NULL Skriv ut sidan - Schmiterlöw

Anbytarforum

Titel: Schmiterlöw
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-10-30, 04:52
Vad gäller Hueß, läser och tänker vi nu lika, nämligen att ett Huiß, iaf finns i registerrubriken!  
 
-----
 
Aha, så det rör sig om ett Hannem som är ihopdraget till Ham då alltså! Ska det skrivas ut Hannem, Ha(nne)m eller Ham?
 
I registret står det bara Ham, utan ligatur.
 
-----
 
Sådana ligaturer finns i första meningen längst upp på sidan http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00019
 
Mandt først Aluarligh Indlagtt sigh medt dem Begge, om Man  
kunde forlige dem Igen, och de kunde Bliffe thilsammen.
 
På sidan innan:
 
adt dett Maatte Hende gunsteligen Eptherledis adt  
Bliffue Ham Quitt,
 
Der  
thill suarade Handt dem Haffe Hafft Et Saare  
och forligelßemaall,
 
-----
Hur ska dem med ligatur utläsas och utskrivas?