NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-11-22, 12:57
Släkten Smiterlow  
 
Tabell 1  
 
NIKOLAUS  II  (9)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1450-1480), ca 147. i Greifswald, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Död tisdag 29/7 1539 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Rådman i Stralsund 1507. Borgmästare i Stralsund 1516-1533, 1537-1539. Egendomar 1506 i Smiterlow, Krönnewitz, Pommern, Tyskland [Wase 1994]. Rådman 1507 i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Borgmästare 1516 i Stralsund i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Avsatt 1533 i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Återinsatt 1537 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873].    
 
Han var inom rådet i Stralsund den förste, som antog lutherska läran; gick 1524 såsom stadens sändebud till konung Gustaf I i Sverige vid mötet med de danska fullmäktige i Jönköping och samma år till mötet i Malmö emellan bemälte konung samt danska konungen Fredrik I och wendiska städernas gesanter. Om honom se biografi hos Pyl.    
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var THERESIA WILHELMINA SMITTERLOU som dog i Stockholm 1882.  
 
Gift 1498 Stralsund, Tyskland med    
 
GESA  BERTRAMSDOTTER  VON/VAN  LÜBECKE  (g  m  SMITERLOW). [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Född ca 147. i Stralsund, Tyskland [Pyl Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Pyl Tafel 1]. Rådmansdotter. Borgmästarhustru i Stralsund.  
 
— Far:  BERTRAM  VON  LÜBECK/VAN  LUBEKE. Född ca 144. i Lübeck?, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Borgare och Rådmannen i Stralsund.  
 
— Mor:  AGNES  BUDDE  (g  m  VON  LÜBECK/VAN  LUBEKE). Född ca 145. i Stralsund?, Tyskland? [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Borgar-och rådmanshustru i Stralsund.  
 
Barn:
 
BRIGITTE/BIRGITTA  (23)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  HASERT). Född ca 149. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ca (1540-1560)? 15.. Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter. Rådmanshustru.    
Gift ca 153. Stralsund, Tyskland med    
BERND/BEREND/BERNDT  HASERT. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.      
 
NIKOLAUS  III  (24)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död vid belägringen 1527 i Rom, Italien [Theodor Pyl, Tafel 1]. Militär.      
 
BARBARA  I  (25)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  HOYER). Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter. Rådmanshustru i Stralsund.    
Gift ca 154. i Stralsund?, Tyskland med    
ZUTFELD  HOYER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1578 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.      
 
DOROTEA  I  (26)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  SWARTE). Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter Stralsund. Rådmanshustru i Greifswald.    
Gift ca 154. i Stralsund?, Tyskland med    
PETER  KRISTIANSSON  SCHWARZ/SWARTE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Far:  KRISTIAN/KRISTIERN  SCHWARZ/SWARTE. Född ca 147. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Mor:  MAGDALENA  PETERSDOTTER  QUANT/QUANTE. Född ca 146. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru. Rådmanshustru.      
 
BERTRAM  I  (27)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1572 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Rådman 1535. Borgmästare i Greifswald 1555-1572. (Se tabell 2).      
 
KRISTIAN/KRISTIERN  I  (57)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1573 i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Palatsgreve. (Se tabell 6).      
 
JOHANNES  II  (60)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1515-1520), ca 151. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död ca 1548-1549 i Visby?, I? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram von Schmiterlöw]. Begravd ev 1549 i Rostock?, Tyskland? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram von Schmiterlöw]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JÖRGEN/GEORGE SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Borgare i Visby ca 1540 (efter faderns död 1539). I tjänst(?) hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), pommersk adelsman. (Se tabell 8).      
 
GEORGE/JÖRGEN  I  (61)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född 1521 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Död 50 år gammal måndag 6/8 1571 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JOHANNES SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Rådman 1548. Borgmästare i Stralsund 1559-1571. (Se tabell 62).  
 
 
Tabell 2 (generation 1)  
 
(från tabell 1) BERTRAM  I  (27)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1572 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Rådman 1535. Borgmästare i Greifswald 1555-1572. Rådman 1535 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare 1555 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Borgmästare 1572 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 153. i Greifswald?, Tyskland med    
BARBARA  KRISTIANSDOTTER  SCHWARZ/SWARTE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 150. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter. Rådmans-och borgmästarhustru i Greifswald.  
— Far:  KRISTIAN/KRISTIERN  SCHWARZ/SWARTE. Född ca 147. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Mor:  MAGDALENA  PETERSDOTTER  QUANT/QUANTE. Född ca 146. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru. Rådmanshustru.  
 
Gift 2° ca 1547 i Greifswald, Tyskland med  
ANNA  KASPARSDOTTER  BÜNSOW/BINSOWE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter i Stralsund.  
— Far:  KASPAR  BÜNSOW- BINSOWE. Född ca 149. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1555 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 1:      
 
NIKOLAUS  V  (28)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1522 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
KRISTIAN  II  (29)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1524 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
MAGDALENA  I  (30)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1526 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgardotter.      
 
