NULL Skriv ut sidan - Lillie

Anbytarforum

Titel: Lillie
Skrivet av: Carl Holm skrivet 2012-11-02, 22:50
Thure (Tore) Pedersson (Pettersson) Lillie deltog 1520 i slaget på Åsundens is. Han deltog 1529 i Västgötska herreupproret, vilket var mindre lämpligt eftersom upprorsmännen besegrades av Gustav Vasa. Thure flydde efter Västgötaupproret till Tyskland, och blev av med frälset. Även sonen Lars Thuresson som bodde i Orrkärr, Fässbergs socken (Mölndal) 1541, blev av med frälset. Thure Pedersson ska ha varit ”väpnare av gammal västgötaadel” och anfader till ätten Ollonberg (enligt Elgenstierna). Thure finns också omnämnd i Skara stifts herdaminne, eftersom ett antal av hans ättlingar var kyrkoherdar i stiftet. Finns det någon som kan koppla ihop Thure Pedersson med äldre västgötaadel? Äldre västgötaadel finns beskriven i såväl Bo Theutenbergs bok ”Mellan liljan och sjöbladet” (där en hel del handlar om Lilja i olika varianter) som i Äldre Svenska Frälsesläkter.