NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-11-02, 14:12
Källa: Domkapitlets i Visby stift arkiv, Domkapitlets protokoll, SE/ViLA/20021/A I aa/3 (1592-1601)
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00040
 
Den 13 Augustij A:o 95 (1595) Det första domkapitelmöte som landsherren ”Hermand Juul” höll.
 
”I.
 
Fremkam Iørgen Smitterlou och lod Kong: May: breff-
ue paa Hans Ecteskab giffne oplæße. Dernest for-
plicted sigh wnder Høyeste straff, adt Hand Aldrigh
Epther den dag wille Haff:r nogett med sin Hoerkone
adt skaffe, men strax adt skaffe Hende fra sigh.”
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-02 14:15)