NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-11-24, 13:49
Tabell 9 (generation 2)
 
(från tabell 8)  JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE  JOHANSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född (1540-1550), ca ??? 1545 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256 + Wase 1994]. Död måndag 3/4 1620 i Burgsvik, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 4/4 1620 i Kyrkan, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Gislestam s.235].  
 
Borgare i Visby. Hamnfogde i Burgsvik 1585.  
Borgare måndag 26/7 1585 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Hamnfogde måndag 26/7 1585 i Burgsvik, Öja, I [Dick Wase 1994].  
Anklagad för att ha förjagat sin första hustru onsdag 23/1 1594 [Domkapitlet].  
Anklagad för att ha avlat BARN med sin PIGA onsdag 23/1 1594 i Öja, I [Domkapitlet].  
Skilsmässa tisdag 13/8 1594 [Domkapitlet + Dick Wase 1994].  
Konungens tillstånd för omgifte tisdag 13/5 1595 [DRA Kancelliets breveböger IV s.466].  
Hade enligt hustrun stora skulder onsdag 13/8 1595 [Domkapitlet + Dick Wase 1994].  
Köpte gård av LAURITZ SIFRIDE fredag 16/5 1595 i Norrbys, Öja, I [Breveböger IV s465].  
Levde tillsammans med pigan torsdag 10/11 1597 i Norrbyn, Öja, I [Domkapitlets register, ViLa].  
Förmanades av Herr MATS att skilja sig från horkonan torsdag 10/11 1597 i Öja, I.  
Ägde gård 1614 i Sigfride, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Bottarve, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Anderse, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Hägvier, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].    
 
Texten på hans gravsten lyder: Ano 1620 3 april hensof i Herren den salige mand JÖRGEN SMITERLOW oc den 4 april begrafvenunder denne steen forventendis en gladelig opstandelse met all tro christne paa den yderste dag.  
Källa: Kerstin Jonmyren, Släktforskarnas årsbok 2014, sidan 46.
 
Han är, enligt arkivarie Tryggve Siltberg ViLa, den störste gotländske jordägaren någonsin. (Ur Dick Wases brev 8/11 1994).        
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var Theresia Wilhelmina Smitterlou som dog i Stockholm 1882.    
 
Född i Visby omkring 1545. Borgare i Visby och hamnfogde i Burgsvik 26/7 1585, då han jämte JACOB NYMAN, JÖRGEN PRYSSE (PRYTZ?) och DAVID LESMAN var instämd till landstinget efter klagomål från Visbyrådet, för att de, såsom hamnfogdar, bedrivit handel med bönder. Det slogs dock fast att de som borgare i Visby hade rätt till detta.    
 
23/1 1594 anklagad för att ha förjagat sin (första) hustru och för att ha avlat barn med sin piga. Detta ledde 13/8 1594 (Ej 1595!) till skilsmässa och domkapitlet dömde så, att JÖRGEN inte fick gifta om sig, vilket däremot HUSTRUN MARREN fick. HUSTRUN MARREN uppgav då, att MAKEN JÖRGEN hade stora skulder och att hon hade fått sälja ägodelar för att klara sig (vilket rimmar illa med JÖRGENS stora gårdsinnehav senare). 13/5 1595 hade dock Konungen omintetgjort domkapitlets dom då denne gett JÖRGEN tillstånd att gifta om sig om han ville. Samma år, 16/5 1595, fick JÖRGEN tillstånd att köpa gården Norrbys i Öja av LAURITZ SIFRIDE(Sigfride). Till denna gård överflyttade JÖRGEN med PIGAN, då herr MATS i Öja 10/11 1597 vittnade om att han och PIGAN bott där sedan någon tid och han förmanades då av domkapitlet att skilja sig från ”HORKONAN”. 1614 ägde han också fyra gårdar i Vamlingbo socken, nämligen Sigfride, Bottarve, Anderse och Hägvier. (Dessa gårdar, plus den i Öja, bör ha gått i arv till SÖNERNA I DET FÖRSTA ÄKTENSKAPET). Han är, enligt arkivarie Tryggve Siltberg ViLa, den störste gotländske jordägaren någonsin. Han avled 1620 3/4 och begravdes i Öja kyrka.  
oo 1 MARREN JACOBSDOTTER, möjligen av släkten NYMAN, från vilken han skildes 1594.  
oo 2 GERTRUD, STYVDOTTER till borgaren i Stralsund HERMAN MEIER/MEYER. Efter JÖRGENS död flyttade GERTRUD till Visby, där hon 24/2 1624 antecknas som boende hos HENRIK ADAMSSON. 21/3 1626 stämde MARGARETA (WINTER), ÄNKA efter LAURENS MASSARVE, in GERTRUD inför rådhusrätten, enligt ett skuldbrev av 29/3 1594, då HERMAN MEIER blivit skyldig samme LAURENS 350(?) mark. Före 28/10 1627 vände sig samma MARGARETA WINTER till Kunglig Majestät i Köpenhamn för att få hjälp med att utfå de pengar som GERTRUDS STYVFADER varit skyldig. 22/1 1628 intygade JÖRGEN BÖNSAU och DIDRIK SWART att GERTRUD och JÖRGEN SMITERLOWE varit äkta par och att de avlat SÖNERNA NICOLAUS och JÖRGEN. 29/1 1628 lovade samme DIDRIK SWART att vara värd för GERTRUD och MEINE HOLLENDERS. 4/6 1629 tillskrev JENS HÖÖG Konungen om tvisten mellan GERTRUD och MARGARETA WINTER och menade att WINTERS anspråk var ogrundade. 1638 importerade GERTRUD med SONEN JÖRGEN JÖRGENSSON SMITERLOW. JÖRGEN SMITERLOW hade också sin PIGA som (3) FRILLA, åtminstone 1594-1597.    
 
Ur SWEN-ERIK ÖHMANS brev, Visby 24/5 1993: Första gången jag påträffade maken (till GERTRUD SCHMITTERLOU †1675 i Visby) organisten DAVID HERLITZIUS är 1613 den 25 juli då han som student skrivs in på Greifswald Universitet. Han angives som Sundensis, vilket betyder att han var född i Stralsund. Öhman fick nekande svar på sin förfrågan om DAVID HERLITZ som student i Rostock. Han forskar om släkten LUTTEMAN.    
 
SLÄKTEN SCHMITTERLAU - KÄLLOR OCH LITTERATUR: Theodor Pyl: Pommersche Genealogien, Band 2, Heft 2, Greifswald 1873 s. 229-400. Eventuellt kan det finnas en kopia från Evangelische Kirchenbuchstelle. Greifswald har fått tillbaka kyrkoarkivalier. GERTRUD SCHMITTERLOW är ej nämnd, men hennes fader kan vara GEORGE eller CHRISTIAN SCHMITTERLOW.    
 
CLAES WENELL har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.    
Hans Schmiterlöw skrivit en mycket utförlig artikel om  
Den gotländska släkten Smiterlow:  
En gren av ätten Smiterlow - Schmiterlöw  
i Släkt och Hävd Jubileumsskrift 1933-2008, sidorna 78-103.
 
 
Gift 1° ca 157. i Visby?, I? med    
 
MAREN/MARREN  JAKOBSDOTTER  NYMAN  (g  m  SCMITERLOW). Född ca 155. i Fröjel?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1594 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Hamnfogdedotter (?) i Fröjel (?). Borgarehustru i Visby och Hamnfogdehustru i Burgsvik 26/7 1585.  
— Far:  JAKOB/JACOB  NYMAN. Född ca 152. i Fröjel?, I?. Död efter 1550? Fröjel?, I? [Dick Wase 1994]. Hamnfogde i Fröjel.  
 
 
Oäkta barn och sambo, senast onsdag 23/1 1594 i Norrbys, Öja, I med    
OKÄND  (PIGA)  OKÄND  (sambo  med  SCHMITERLOW). Född ca 157. i Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1597 Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Piga. Horkona.  
 
