NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2009-02-02, 21:22
Anders, du missförstår mig igen. Jag är inte direkt ute efter kyrkoherden Erik i egen person. Det är hans ättlingar, utöver Margareta, jag eftersöker. Kanske i deras egenskap av dopvittnen, aktörer i gårdsaffärer, brottsmål eller vad det nu kan handla om. Med dess hjälp skulle man kanske kunna få en ingång till forskning bakåt i tiden. Men jag har inte funnit någon sådan person.  
 
Lotta, det är bra att vi är överens om samtalstonen. Visst kan du ha rätt om landshövdingens roll visavi länsstyrelsens. Jag ska kolla den  exakta ordalydelsen men tills vidare får detta duga. Men du måste ställa dig följande fråga: Vilken anledning hade landshövdingen att gå emot tullnären?. Det kan ju inte ha spelat honom själv eller om du så vill länsstyrelsen någon roll om Anders Andersson fick inskeppa tjära eller inte. Du har säkert ett bra svar?    
 
1657-03-31 rådhusrätten i Västervik:  
Samma dag kom Anders Andersson borgare här sammastädes för rätta och inlade en skrift mot tullnären på Stora Sjötullen Jöran Jacobsson att han inte skall tillåta honom att på ers höghet välb. landshövdingens relaxamente inskeppa någon tjära förrän han bekommer ifrån generalen över sjötullen annan order. Härom blev ? två goda män Brynolf Pettersson och Per Månsson skickade till bemälte tullnär till för att efter honom rätta sig och till även att låtande honom läsa välb. landshövdingens brev om relaxamente uppå förbudet. Här på tullnären sig resolverade att han inte skall tillstädja någon tjära att utskeppa förrän han av tullgeneralen över Stora Sjötullen får order därtill, och sade det han de främmande skepparna sedan pass vilja ge eller någon penning i tull taga.
 
Jag vet inte vem som var tullgeneral 1657. Friherren  Mårten Leijonsköld, utnämndes 1636 till tullgeneral över Stora Sjötullen i Sverige och Finland.
 
Meningem ..ers höghet välb. landshövdingens relaxamente..  låter tämligen personlig. Det kan inte uteslutats att landshövdingen själv, av en aller annan okänd anledning, givit tillståndet eller tagit initiativet till att gynna Anders Andersson, inte att handlingen a priori är utskriven/utgiven av länsstyrelsen som myndighet. Slutsatsen blir att jag bara delvis håller med dig. Säkert är dock att han har skrivit under handlingen.    
 
Det ultimata svaret på Margaretas härkomst kan troligen inte uppnås. I brist på detta så får vi nöja oss med att testa sannolikheten i de bevarade sekundärkällor som pekar ut Margareta som oäkta dotter till kung Erik. Det är därför som jag deltar i denna diskussion. Fakta som slutgiltigt påvisar Margaretas härkomst kommer troligen aldrig att påträffas! Ska vi då lägga ned diskussionen enligt din uppfattning? Eller du tror verkligen att det finns ett undangömt dokument som talar klartext om damen ifråga.
 
Vänlig hälsning
Göran
 
PS
Hur många yrkeshistoriker har inte reservationslöst framkastat uppfattningar om personers bakgrund eller varför inte härstamning? Läs Släkt och Hävd, Svalenius utredning om kansliet eller Rosenstolpes släktanteckningar eller ......
 
(Meddelandet ändrat av passord den 02 februari, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av passord den 02 februari, 2009)