BARBARA  II  (31)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1528 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgardotter.    
Gift ca 155. Greifswald, Tyskland med  
G.  LANGE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
BERTRAM  II  (32)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1530 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i krigen i Livland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Hauptmann.      
 
ANNA  (33)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1532 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Greifswald.  
Gift ca 156. Greifswald?, Tyskland med  
ASM.  WOCKMAN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 153. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
KRISTIAN  II  (34)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1534 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
JOHAN  III  (35)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1536 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
MAGDALENA  II  (36)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1538 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter.  
 
DOROTEA  II  (37)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald.    
Gift 1° ca 156. i Greifswald, Tyskland med  
N.  JARMER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].    
Gift 2° i Greifswald, Tyskland med  
J.  PRAWEST. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
REGINA  (38)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1542 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Greifswald.  
Gift 1° ca 156. i Greifswald, Tyskland med    
N.  BÜNSOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 153. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].    
Gift 2° Greifswald?, Tyskland med    
H.  STILOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
GESA  I  (39)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1544 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-borgmästardotter i Greifswald.      
 
KATARINA  (40)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1546 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 2:
 
NIKOLAUS  VI  (41)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född 1548 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 59 år gammal 1607 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman och borgmästare i Greifswald. (Se tabell 3).      
 
KASPAR  (42)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1550 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson.      
 
EMERENTIA  (43)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född 1553 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 69 år gammal 1622 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter i Greifswald.  
Gift ca 157. Greifswald, Tyskland med  
GEORG  SCHWARZ. [Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
LIBORIA  (44)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född 1555 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 57 år gammal 1612 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter och borgmästarhustru.  
 
GEORG  II  (45)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1557 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson.  
 
GERTRUD  I  (46)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1559 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter.  
 
BERTRAM  III  (47)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 156. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död på Brandshagen u. Ahrendsee, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson i Greifswald. Hauptmann.  
Gift ca 158. i Greifswald, Tyskland med  
GESA  GEORGSDOTTER  ZUM  VELDE. [Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Stralsund, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Död på Brandshagen u. Ahrendsee, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Hauptmannshustru.  
— Far:  GEORG  ZUM  VELDE. Född ca 152. i Stralsund?, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund?, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådman 1546-1573.  
 
 
Tabell 3 (generation 2)  
 
(från tabell 2)  
NIKOLAUS  VI  (41)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född 1548 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 59 år gammal 1607 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman och borgmästare i Greifswald. Rådman 1588 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare 1598 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 157. Greifswald, Tyskland med  
REGINA  HENNINGSDOTTER  VÖLSCHOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död före 1601, ca 1600 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmanshustru.  
 
Gift 2° före 1601, ca 1601 Greifswald, Tyskland med  
ELSA  KRISTIANSDOTTER  GRUWEL. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarinna i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
BERTRAM  V  (48)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 157. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613 i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästarson i Greifswald. (Se tabell 4).  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
ANNA  REGINA  (51)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW. Född 1601 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 28 år gammal 1629 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald. Doktorsfru. (Se tabell 5).  
 
 
Tabell 4 (generation 3)  
 
(från tabell 3)  BERTRAM  V  (48)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 157. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613 i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästarson i Greifswald.  
 
Gift 1° 1599 i Greifswald?, Tyskland med   MARIA  VON  KAHLDEN. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 157. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död före ca 1611 [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° 1613 Greifswald?, Tyskland med  
KATARINA  VON  KAMPTZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 158. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613.  
 
Barn:  
 
NIKOLAUS  PHILIPP  (49)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 160. i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Död barnlös 1637 Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Godsägare.  
Gift ca 162. med  
KATARINA  VON  HOLSTEIN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 160. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
EVA  HEDVIG  (50)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 161. i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Död i Jargenow, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
Gift 1° ca 163. med  
RIKARD  VON  KAMPTZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 161. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
Gift 2° med  
G.  D.  VON  BLIXEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 161. i Jargenow?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 5 (generation 3)  
 
(från tabell 3)  ANNA  REGINA  (51)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW. Född 1601 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 28 år gammal 1629 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald. Doktorsfru.  
 
Gift ca 162. i Greifswald?, Tyskland med  
KONRAD/CONRAD  ENGELBRECHT. [Pyl, Tafel 1]. Född ca i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Dr.j.u.  
 
Barn:  
 
JOHANNES  (52)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1621 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
NIKOLAUS  (53)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1623 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
KONRAD/CONRAD  (54)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1625 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
ERASMUS  (55)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1627 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
EMANUEL  (56)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1629 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i polska kriget Greifswald?, Tyskland [Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 6 (generation 1):
 
(från tabell 1)  KRISTIAN/KRISTIERN  I  (57)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1573 i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Palatsgreve.  
 