 
Gift 2° ca 160. i Stralsund?, Tyskland? med   GERTRUD  OKÄND (gift med SCHMITERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 157. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994 + Rådhusrättens protokoll 1624-1628]. Död efter 1638 i Visby, I [ViLa Steffens samling, Smitterlow + Dick Wase 1994].  
— Far:  OKÄND. Född ca 154. i Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Död Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Borgare? i Stralsund?.  
— Mor:  OKÄND  OKÄND  (omgift med MEIER/MEYER). Född 154. i Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Död Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Borgarhustru i Stralsund.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1575 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1610-1615), ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. (Se tabell 10).  
 
PETER  JÖRGENSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född ca 1580 i Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1615 i Öja?, I [Dick Wase 1994].  
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting. 1614/1615 dömd för lägersmål 1615 i Hoburgs ting, I [Hoburgs ting].  
 
JOAKIM  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1585 i Burgsvik?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 1614 i Vamlingbo, I [Dick Wase 1994]. Hamnfogdeson i Burgsvik.  
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting.    
JOACHIM: Född ca 1585. Han avled 1614, då FADERN betalade likpengar för en icke namngiven son i Vamlingbo socken.  
 
 
Barn i giftermål nr 2:
 
OKÄNT  (MATS/MATZ?)  JÖRGENSBARN  SCHMITERLOW. Född ca 1593 i Burgsvik, Öja, I [Domkapitlets protokollsregister, ViLa]. Död efter 1594 i Burgsvik?, Öja?, I? [Domkapitlets protokollsregister, ViLa]. JÖRGEN anklagas ha förjagat sin HUSTRU MAREN onsdag 23/1 1594 i Öja, I [Domkapitel]. JÖRGEN anklagas ha avlat BARN med sin PIGA onsdag 23/1 1594 Öja, I [Domkapitlet]. JÖRGENS skilsmässa tisdag 13/8 1594 Öja, I [Domkapitlet + Dick Wase 1994]. Konungens tillstånd för omgifte tisdag 13/5 1595 [DRA Kancelliets breveböger IV s.466].    
 
Dick Wases hemsida: http://www.medeltidsgotland.se/forskning/pdf/fam/smiterlowe.pdf (http://www.medeltidsgotland.se/forskning/pdf/fam/smiterlowe.pdf).  
 
Barn: Levde 1594. Troligen identisk med den MADTZ SIGFRIDE som 1615 fick DOTTERN KATARINA i Vamlingbo med HUSTRUN WALBORG SUTARVE. Källa: Vamlingboboken av Kerstin Jonmyren.  
 
JÖRGEN köpte av LAURITZ fredag 16/5 1595 i Sigfride, Norrbys, Öja, I [Brev].  
 
Det finns en MATZ Sigfride 1615 som det spekuleras om skulle kunna vara JÖRGENS och PIGANS SON. Källa: Kerstin Jonmyren, Släktforskarnas Årsbok 2014, sidan 43-50, särskilt s.49.  
 
 
Barn i giftermål nr 3:  
 
NIKOLAUS/CLAUS/NILS  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född (1605-1610), ca 160. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 70-80 år gl, ca 1680 vid Långa torget, Danzig, Tyskland [Dick Wase]. Handelsman?. (Se tabell 12).      
 
JÖRGEN/GÖRAN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1603-1604), ca 1604 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 69 år gammal söndag 24/5 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsman i Visby. (Se tabell 13).  
 
JOAKIM  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 26/10 1698 i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Stenexportör i Visby 1647. Handelsman i Kappelshamn 1648. (Se tabell 28).
 
BERTRAM  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1615-1620), ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1684-1687 i Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 31).  
 
GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med  HERLITZ och LUTTEMAN). Född (1580-1615), ca 1610 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 60-80 år gammal torsdag 9/12 1675 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256+433. Wase 1994]. Hamnfogdedotter i Burgsvik. Organisthustru i Visby. Änka. Fältskärshustru. (Se tabell 33).      
 
KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITERLOW (gift med  BRODER). Född ca 1615 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 11/2 1646 i Visby, I [Gravstenen + Dick Wase]. Begravd 1646 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen]. (Se tabell 61).  
 
 
Tabell 10 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1575 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1610-1615), ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994].  
JOHAN: Född omkring 1575, död ca 1610/1615. Känd endast genom en sons patronymika. FAR till bryggaren JOACHIM JOHANSSON (död senast 1649) och troligen även HANS (död 1675).  
 
JOHANS BRÖDER:    
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting.  
 
JOACHIM: Född ca 1585. Han avled 1614, då FADERN betalade likpengar för en icke namngiven son i Vamlingbo socken.  
 
Barn:  
 
HANS  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 160. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 70 års åldern 1675 Visby, I [Dick Wase 1994]. Bryggarbroder i Visby?. (Se tabell 11).      
 
JOAKIM  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död före 1649, ca 164. i Garda?, I [Dick Wase 1994]. Bryggare i Visby.    
Gift ca 163. i Visby, I med  
GERTRUD  ZACHARIASDOTTER (gift med SCHMITERLOW?. [Dick Wase 1994]. Född ca 161. i Garda?, I? [Dick Wase 1994]. Begravd söndag 12/12 1686 i Garda, I [Dick Wase 1994]. Bryggarhustru. Bryggaränka före 1649.  
 
 
Tabell 11 (generation 4)  
 
(från tabell 10)  HANS  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 160. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 70 års åldern 1675 Visby, I [Dick Wase 1994]. Bryggarbroder i Visby?.  
 
Barn: AGATA/AGITTE  HANSDOTTER  SCHMITERLOW?. Född ca 1645 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1701 i Lundbjers, Lummelunda, I [Dick Wase 1994]. Hustru. Änka 1701.  
Gift ca 167. i Lummelunda?, I? med  
MÅRTEN  LARSSON  LUNDBJERS. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Lundbjers?, Lummelunda?, I? [Dick Wase 1994]. Död före 1701 i Lundbjers, Lummelunda, I [Dick Wase 1994].
(Från Jill Karlsson i DISBYT:
Lars Mårtensson Lundbjärs
 d 1675 Lummelunda, Gotlands län      
Barn:
Jöns Larsson Lundbjärs
 d 1681 Lummelunda, Gotlands län  
Mårten Larsson Lundbjärs  
 d 1698 Visby, Gotlands län)
 
 
Tabell 12 (generation 3)  
 
(från tabell 9) NIKOLAUS/CLAUS/NILS  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född (1605-1610), ca 160. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 70-80 år gammal, ca 1680 vid Långa torget, Danzig, Tyskland [Dick Wase]. Handelsman?.  
 
Begärde äktebrev, son till JÖRGEN och GERTRUD tisdag 22/1 1628 i Visby, I.  
Aktade sig till andra städer tisdag 22/1 1628 Visby, I [Rådhusrätten].  
SYSKONBARNEN tvistade 1682 med hans DOTTER JUSTINA om försäljning av hans hus.    
 
Född ca 1605/1610, död ca 1680 i Danzig. 1628 22/1 begärde NIKOLAUS äktebrev på att han var SON till JÖRGEN och DENNES HUSTRU GERTRUD, för att han ”aktade sig till andra städer” (Född ca 1605/1610, död ca 1680 i Danzig. 1628 22/1 begärde han äktebrev på att han var son till Jörgen och dennes hustru Gertrud, för att han ”aktade sig till andra städer” (RådhusRättens protokoll 1628 22/1). 1682 tvistade SYSKONBARNEN med HANS DOTTER angående försäljningen av hans hus vid Långa torget i Danzig. FAR till JUSTINA i Danzig som var gift med ERNST LOW 1682. (Källa: Dick Wase)  
 
Barn:  
 
JUSTINA  NIKOLAUSDOTTER  SCHMITERLOW (gift med LOW/LAW). Född ca 164. vid Långa Torget?, Danzig?, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död efter 1682 i Danzig?, Tyskland? [Dick Wase 1994].  
Husägarinna i Danzig 1682.  
KUSINERNA tvistade med henne om del i FADERNS hus 1682 i Danzig Tyskland.    
 
