Begravd hederligen i förnämes närvaro tisdag 17/7 1770 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken].  
 
JOHANNA ELISABETH JOHANSDOTTER HERLITZ. Född måndag 15/4 1771 i Stora Sojdeby?, Fole, I [Dödboken]. Död af Mässling 1 år 8 dagar gl torsdag 23/4 1772 Stora Soideby?, Fole, I [Dödbok]. Begravd hederligen jämte Brodren ABRAHAM tisdag 28/4 1772 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken].  
 
JOHANNA ELISABETH JOHANSDOTTER HERLITZ. Född 1773 i Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ogift, ca 184. [Nyberg 1938 s.260].  
 
BRITA JUSTINA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med LUNDBORG). Född 1774 i Fole, I [Nyberg 1938 s.260]. Död ca 64 år gammal 1838 i Gartarve, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Hemmansägarhustru. Flera barn döda i unga år.  
Gift 1793 i Fole, I med  
JOHAN LUNDBORG. [Nyberg 1938 s.260]. Född i Gartarve?, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Död Gartarve?, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Hemmansägare i Gartarve i Gammelgarn.  
 
MARTIN JOHANSSON HERLITZ. Född 1775 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Död af Twinsot i 8:de året onsdag 31/7 1782 Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Begravd lördag 3/8 1782 i Fole, I [Dödboken].  
 
LARS JOHANSSON HERLITZ. Född efter 1775 i Prästgården, Fole, I. Död måndag 3/1 1780 Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Begravd onsdag 5/1 1780 i Fole, I [Dödboken].  
 
 
Tabell 46 (generation 7)  
 
(från tabell 43) GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född 1739 i Prästgården, Vall, I [Nyberg 1938 s.259]. Död ca 42 år gammal 1781 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Stud. i Lund 1760. Präst 1767. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman i Visby.  
 
Gift 1774 med  
 
SOFIA CHARLOTTA LUTTEMAN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.263]. Född 1749 i Alskog?, I [Nyberg 1938 s.263]. Död 1833 i Autsarve, Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Prästdotter från Alskog, prästfru 1774, änka 1781, köpmanshustru.  
 
Barn:  
 
EVA ELISABETH GÖRANSDOTTER HERLITZ. Född 1774 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död 1798 i Karlskrona, K [Nyberg 1938 s.263]. Prästdotter i Visby, guldsmedshustru i Karlskrona.  
Gift i Visby?, I med  
DIDR. SCHWARDT. [Nyberg 1938 s.263]. Född i Karlskrona?, K? [Nyberg 1938 s.263]. Död Karlskrona?, K? [Nyberg 1938 s.263]. Guldsmed i Karlskrona.  
 
GEORG/GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född posthumus (efter faderns död) 1782 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ca 47 år gammal 1829 i Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Reste till Lund 1801 och avlade examina där 1807. Prästvigd i Lund 1807. T.f. reg.pastor vid det i Lund 1808-09 tillfälligt förlagda Jönköpings-reg. Kollega vid Visby skola 1810. Stadskaplan 1812. Kyrkoherde i Fole 1820. Prost 1822. Riksdagsman 1823. Upphovsman till D.B.W:s fri-och fattigskola. Säve ägnar honom i sina Gotl. minnen följande runa: 'Lycklig predikant, vän af de fattiga och deras undervisning och en glad vän bland vänner, kan han hälsas såsom vår sällskaps (D.B.W.) egentliga stiftare i ädlare mening.'  
Gift 1817 i Visby, I med  
JOHANNA ELISABETH SAHLSTEN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.264]. Född 1796 i Visby, I [Nyberg 1938 s.264]. Död ca 86 år gammal 1882 i Sanda, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissariedotter i Visby, kyrkoherdinna i Fole, änka 1829.  
— Far: B.A. SAHLSTEN. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissarie i Visby.  
— Mor: ELSA MARIA CALLANDER. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissariehustru i Visby.  
 
 
Tabell 47 (generation 6)  
 
(från tabell 42) JOHAN HANSSON HERLITZ. Född 1700 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Död af ålderdomskrämpor 79 år gammal tisdag 14/12 1779 i Prästgården?, Fole, I [Dödboken]. Begravd af Biskop GABRIEL LÜTKEMAN tisdag 7/3 1780 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Student, superintendents adjunkt 1727, stadskaplan i Visby 1730-39. Kyrkoherde i Fole 1738. Student 1716. Superintendents adjunkt 1727. Stadskaplan i Visby 1730-1739. Han var den siste stadskaplan i Visby, som blev kallad på Rådhuset av församlingens äldste. Kyrkoherde i Fole 1738. Begraven i Fole kyrka. (Nyberg 1938, s.268). Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara - och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. (A. Kinberg 1896 s.274-275)  
 
Konsistorieprotokoll från Visby 20/9 1744 (Lemke? sidan 542): Likaledes anmodades Prosten Lutteman, att han gifver Kyrkoherden uti Fole hr JOHAN HERLITZ en allvarsam förmaning till ett nyktert, saktmodigt och en prestman värdigt ärbart lefverne.  
 
