NULL Skriv ut sidan - Brömssen, von

Anbytarforum

Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2011-12-30, 19:49
UnderSpecifierade Officerare af 3:die Suiten ifrån Tobolskow, hwilka dels redan ankomne äro, sampt ännu kommandes warda till Moskow, anhålla det Hr Commissions Secreteraren Wälb:ne Thomas Knipercrona tächtes behielpelig wara om deras Pass=porters Ehrhållande, sampt all wijdare befordran ifrån Moskow. Nembl.
...
 
Regementz qwartermäster Hans Brömsen född i Småland ock Ekesiöö, fången wid Pultawa,
dess hustru Barbara Palmbach född i Moskow. dess sohn Julius Brömsen född i Tobolskow. dess dräng Arwid Solström född i Småland ock Ekesiö, fången wid Dnipren
...
Datum Moskow d 18 April A:o 1722
 
Källa: Diplomatica Muscovitica 143, Kommisionssekreteraren Th Knipercronas beskickningshandlingar 1721-1723, RA