Hon levde 1682 i Danzig och var gift med en herr ERNST LOW (LAW?), då SYSKONBARNEN (KUSINERNA?) gjorde anspråk på en del i HENNES FADERS hus i samma stad som försålts av henne.    
 
Gift ca 166. i Danzig, Tyskland med    
ERNST  LOW/LAW. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Danzig?, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död i Danzig, Tyskland [Dick Wase 1994]. Herr.  
 
 
Tabell 13 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JÖRGEN/GÖRAN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1603-1604), ca 1604 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 69 år gammal söndag 24/5 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsman i Visby.    
 
(Ur Revisionsboken 1653, Länsstyrelsens ex) STOOR LIBBENARFWE (ST. LIBBENARFUE, STOORA LIBBENARFWE) ähr ett heelt hemman om 7 1/2 markeleij, hafuer åcker till 12 tunnelandh, ängh till 15 manss slätt, staar 2 mans slätt, aagh i Libbenarfwemyyr, trägårdh af een deel päron- och kirsebärsträä, een haga till 2 hästar, meedelmåttig skoug, fiskie i Gröön- och Busswick. Bruckas af RASMUS JONSSON (Domkapitlets ex: JÖNSSON), hwilcken hafuer kiöpt gården af JÖRAN SMIDTTERLOO, een borgare i Wijssby, för 11 åhr sädan (1642) och gifwit honom 36 dr.  
 
Nämnd som son till JÖRGEN och GERTRUD lördag 12/1 1628 Visby, I [Rådhusrätten].  
Importerade varor med modern GERTRUD 1638 Visby, I [Dick Wase 1994].  
Sålde 1642 i Stora Libbenarve, Hablingbo, I [Revisionsboken 1653].  
Exportör 1648 i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Husägare 1650 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Med egen namnteckning 1652 Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1654 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
Importerade betydande partier specerier 1656 Klintroten, Visby, I.  
I bakugnstaxan 1659 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1659-1662 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
JÖRAN SCHMITTERLOUS ENKIA 1663 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
ANNA SCHMITTERLOU i bakugnstaxa 1684 Klintroten, Visby, I [Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1688. Den 12 Junij ähr Sal: GIÄRTRU JÖRANSDOT: begrafuen på Kyrckiogården mitemoot Bruddören, födder här i staden af Ereborne föräldrar Anno 1656, hon har altijdh lefuat gudel: och Crästel: lefuerne, lefuat här uthi 32 åhr.  
 
Ur Visby LIa:4 (1694-1699): fol.13: 1694. Begraffningars opbörd: Debr. (december) 11: Siälringning för HUSTRO ANNA Sal: JÖRAN SCHMITERLOWS 1/2 tjma, N:o1.2.3., 1:16. Begrofs hon uti Kyrckiogården och 1. Class. i hennes Sahl. Mans graf, gafz för nytt infäste och och öpning. 6:-. Ringdes til begrafningen 1/4 tjma N:o 1. :12. Widh begrafningen 1/2 tjma N:o 1.2. 3. 1:16. Bårkläderna N:o 1 2, 1:-.  
 
Gift (1625-1645), ca 163. i Visby, I med  
 
ANNA  JAKOBSDOTTER (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca (1610-1620)? 1615 i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Begravd i makens grav, ca 79 år. Ej i dödboken torsdag 13/12 1694 i Visby, I [Dödboksregister + Dick Wase 1994].  
— Far:  JAKOB  ARENDTSSON. Född ca 158. i Visby? eller Stralsund?, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död Visby? eller Stralsund?, Tyskland [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:  
 
JÖRGEN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 163. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 60-årsåldern torsdag 10/3 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ../3 1704 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen?]. Borgare i Visby. Sextonman. Kyrkvärd 1688. (Se tabell 14).      
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 1640 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 30-årsåldern tisdag 21/9 1675 i Visby [Dick Wase 1994]. Begravd fredag 19/11 1675 i Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 22).  
 
KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med WAHRENDORF). Född ca 1641 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 43 år gammal onsdag 2/4 1684 Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 25).      
 
ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med  LIND och IHRE). Född före 1650?, ca 1645 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död barnlös efter 1685 Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 26).  
 
GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med RASMUSSON och GROOT). Född 1656 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994+ Hans Schmiterlöw]. Begravd 32 år gammal tisdag 12/6 1688 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994]. (Se tabell 27).  
 
 
Tabell 14 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  JÖRGEN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 163. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 60-årsåldern torsdag 10/3 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ../3 1704 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen?]. Borgare i Visby. Sextonman. Kyrkvärd 1688. Förnamnet kan skrivas JÖRGEN, JÖRAN, GÖRAN, GEORG eller ÖRJAN.
 
Svor borgared som handelsman tisdag 28/8 1660 i Visby, I [Dick Wase 1994].
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU D Y 1660 i S:t Hansroten, Visby, I.
I bakugnstaxa YNGRE JÖRAN SCHMITTERLOU 1661 i Norderroten, Visby, I.  
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU D Y 1662 i S:t Hansroten, Visby, I.  
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU 1663 S:t Hansroten, Visby, I.  
Nämnd med 1:a hustrun om arvskiftet efter svärfadern torsdag 30/4 1663 [Dick Wase 1994].
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 118. JÖRGEN SMITTERLOWS S: SÖN begraffwen samme dag (14 9bris, 14 november).
 
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) tisdag 9/6 1668.  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) onsdag 10/6 1668.  
Levde fredag 4/12 1668 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde lördag 9/3 1672 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) lördag 11/5 1672.  
Levde tisdag 9/7 1672 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) måndag 10/11 1673.  
Levde 1673 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) 1674.  
Levde 1674 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde söndag 15/8 1675 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde 1676 och 1677 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Betalade uppbörd för en åker 1675, 1678 och onsdag 1/5 1672 [Dick Wase 1994].  
Blev hicke torsdag 3/5 1677 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Levde 1678 måndag 23/10 1682 i S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
På MODERNS vägnar om OLOF LAWS tomt måndag 12/6 1682 i vid Torget, Visby, I. Tomten ägdes tidigare av MÅRTEN GELLING.  
Med släktingar om NIKLAS hus 1682 på Långa Torget, Danzig, Tyskland.  
Levde lördag 12/1 1684 i S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde 1684-1687 S:t Hansroten, Visby, I [Bakugnstaxan].  
 
Svågern PÅWEL IHRE klagade om oförrätt i svärmoderns gods onsdag 11/11 1685. 11/11 1685 klagade PÅWEL IHRE på att JÖRAN och svågern GABRIEL HANSSON WARENDORF oförrättade honom i HANS SVÄRMODERS gods.  
 
Betalade uppbörd för en åker 1685-1686 [Dick Wase 1994].  
 
Änkling före torsdag 12/2 1685 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1685 Nr 10].    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1685. Nr 10: Den 12 Febru: ähr JÖRAN SMITTERLAUS Sal: HUSTRU begrafwen.  
 
Kyrkdömd 1687 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 16880510. Kyrkvärd JÖRGEN SMITTERLAU med MAGDALENA PÄDERSDOTTER.  
 
Ägde hälftenpart av ett stall 1692 i S:t Hans kyrkogård, Visby, I.  
 
Ombud för MODERN 1693 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
En av sextonmännen måndag 23/5 1698 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Visby CI:3 (1700-1720) sidan 1: Anno 1700. 4. Dhen 26 hujus (Januari), är Handelsmannens Well:tt JÖRAN SCHMITTERLOUS DOTTER födt, Christnadt dz: 2 Febr: wedh N: ANNA, Faddrana Well:tt Nilss Smidt, Nilss Börgessohn, M:r Rasmus Fellerman, Johan Reinecke, EFWERT BULLMERINGZ HUSTRO, H:r Peder Kräcklingi Hustro, Erich Jönssons Hustro och Michel Jönson.    
 