Ur Visby CI:4 (1721-1747) s.52: Anno 1727. d: 6 Julii: döptes Comministrens Ährew: och wähl: H:r JOHAN JOH: HERLITZ dotter wid namn MAGDALENA.  
 
Gift 1° 1726 i Uppsala?, C? med  
KATARINA/CATHARINA WARGENTIN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.268]. Född i Uppsala?, C? [Nyberg 1938 s.268]. Död 1740 i Prästgården?, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Kyrkoherdehustru i Fole.  
 
Gift 2° 1741 i Visby?, I med  
KATARINA/CATHARINA WICKBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.268]. Född ca 1707 i Västergarn?, I [Nyberg 1938]. Död af ålderdom och bräckliget 72 år gammal måndag 21/6 1779 i Fole, I [Dödboken]. Kyrkoherdehustru.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
MAGDALENA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med KOLMODIN). Döpt torsdag 6/7 1727 i Visby, I [CI:4 (1721-1747) s.52]. Död i Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Stadskapellansdotter i Visby. Lantbrukarhustru i Ryftes i Fole.  
 
Ur Visby CI:4 (1721-1747) s.52: Anno 1727.  d: 6 Julii: döptes Comministrens Ährew: och wähl: H:r JOHAN JOH: HERLITZ dotter wid namn MAGDALENA.  
Gift 1745 i Fole, I med  
JOHAN KOLMODIN. [Nyberg 1938 s.269]. Född i Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Död Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Lantbrukare vid Ryftes i Fole.  
 
ELIAS FREDRIK JOHANSSON HERLITZ. Född ca 1729 i Visby, I [Dödboken]. Död söndag 4/10 1730 Visby, I [Dödboken]. Stadskapellans- och prästson i Visby.  
 
ANDERS JOHANSSON HERLITZ. Född 1731 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Död ogift ca 55 år gammal 1786 i Ryftes, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Stadskapellansson i Visby.  
 
OKÄND JOHANSSON HERLITZ. Född ca 1733 i Visby, I [Dödboken]. Död söndag 18/8 1734 Visby, I [Dödboken]. Stadskapellanson i Visby.  
 
 
Tabell 48 (generation 6)  
 
(från tabell 42) CARL NICLAS/KARL NIKLAS HANSSON HERLITZ. Född söndag 11/12 1720 i Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1 + Nyberg 1938 s269]. Döpt torsdag 15/12 1720 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 61 år gammal (1761 Svenska släktkalendern 1982 s.186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738. Prästvigd 1751. Komminister i Anga 1757.  
 
1720. Mensis (Månad): Decembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 11. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 15. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Past: i Hörsnöö H:r PETRUS RONANDER. Past: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNE. Comminist: i Wisby JOHAN CRAMERUS. Landz-Secreteraren H:r HANS LOTHIGIUS. Rådmannen H:r NIELS BÖRGESON. Past: i Kiellunge H:r LARS WIGMANS Käresta Mad: DOROTHEA SARTORIA. Mad: CATHARINA JOHAN FACHTS. Jungf: CLARA AURORA ESBERG. JUNGF: ANNA JUDICHERA. Jungf: ELISABETH BRYGGER. Baptizatorum (Dopnamn): CAROLUS NICOLAUS HERLITZ.  
 
Gift 1754 med  
ANNA MARGARETHA/MARGARETA KOLMODIN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.269]. Född 1732 [Nyberg 1938]. Död 51 år gammal 1783 i Anga?, I [Nyberg 1938]. Komministerhustru i Anga.  
 
Barn:
 
CARL/KARL CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född 1754 i Kräklingbo?, I [Nyberg 1938 s.269]. Död barnlös ca 50 år gammal 1804 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Sadelmakare i Visby.  
Gift 1792 med  
ANNA HELENA HEJDENBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.269]. Född 1747 [Nyberg 1938 s.269]. Död ca 81 år gammal 1828 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Sadelmakarhustru i Visby. Änka 1804 i Visby.  
 
JOHANNES CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född 1756 i Kräklingbo, I [Nyberg 1938 s.269]. Död ca 59 år gammal 1815 i Åkra, Sjonhem, I [Nyberg 1938 s.269]. Lantbrukare i Åkra i Sjonhem. (Se tabell 49).  
 
GABRIEL TIMOTHEUS CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född lördag 16/6 1764 i Anga, I [Nyberg 1938 s.271]. Död 46 år gammal måndag 27/4 1812 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten. Underofficer vid slaget i Svensksund 1788. (Se tabell 50).
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 03:09)