Gift 1° ca 154. i Stralsund, Tyskland med  
MARGARETA  VON/VAN  DER  LANKEN  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. comes Palatinus. Palatsgrevinna i Stralsund.  
 
Gift 2° Stralsund, Tyskland med    
ANNA  ARENDTSDOTTER/ARENDSDOTTER  SWARTE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Stralsund.  
— Far:  ARENDT/AREND  SWARTE. Född ca 149. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
NIKOLAUS  VII  (58)  KRISTIANSSON  SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1582 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgare i Stralsund. (Se tabell 7).  
 
 
Tabell 7 (generation 2)  
 
(från tabell 6)  NIKOLAUS  VII  (58)  KRISTIANSSON  SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1582 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgare i Stralsund.  
 
Gift ca 157. Stralsund, Tyskland med  
 
BARBARA  BERNDSDOTTER  HASERT  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru i Stralsund.  
— Far:  BERND/BEREND/BERNDT  HASERT. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.  
— Mor:  BARBARA  WIKBOLD  (g  m  HASERT). Född ca 151. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Barn:  
 
MARGARETA  (59)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW  (g  m  KÖPPEN). Född ca 157. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Anklam, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmanshustru.  
Gift ca 1600 i Stralsund?, Tyskland med  
H.  KÖPPEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Anklam?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Anklam, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Anklam.  
 
 
Tabell 8 (generation 1)  
 
(från tabell 1)  JOHANNES  II  (60)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1515-1520), ca 151. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död ca 1548-1549 i Visby?, I? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram Schmiterlöw]. Begravd ev 1549 i Rostock?, Tyskland? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram Schmiterlöw]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JÖRGEN/GEORGE SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Borgare i Visby ca 1540 (efter faderns död 1539). I tjänst(?) hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), pommersk adelsman. Kallas der Gottlandiske Smiterlow 1549 i Rostock, Tyskland [Arvdelning].  
 
Arvdelning efter ANNA GILDEHUS (GYLDEHUSEN), original hos BERTRAM VON SCHMITERLÖW i Franzburg. Efterlämnade kvarlåtenskap 1549 Rostock, Tyskland [Pyl s.361].    
 
(Dick Wase 8/11 1994): Han uppfostrades med brodern JÖRGEN hos Stralsundsborgaren MATHIAS BRASSEN (Pyl, sidan 361). Sannolikt utflyttad till Visby omkring 1540 (efter faderns död 1539),kanske gången i tjänst hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), vilken ju var pommersk adelsman. Möjligen har han på något sätt övertagit hus där, tillhöriga broderns svärmor ANNA GILDEHUS, då han i arvdelningen efter henne kallades der Gottlandiske SMITERLOW och gavs 42 thaler. Brev [Hans Schmiterlöw. Original hos Bertram von Schmiterlöw, Franzburg].  
 
Dick Wase skriver också: JOHAN: 1.1. Född i Stralsund 151(8), död i Rostock 1548/49. Son till rådsherren och borgmästaren i Stralsund, NICOLAUS SMITERLOWE. Han var köpmanslärling hos MATHIAS BRASSAN i Stralsund och flyttade efter faderns död (1539) till Visby. På 1500-talet der gotlandische SMITERLOW då han blev ihågkommen med 42 thaler av änkefru MOLLER i Stralsund, enligt arvdelningen efter henne (ERICH VON SCHMITERLÖWS samling, Franzburg). Två olika versioner!?.  
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var Theresia Wilhelmina Smitterlou som dog i Stockholm 1882.  
 
SLÄKTEN SCHMITTERLAU  
 
-KÄLLOR OCH LITTERATUR:  
 
(1. Dinis: ) Pommeresche Genealogien H:2 1873. Pyl: s. 229-400.  
 
Eventuellt kan det finnas en kopia från Evangelische Kirchenbuchstelle. Greifswald har fått tillbaka kyrkoarkivalier.  
 
GERTRUD SCHMITTERLOW är ej nämnd, men hennes fader kan vara GEORGE eller CHRISTIAN SCHMITTERLOW.  
 
CLAES WENELL har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.  
 
HANS SCHMITERLÖW i Söderköping har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.  
---
 
Barn:
 
BERTRAM  JOHANSSON?  SCHMITERLOW. Född (1545-1550), ca 154. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1596 i Köpenhamn?, Danmark? [Kancelliets Breveböger s.37+Wase 1994]. Tillhörde konungens hovstat 1596 i Köpenhamn, Danmark [Kanc Breveböger s37]. Förandes enspännare o med rätt till 2 vagnar 1596 Köpenhamn, Danmark.  
 
JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE  JOHANSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född (1540-1550), ca ??? 1545 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256 + Wase 1994]. Död måndag 3/4 1620 i Burgsvik, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 4/4 1620 i Kyrkan, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Gislestam s.235]. Borgare i Visby. Hamnfogde i Burgsvik 1585. (Se tabell 9).