CI:3 (1700-1720) s.36: 1703. dz 8 Dito (Aprilis) Är JÖRAN SMITTERLAUS Son föd och Christ: dz 12 des nampn JACOB. Fad: H:r Morten Burmeister, H:r Erick Jönsson. Mest: Jöns Knifsmed. H:r Lorendz Lens Hust:, H:r Jacob Hindrichsons Hust:, H:r Michel Jönsons Hust:  
 
 
Gift 1° ca 165. i Visby?, I med
 
KÖNICKA/KÖNICKE  ALBREKTSDOTTER  BASTOR (gift med  SMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 163. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 50 år gammal, torsdag 12/2 1685 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1685 Nr 10]. Borgare- och kyrkvärdshustru.  
— Far:  ALBREKT  BASTOR. Född ca 160. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1663 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift 2° torsdag 10/5 1688 i Visby, I med  
MAGDALENA  PETTERSDOTTER  MALMSTEN (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 1663 i Småland [Hans Schmiterlöw]. Död ca 81 år gammal, torsdag 20/12 1744 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdshustru.  
— Far:  PETTER  MALMSTEN. Född ca 162. i Småland [Dick Wase 1994]. Död i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn i giftermål nr 1:
 
OKÄND  JÖRGENSDOTTER SCHMITTERLOW. Född (1658?), ca 165. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd onsdag 16/10 1661 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1661 Nr 81]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.  
 
OKÄND  JÖRGENSDOTTER SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1698 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.  
Gift ca 169. Visby?, I med  
MÅRTEN  JOHANSSON. [Dick Wase 1994]. Född ca 166. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död 1698 Visby?, I [Dick Wase 1994].      
 
JÖRGEN/JÖRAN/GÖRAN/GEORGE  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 22/8 1660 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd drygt ett år gammal torsdag 14/11 1661 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1661 Nr 118]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 118. JÖRGEN SMITTERLOWS S: SÖN begraffwen samme dag (14 9bris, 14 november).  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
KÖNICKA  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW (gift med BENICKE). Född lördag 7/11 1685 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 72 år gammal söndag 18/12 1757 Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Skomakaremästarehustru. (Se tabell 15).  
 
ANNA  MAGDALENA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född torsdag 9/8 1688 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ogift, ca 24 år gammal fredag 11/4 1712 i Halmstad, N [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.      
 
JÖRGEN/JÖRAN/GÖRAN/GEORGE  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 18/9 1689 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 81 år gammal lördag 4/5 1771 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdson. Hökare och slaktare i Visby. Omnämnd i en borgen 1716 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Visby stadsförsamling CI:4 (1721-1747): Anno 1733. Ähre efterfolliände Brudefolk wigde eller Copulerade: Nr 10. d: 11 (april?) wigdes hemma Borgaren och Hökaren GIÖRAN SMITTERLOU med dygdesamma Hustru MARIA TIHL.  
 
Enligt Hans Schmiterlöws anteckningar från Visby Landsarkiv 1954 hade han och hans hustru en son och en dotter.  
 
Gift onsdag 11/4 1733 Visby, I med  
MARIA  JOAKIMSDOTTER/JOCHUMSDOTTER  THIEL/TIHL/THIJL?. [Gotl vigselregister + Dick Wase 1994]. Född ca ../6 1689 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 75 år gammal torsdag 10/1 1765 Visby, I [Dick Wase 1994]. Slaktarhustru.  
— Far:  JOAKIM/JOCHIM/JOCHUM  THIEL. Född ca 165. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död torsdag 19/5 1715 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.168 + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 24/5 1715 Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.168]. Stadsspelman. Musikant. Borgare i Visby.  
 
MARGARETA  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med PRINTZ). Född ??? 169. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 64 år gammal onsdag 12/9 1764 i Botarve, Sanda, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter i Visby. Länsmanshustru i Sanda. (Se tabell 18).      
 
MARIA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född skärtorsdagen 9/4 1691 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Övervaktmästarehustru.   
 
Gift 1° ca 172. i Stockholm, A med  
OKÄND  HÖÖK. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Stockholm?, A? [Dick Wase 1994]. Död i Stockholm, A [Dick Wase 1994].  
 
Gift 2° Stockholm, A med  
PETTER  GRANBOM. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Stockholm?, A? [Dick Wase 1994]. Död efter 1729 i Stockholm, A [Dick Wase 1994]. Övervaktmästare vid slottscancelliet.  
 
JOHAN/JOHANNES  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född lördag 9/12 1693 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död (i pest?) 18 år gammal, måndag 3/3 1712 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
ANDERS  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 14/2 1696 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson i Visby. Regementsadjutant i Lund. (Se tabell 19).  
 
PETTER  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född måndag 8/11 1697 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 60 år gammal onsdag 4/1 1758 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Skräddarmäster i Stockholm 1745, 1750. (Se tabell 20).  
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född 8/4 1702???, ej i födelseboken! 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död späd, ca 1702??? Ej i dödboken! Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född fredag 26/1 1700 i Visby, I [C:3 (1700-1720) s.1 Nr 4]. Döpt fredag 2/2 1700 Visby, I [C:3 (1700-1720) s.1 Nr 4]. Död 1 år gammal, 1701 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter.  
 
Ur Visby CI:3 (1700-1720) sidan 1: Anno 1700. 4. Dhen 26 hujus (Januari), är Handelsmannens Well:tt JÖRAN SCHMITTERLOUS DOTTER födt, Christnadt dz: 2 Febr: wedh N: ANNA, Faddrana Well:tt Nilss Smidt, Nilss Börgessohn, M:r Rasmus Fellerman, Johan Reinecke, EFWERT BULLMERINGZ HUSTRO, H:r Peder Kräcklingi Hustro, Erich Jönssons Hustro och Michel Jönson.  
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 8/4 1703 i Visby, I [C I/3 (1700-1720) s.36]. Döpt söndag 12/4 1703 Visby, I [C I/3 (1700-1720) s.36]. Död efter 1745? i Landskrona?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Bryggare.
 
CI:3 (1700-1720) s.36: 1703. dz 8 Dito (Aprilis) Är JÖRAN SMITTERLAUS Son föd och Christ: dz 12 des nampn JACOB. Fad: H:r Morten Burmeister, H:r Erick Jönsson. Mest: Jöns Knifsmed. H:r Lorendz Lens Hust:, H:r Jacob Hindrichsons Hust:, H:r Michel Jönsons Hust: Med MODERN 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Ev förste konstapel nr 72? 1745 i Landskrona?, M? [Brödmönstringsrullorna].  
 
I Skomakare skråembetets i Helsingfors protokollsbok 1725-1736 frågas den 1 oktober 1729 om icke den från Reval ankomne frimästaren JACOB SMITTERLOU, barnfödd i Gotland, kunde bli antagen till ämbetsskrå. Ämbetet består nu bara av två mästare. JACOB har redan vunnit burskap här i staden. Mästarstycket ska vara ett par stövlar, ett par manfolks och ett par kvinnsskor. Detta visades den 15 december 1729. En snabb titt i Hiski, Genealogiska Samfundet i Finland Historieböcker, och sökning med faderns namn JACOB och yrke sko, visar att han får åtminstone tre barn JÖRAN 1730, CHRISTINA 1731 och PETTER 1732. BARNENS MOR heter CATHARINA FORSMARCK.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5442630 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5442630)
 
 
Tabell 15 (generation 5)  
 
(från tabell 14) KÖNICKA  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW (gift med BENICKE). Född lördag 7/11 1685 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 72 år gammal söndag 18/12 1757 Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Skomakaremästarehustru.  
 
Gift söndag 18/12 1715 Visby, I med  
 
JOHAN  BENICKE. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 19/9 1733 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakarmästare i Visby.  
 
Barn:
 
JOHAN  JOHANSSON  BENICKE. Född söndag 2/9 1716 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakarson i Visby.      
HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby. (Se tabell 16).      
 
ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakaredotter i Visby. Grovsmedshustru. (Se tabell 17).  
 
 
Tabell 16 (generation 6)  
 
(från tabell 15)  HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby. Enligt Dick Wase hette hon MAGDALENA.  
 
Hade 7 barn.  
 
Gift torsdag 25/11 1742 Visby, I med  
 
JOHAN  MIKAEL  GERLE. [Hans Schmiterlöw]. Född (1709?) 1704 i Hamburg, Tyskland [Kinberg 1896 s.235]. Död 72 år gammal onsdag 31/10 1781 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Grosshandlare.  
 
Barn:  
 
JAKOB  GERLE. Född 1754 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 63 år gammal 1817 i Visby?, I. Grosshandlare.    Se Torsten Gerle: Släkten Gerle. Ett bidrag till dess historia. En avliden ättling var Gunnar Dalén i Sandviken. Gunnars broder Torsten Dalén bodde i Vaxholm.  
 
JAKOB hade 5 döttrar, 4 i första giftet och 1 andra giftet (enligt Kinberg sidan 235.    
 
Gift 1° med sin kusin 1778 i Visby, I
 
KATARINA  MARIA  HEMPF. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1759 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 31 år gammal, 1790 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Smed- och bryggardotter i Visby. Grosshandlarhustru i Visby.  
— Far:  HANS  KRISTOFFER*  MIKAELSSON HEMPF. Född 1721 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 55 år gammal, 1776 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Grovsmed.  
— Mor:  ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakardotter i Visby. Grovsmedshustru.  
 
Gift 2° ca 1794 Visby, I med  
 
MAGDALENA  KATARINA  LARSDOTTER  SCHWAN. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1768 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 77 år gammal, 1845 Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Postinspektorsdotter och grosshandlarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 17 (generation 6)  
 
(från tabell 15)  ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakardotter i Visby. Grovsmedshustru.  
 
Gift 1754 Visby, I med  
 
HANS  KRISTOFFER*  MIKAELSSON HEMPF. [Kinberg 1896 s.271]. Född 1721 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 55 år gammal, 1776 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Grovsmed.  
— Far:  MIKAEL  HEMPF. Född 1669 i Christburg, Polen [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 73 år gammal, 1742 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Ålderman i smedmästarskrået i Visby.  
— Mor: ANNA  KATARINA  HELDT. Född 1686 i Visby?, I? [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 67 år gammal, 1753 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271].  
 
Barn:  
 
JOHAN  MIKAEL  HEMPF. Född 1755 i Visby, I [Kinberg 1896 s.184]. Död ca 53 år gammal, 1808 Visby, I [Kinberg 1896 s.184]. Smed- och bryggarson i Visby. Bryggare i Visby.  
Gift 1795 Visby, I med  
KATARINA  MARIA  FACHT. [Kinberg 1896 s.184]. Född 1774 i Västergarn?, I [Kinberg 1896 s.184]. Död omkring 70 år gammal, 184. i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Kyrkoherdedotter.      
 
KATARINA  MARIA  HEMPF. Född 1759 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 31 år gammal, 1790 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Smed- och bryggardotter i Visby. Grosshandlarhustru i Visby.  
Gift med sin kusin 1778 Visby, I  
JAKOB JOHANSSON GERLE. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1754 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 63 år gammal 1817 i Visby?, I. Grosshandlare.  
— Far:  JOHAN  MIKAEL  GERLE. Född (1709?) 1704 i Hamburg, Tyskland [Kinberg 1896 s.235]. Död 72 år gammal onsdag 31/10 1781 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Grosshandlare.  
— Mor: HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 18 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  MARGARETA  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med PRINTZ). Född ca 169. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 64 år gammal onsdag 12/9 1764 i Botarve, Sanda, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter i Visby. Länsmanshustru i Sanda.  
Gift måndag 2/1 1721 i Visby, I med
MAGNUS  MAGNUSSON  PRINTZ. [Hans Schmiterlöw]. Född 1687 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 60 år gammal måndag 7/9 1747 i Botarve, Sanda, I [Dick Wase 1994]. Länsman i Sanda.  
— Far:  MAGNUS  PRINTZ. Född ca 165. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1687 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
MAGNUS  MAGNUSSON  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansson.  
 
ELISABET  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
ANNA-MARIA  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
BRITA  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
 
Tabell 19 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  ANDERS  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 14/2 1696 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson i Visby. Regementsadjutant i Lund.  
 
Barn:  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död i Karlshamn?, K? [Dick Wase 1994]. Köpman i Karlshamn.  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död i Varberg?, N? [Dick Wase 1994]. Tullskrivare.  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Nålmakare i Lund.  
 
 
Tabell 20 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  PETTER  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född måndag 8/11 1697 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 60 år gammal onsdag 4/1 1758 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Skräddarmäster i Stockholm 1745, 1750.  
 
Anfader för Stockholmsgrenen.  
 
Gift ca 172. i Stockholm?, AB? med    
 
CHARLOTTA/LOTTA. [Dick Wase 1994]. Född ca 170. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död efter 1775 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddarmästarhustru, skräddarmästareänka 1758, 1765 och 1775.  
 
Barn:  
 
PETTER*  GEORGE/JÖRAN  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död efter 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Klädedräng vid hovet 1771. Extra klädedräng 1775. Troligen husgerådsbetjänt 1780. (Se tabell 21).  
 
JAKOB  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död måndag 8/7 1805 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Skräddarmästare 1776.  
 
Det bör väl vara han som är identisk med den 'SKRÄDDAR SMITTERLÖW på Drottninggatan' som härbärgerar BARON TURE BIELKE efter attentatet mot Gustaf III i Jonas Love Almqvists roman Tintomara. Han bör väl vara en av PETTERS SÖNER.  
 
Gift söndag 14/4 1776 Stockholm, AB med  
 
SOFIA  CAMPBERG/KAMPBERG. [Dick Wase 1994]. Född ca 175. i Stockholm?, AB?. Död lördag 21/1 1809 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddarmästarhustru.  
 
 
Tabell 21 (generation 6)  
 
(från tabell 20)  PETTER*  GEORGE/JÖRAN  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död efter 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Klädedräng vid hovet 1771. Extra klädedräng 1775. Troligen husgerådsbetjänt 1780.  
Gift ca 176. Stockholm, AB med    
ANNA  ELISABET  LUSTIG. [Dick Wase 1994]. Född ca 174. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död söndag 30/5 1802 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Flaggskeppardotter. Skräddargesälls-, klädedrängs- och husgerådsbetjäntshustru.  
— Far:  MATTIAS  LUSTIG. Född ca 171. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död lördag 13/4 1771 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Flaggskeppare.  
 
Barn:  
 
MÄRTA  CHARLOTTA  PETTERSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 176. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död tisdag 26/8 1766 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesällsdotter.
 
MÄRTA  CHARLOTTA  PETTERSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 177. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död tisdag 14/3 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Husgerådsbetjäntsdotter.  
 
PETTER  PETTERSON  SCHMITTERLOW. Född 1773 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Volontär på Skeppsholmen (vid flottan) i slutet av 1700-talet.  
 
 
Tabell 22 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 1640 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 30-årsåldern tisdag 21/9 1675 i Visby [Dick Wase 1994]. Begravd fredag 19/11 1675 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 46. Alla Helgons Dag (november), JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben, n: JYRGEN (JURGEN). Gudfaedre: thil samme barn: Hr: Jörgen Jensön. JENS KNIFFSMED och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS. MADTZ BRÖGARIS HUSTRUE, och LIZABETH LYTTHEMANDS.  
 
Med egen namnteckning onsdag 29/1 1668 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Med sal J(ÖRGEN) S(MITERLOUS) ENKIA fredag 4/12 1668 i Klintroten, Visby, I.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 2. Die Ephiphaniae JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JENS. Gudfaedre: thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. Raadm: HANS BURMESTER. OLUFF KLENSMED och GABRIEL KANNEGYTTHER. ANNA Hr: JÖRGEN JENSÖNS. GIERTRUD ARENDTZ. GIERTRUD JÖRGENSD. S.(MITTERLOW).  
 
Krav för skuld till hans FADER JÖRAN på ERIK JÖNSSON måndag 7/6 1669 i Garda, I. Krav på ERIK JÖNSSON för skuld till MORFADERN JACOB ARENDSSON tisdag 8/6 1669.  
 
Levde 1672-1675 i Klintroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
 
JACOP SMITERLOUS ENKIA 1676-1678 Klintroten, Visby, I [Taxlängden].  
 
 
Gift ca 1666-1667 i Visby?, I med  
 
KRISTINA/KIERSTEN  JENSDOTTER/JÖNSDOTTER  STADSBERG. [Dick Wase 1994]. Född ca 1649 i Visby?, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 67 år gammal onsdag 24/10 1716 i Kräklingbo, I [Hans Schmiterlöw].  
— Far:  JÖNS  STADSBERG. Född ca 161. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
Barn:  
 
JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Döpt Alla Helgons Dag ../11 1667 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) + Dick Wase 1994]. Död efter 1705 Visby, I [Dick Wase 1994]. Köpman, kyrkvärd.    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 46. Alla Helgons Dag (november), JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben, n: JYRGEN (JURGEN). Gudfaedre: thil samme barn: Hr: Jörgen Jensön. JENS KNIFFSMED och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS. MADTZ BRÖGARIS HUSTRUE, och LIZABETH LYTTHEMANDS.  
 
Kallas JÖRAN SMITERLOU D Y torsdag 22/1 1691 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Arvförening med SVÅGERN CASPAR HANSSON KLINTE 1696 [Dick Wase 1994].  
 
Fadder med sin BRODER JACOB onsdag 30/5 1700 i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift före 12/2 1685, ca 168. i Visby?, I med  
OKÄND  HANSDOTTER  KLINTE. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 166. i Visby?, I. Död efter 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
— Far:  HANS  KLINTE. Född ca 163. i Klinte?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1696 Klinte?, I [Dick Wase 1994].  
 
JENS/JÖNS/JONAS  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Döpt Die Ephiphaniae onsdag 6/1 1669 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Hans Schmiterlöw]. Död 37 år gammal tisdag 10/4 1706 Visby, I [Hans Schmiterlöw].    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 2. Die Ephiphaniae JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JENS. Gudfaedre: thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. Raadm: HANS BURMESTER. OLUFF KLENSMED och GABRIEL KANNEGYTTHER. ANNA Hr: JÖRGEN JENSÖNS. GIERTRUD ARENDTZ. GIERTRUD JÖRGENSD. S.(MITTERLOW).  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 30/12 1670 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Döpt söndag 1/1 1671 Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död 77 år gammal söndag 16/10 1748 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Slaktare 1694. Handelsman 1704. Borgensman 1716. (Se tabell 23).  
 
ANNA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född fredag 10/10 1673 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 4 dagar gammal tisdag 14/10 1673 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd onsdag 22/10 1673 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1673 Nr 39].      
 
KERSTIN/KRISTINA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med FELDERMAN). Född onsdag 25/11 1674 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död nästan 50 år gammal tisdag 8/10 1734 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakarhustru i Visby. Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift tisdag 14/11 1699 i Visby, I med  
RASMUS  FELDERMAN. [Hans Schmiterlöw]. Död ca 167. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakare i Visby.  
 
Tabell 23 (generation 5)  
 
(från tabell 22)  JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 30/12 1670 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Döpt söndag 1/1 1671 Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död 77 år gammal söndag 16/10 1748 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Slaktare 1694. Handelsman 1704. Borgensman 1716.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 1. Nytt Aarsdag JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JACOB. Gudfaedre: Raad:M. OLAUS BÖRGESÖN. JÖRGEN SMITTERLOW. CLAS ERICKSÖN. JENS KNIFFSMEDS SÖN. KAREN BHURMESTERS (Hustru). H: JOHAN LYTTEMANDS (LUTTEMANS) HUSTRUE. GABRIEL KANDGYTTERS HUSTRUE. METTHE SWARDTZ (Hustru?)  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Brukade MODERNS åker 1692 [Dick Wase 1994].  
 
Anklagad av JACOB GIERDTS ÄNKA söndag 11/11 1694 Visby, I [Dick Wase 1994]. JACOP GIERDTS ÄNKA anklagade 11/11 1694 honom för att ha uppbyggt ett slaktarhus och att blodet från detta gjorde hennes kallmur skada.  
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 16950624. Kyrkvärd JACOB SMITTERLOU med Jungfru GERTRUD STEFANS(DOTTER BULMERING).  
 
Införde 2 tunnor Rajkli 1698 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
ANDERS ARDAX hus för JACOB SMITERLU 1 gulden onsdag 22/6 1698 Visby, I [Wase -94].  
 
Fadder med BRODERN JÖRAN onsdag 30/5 1700 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Miste DOTTERN MALENA CHRISTINA söndag 28/4 1701 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Visby C:3 (1700-1720) s.22: 1701. Nr 36. Dhen 29 April döde Well:tt (Wellaktatt/Välaktade) JACOB SCHMITTERLOUS DOTTER och begrofz dz: 7 Maij på söder sijdan af Kyrckgården.  
 
Införde kreatin 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. SONEN JENS föddes torsdag 6/1 1710 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Borgade 1716 Visby, I [Dick Wase 1994].
 
Gift måndag 24/6 1695 Visby, I med  
 
GERTRUD  KATARINA  STEFANSDOTTER  BULMERING (gift med SCHMITTERLOW). [Hans Schmiterlöw]. Född ca 167. i Visby, I [Hans Sköld]. Död Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Köpmannadotter i Visby.  
— Far:  STEFAN  EVERTSSON?  BULMERING. Född 1651 i Lübeck, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död i Visby?, I eller Lübeck?, Tyskland? [Kinberg s.82 + Nyberg s.82]. Köpman?.  
 
Barn:  
 
JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född tisdag 14/1 1696 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död måndag 26/6 1769 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Färgaremästare i Visby. (Se tabell 24).      
 
MALENA  KRISTINA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född lördag 1/1 1698 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död knappt 3 år 4 månader gammal måndag 29/4 1701 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd tisdag 7/5 1701 Visby, I [C:3 (1700-1720) s.22].  
 
Visby C:3 (1700-1720) s.22: 1701. Nr 36. Dhen 29 April döde Well:tt (Wellaktatt/Välaktade) JACOB SCHMITTERLOUS DOTTER och begrofz dz: 7 Maij på söder sijdan af Kyrckgården.  
 
JENS/JÖNS  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född torsdag 6/1 1710 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Visby?, I?.  
 
 
Tabell 24 (generation 6)  
 
(från tabell 23)  JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född tisdag 14/1 1696 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död måndag 26/6 1769 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Färgaremästare i Visby.  
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 17210618. Färgaremästare JACOB SMITERLAU med CATHARINA MÅRTENSSON REINICKE.    
 
Ur CI:4 (1721-1747) s.49v: Nr 9 d: 26 Feb: Christnades JACOB SCHMITTELOUS dotter Nom JOHANNA.  
 
Gift söndag 18/6 1721 Visby, I med  
KATARINA  JOHANSDOTTER  REINICKE. [Hans Schmiterlöw]. Född måndag 5/3 1683 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 84 år gammal måndag 18/5 1767 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Kanngjutareänka. Färgarmästarehustru i Visby.  
— Far:  JOHAN  REINECKE. Född ca 165. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1683 Visby, I [Dick Wase 1994]. Tenngjutare i Visby.  
 
Barn:
 
GERTRUD  MAGDALENA  JAKOBSDOTTER  SCHITTERLOW. Ej med i födelseboken!!! Född måndag 11/11 1723 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1772 i Brännkyrka?, AB [Dick Wase 1994].  
Flyttade 1756 till Stockholm, B [Hans Schmiterlöw].  
 
Gift med sin faders syssling. Lysning fredag 23/3 1759 i Visby, I med  
JOHAN  JÖRGEN  LIND. [Dick Wase 1994]. Född ca 171. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död före 1772 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994].  
 
JOHANNA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Döpt lördag 26/2 1726 i Visby, I [CI:4 (1721-1747) s.49v]. Död ../3 1726 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd fredag 18/3 1726 Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Ur CI:4 (1721-1747) s.49v: Nr 9 d: 26 Feb: Christnades JACOB SCHMITTELOUS dotter Nom JOHANNA.
 
 
Tabell 25 (generation 4)
 
(från tabell 13)  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med WAHRENDORF). Född ca 1641 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 43 år gammal onsdag 2/4 1684 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1666. Nr 4. Dominica 3da post Ephiphaniae, GABRIEL HANSÖN OCH CATHRIN SMITTHERLOWS en dotter thil doben, n: ANNA. Gudfaedre thil samme barn: Lmanden (Länsmannen): CORDT GABRIELS. JÖRGEN SMITTERLOW och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS och MARINCKE S: HANS KANDEGYTTERS DOTTER.  
 
Gift före 1666, ca 166. Visby, I med  
GABRIEL  HANSSON  WAHRENDORF/WARENDORF. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I. Död fredag 28/5 1714 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.154v + Hallgren s.390 + Dick Wase 1994]. Begravd Sunnan för Kyrkian söndag 6/6 1714 Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.154v]. Kanngjutare. Rådman 4/4 1698.  
— Far:  HANS  WAHRENDORFF. Född ca 163. i Visby?, I?.  
 
Barn:     
 
KÖNIKA  GABRIELSDOTTER  WAHRENDORF. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 13/11 1691 Visby, I [Dick Wase 1994]. Kanngjutaredotter. Jungfru. Färgarehustru.  
 
Gift fredag 13/11 1691 Visby, I med  
DAVID  KOHLMEYER/KOLMEJER. [Dick Wase 1994]. Född ca 166. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död Visby?, I [Dick Wase 1994]. Färgare.  
 
ANNA  GABRIELSDOTTER  WAHRENDORF. Döpt Dominica 3 dag e Epiphaniae ../1 1666 i Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Kanngjutaredotter.  
 
ANNA  GABRIELSDOTTER WAHRENDORF (gift med LYSHOLM). Född ../5 1671 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 88 år gammal 1759 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Kanngjutaredotter. Jungfru.  
 
Gift torsdag 12/12 1701 Visby, I med  
KARL  HANSSON  LYSHOLM. [Hans Schmiterlöw]. Född i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
 
Tabell 26 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med LIND och IHRE). Född före 1650?, ca 1645 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död barnlös efter 1685 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 62. ANNA SMITTERLOWS S: DOTTERBARN begraffwen den 6 10bris. (6 december).  
 
FADER anges i Gotlands vigselregister vara CHRISTEN MATTSÖN.  
 
Gift 1° ca 167. Visby, I med  
GÖRAN/JÖRAN  LIND. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Visby?, I. Begravd torsdag 3/9 1674 i Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Gift 2° fredag 8/7 1681 Visby, I med  
PAUL/PÅWEL  IHRE. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Visby?, I [Stefan Simander]. Död 11/11 efter 1685 Visby?, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:
 
OKÄND  OKÄND  (ANNA  SMITTERLOWS  DOTTERBARN). Född ca 1667. Död fredag 6/12 1667 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1667 Nr 62].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 62. ANNA SMITTERLOWS S: DOTTERBARN begraffwen den 6 10bris. (6 december). FADER anges i Gotlands vigselregister vara CHRISTEN MATTSÖN.  
 
 
Tabell 27 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med RASMUSSON och GROOT). Född 1656 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994+ Hans Schmiterlöw]. Begravd 32 år gammal tisdag 12/6 1688 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28 + Wase 1994].  
 
Levde 1680 i Klintroten, Visby, I [Taxeringlängden]. ANNA SMITERLOU med SWÅGER (SWÄRSON!) OLUFF RASMUSSON 1680.  
ANNA SMITERLOU med SWÅGER (SWÄRSON!) OLUFF RASMUSSON 1681.  
Levde hos MODERN ANNA SMITERLOU 1680-1681 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
ANNA SMITTERLOU med DÅTTRA 1682 i Klintroten, Visby, I [Taxeringlängd].  
ANNA SMITTERLOU med DÅTTRA 1684 Klintroten, Visby, I [Taxeringlängd].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1688. Den 12 Junij ähr Sal: GIÄRTRU JÖRANSDOT: begrafuen på Kyrckiogården mitemoot Bruddören, födder här i staden af Ereborne föräldrar Anno 1656, hon har altijdh lefuat gudel: och Crästel: lefuerne, lefuat här uthi 32 åhr.  
 
Gift 1° onsdag 14/1 1680 i Visby, I med  
 
OLOF  RASMUSSON. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 165. i Visby?, I. Död ca 1681-1683 i Visby, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw].  
 
Gift 2° torsdag 13/11 1684 i Visby?, I med  
BENJAMIN  JAKOBSSON  GROOT/GROTH. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 165. i Visby?, I. Död efter 20/6 1689 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
OKÄNT  OLOFSBARN. Född ca 1680 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd onsdag 14/1 1680 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
 
Tabell 28 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JOAKIM  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 26/10 1698 i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994].  
 
Stenexportör i Visby 1647. Handelsman i Kappelshamn 1648. Stenexportör till Riga fredag 4/6 1647 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Exportör av skorsten och rännsten till Riga söndag 25/6 1648 i Kappelshamn, Hangvar, I.  
 
Kompensation onsdag 26/10 1698 Kappelshamn, Hangvar, I [Kgl Maj:ts resolution]. Skadestånd onsdag 26/10 1698 i Varta bruk vid Kappelshamn, Hangvar, I.  
 
JOACHIM JOHAN: Född ca 1615, död efter 1698 26/10. Handelsman i Kappelshamn. 1647 4/6 exporterade han sten från Visby till Riga, och anges då som handelsman i Visby. 1648 25/6 exporterade han skorsten och rännsten från Kapellshamn till Riga och 1698 ansökte han, enligt Kunglig Majestäts resolution av 26/10 1698, om försäljning av HERR SENIOR LOTHIGI HOLMS egendom som kompensation för det skadestånd som förorsakats honom vid Warta bruk vid Kappelshamn.  
oo en änka på Kapellshamn, troligen identisk med den HUSTRU MARINKE SMITERLOU som 1661 var dopvittne.  
 
Far till JOHAN (död ca 1700) och KAISA (död 1691).  
 
Gift i Kappelshamn, Hangvar, I med  
MARINKE?  OKÄND (gift med SMITERLOU). [Dick Wase 1994]. Född ca i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död i Kappelshamn, Hangvar, I [Dick Wase 1994]. Änka i Kappelshamn. Handelsmannahustru i Kappelshamn.  
 
Barn:  
 
JOHAN  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1698-1705), ca 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmansson i Kappelshamn. (Se tabell 29).      
 
KATARINA/KAJSA  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död söndag 11/10 1691 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmannadotter i Kappelshamn. Bagarhustru. Skomakaråldermanshustru.  
 
Gift 1° ca 166. i Visby?, I med NILS HANSSON. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 166. Visby?, I [Dick Wase 1994]. Bagare i Visby.  
 
Gift 2° 1670 Visby?, I med PETTER PETTERSSON IHRE. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död Visby?, I [Dick Wase 1994]. Skomakarålderman.  
 
 
Tabell 29 (generation 4)  
 
(från tabell 28)  JOHAN  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1698-1705), ca 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmansson i Kappelshamn.  
 
Omtalad 1669 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Åberopad av JACOBS ÄNKA KRISTINA STADSBERG i en tvist 1698 Visby, I.  
 
Gift ca 166. i Visby?, I med  
OKÄND. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I. Begravd fredag 16/6 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:
 
JOHAN  JOHANSSON  SCHMITERLOW. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1708 Visby?, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 30).      
 
ANNA  MARIA  JOHANSDOTTER SCHMITERLOW. Född ca 1675 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmannadotter i Kappelshamn. Levde 1712 i Strandroten nr 28, Visby, I [Taxeringslängden].  
 
Tabell 30 (generation 5)  
(från tabell 29)  JOHAN  JOHANSSON  SCHMITERLOW. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1708 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Hans MODER begrovs fredag 16/6 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Hans SVÄRMODER ändrade sitt testamente till förmån för honom 1708. I testamente omtalas 1708 Gardarve, Fardhem?, I [Dick Wase 1994]. I testamente omtalas 1708 Simes, Hablingbo, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift ca 169. i Visby?, I med  
OKÄND  SWART (gift med SCHMITERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
— Mor:  METTA  SWART. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
KRISTINA  JÖNSDOTTER  SCHMITERLOW. Född ca 169. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Bondhustru i Tjengvide/Tjängvide i Etelhem(?).  
 
 
Tabell 31 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  BERTRAM  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1615-1620), ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1684-1687 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Exportör 1648 Visby, I [Dick Wase 1994]. Kyrkvärd torsdag 21/6 1649 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Styvfar till systerdottern KARIN MELKERSDOTTER torsdag 21/6 1649 Visby, I.  
 
Riksdagsman för borgarståndet 1654 [Dick Wase 1994].
 
I bakugnstaxan 1654 i S:t Hansroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
Importör 1655 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1660-1663 i S:t Hansroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
På kyrkans vägnar 1661-1662 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Reste bort, enligt sedel onsdag 4/4 1666 Visby, I [Dick Wase 1994].  
Betalade för en åker onsdag 1/5 1672 i Tunkvie, Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Betalade för en åker 1673 och 1675 Tunkvie, Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Kyrkvärd torsdag 7/8 1673 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Ägde hälft i ett stall 1683-1684 i S:t Hans kyrkogård, Visby, I.  
 
BERTRAM: Född ca 1615/1620, död 1684/1687. Exportör 1648, 1649 21/6 kyrkvärd och ”STYVFAR” till SYSTERDOTTERN KARIN MELKERSDOTTER (BRODER), riksdagsman för borgarståndet 1654, samma år i bakugnstaxa i S:t Hansroten, importör 1655, 1660 i bakugnstaxa i S:t Hansroten, liksom 1661, 1662 och 1663, på kyrkans vägnar 1661-1662, SONEN BERTRAM föddes 1662, reste bort enligt sedel 1666 4/4, 1672 1/5 betalade han för en åker i Tunqvie, liksom 1673 och 1675, kyrkvärd 1673 7/8, 1683-1684 hade han hälft i ett stall på S:t Hans’ kyrkogård.  
oo 21/6 1649(?) BARBRO/BARBARA KNUTSDOTTER BENICKE  
1682 8/5 ”HUSTRU” i rådstuguprotokoll,  
1687 mot JOHAN HÖIJER med SONEN JOACHIM JOHAN i affär efter MAKEN från den tid då denne hade hand om tiondeuppbörden för BRODINIUS,  
1694 i SONEN BERTRAMS bördsbrev,  
1697 ”BARTRAM SMITERLOUS ENCKIA” ägde hus med kålgård på Adelsgatan, (enligt Ragnar Engeström, 1988, sidan 359).
död 1703.  
Far till BERTRAM (död efter 1694),  
JOACHIM JOHAN (död 1712),  
JÖRAN (död efter 1737) och  
EN DOTTER (död 1712).  
BLAND HANS BARN nämns också SYSTERDOTTERN, KARIN MELKERSDOTTER.  
 
Gift ca torsdag 21/6 1649 i Visby?, I med  
BARBARA/BARBRO  KNUTSDOTTER  BENICKE (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 162. i Bobbenarve, Hablingbo, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd tisdag 16/6 1703 i Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
— Far:  KNUT. Född ca 159. i Bobbenarve?, Hablingbo?, I [Hans Schmiterlöw]. Död Bobbenarve?, Hablingbo?, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:  
 
JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1737 i Fröjel?, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw]. (Se tabell 32).  
 
OKÄND  BERTRAMSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 28/2 1712 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
KATARINA: Född ca 1615, död 1646 11/2.  
oo MELKER BRODER (död före 1646).  
Åtminstone mor till KARIN MELKERSDOTTER som 1649 21/6 anges som STYVDOTTER till kyrkvärden BERTRAM SMITERLOWS HUSTRU BARBARA KNUTSDOTTER.  
Denna DOTTER uppges ha dött 1712 28/2, vilket säkert är en förväxling med BERTRAMS DOTTER som dog detta datum.  
 
MELKER BRODER var i ett första äktenskap gift med KARREN SÖFFRENSDOTTER, som dog 1633 13/10 och var ÄNKA efter den 1615 avlidne prästen JENS ANDERSSÖN (GG I 132, Svahnström 1986, sidan 96.). Med henne hade han barnen PAUL, DAVID och AKEL(AKSEL?).  
 
BERTRAM  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född 1662 eller 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw]. Död efter 1694, ca 1703 i Visby?, I? [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw].      
 
JOAKIM  JOHAN*  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född 1649 eller 1665 i Visby?, I [Hans Schmiterlöw + Dick Wase 1994]. Död fredag 11/4 1712 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd måndag 24/3 1712 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Inskriven vid Gotlands Nation 1683 i Uppsala, C [Dick Wase 1994]. JOACHIMUS JOHANNES SCHMITTERLOU mercator 1683 Uppsala, C.  
En tvist MODERN mot JOHAN HÖIJER om hus 1686 på S:t Hansgatan, Visby, I.  
Omtalad som student 3 gånger i samma process 1687 i Visby, I [Wase 1994].  
Intyg om humanissimus studiosus doctor JOACHIMUS JOHANNES SMITERLOU 1694.  
Intyg av NICOLAUS DALMAN lördag 21/7 1694 angående Visby, I.  
Inte lagkunnig 1695 [Dick Wase 1994].  
Angående ett edsöresbrott i Svea Hovrätt lördag 11/3 1699.  
Klagas på honom för att han ej gick i kyrkan om söndagarna onsdag 7/9 1704.  
Dömdes till böter på 30 daler för sidovördnad mot biskopen 1710.  
Systern avled onsdag 28/2 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift i Visby? eller Kappelshamn?, I? med  
OKÄND  OKÄND (gift med SCHMTTERLOW). [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Kappelshamn?, I [Hans Schmiterlöw]. Död i Visby? eller Kappelshamn?, I [Hans Schmiterlöw]. Änka.  
 
 
Tabell 32 (generation 4)  
 
(från tabell 31) JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1737 i Fröjel?, I [Dick Wase 1994+Hans Schmiterlöw].  
Levde i Fröjel, I [Hans Schmiterlöw].  
Tvist med GERTRUD, änka efter hans MORBROR AREND KNUTSSON BENICKE? 1697.  
Skomakare, i osämja med hustrun onsdag 18/2 1703 [Dick Wase 1994].  
Skomakare, stämd för en stut fredag 30/9 1704 [Dick Wase 1994].  
Pliktade med sin dräng för begånget sabbatsbrott fredag 20/2 1730 [Dick Wase 1994].  
Vittnade 1737.  
 
Gift 1° ca 169. i Visby?, I med  
DORDI/DOROTEA  JÖRGENSDO