NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2009-01-30, 11:00
Det var inte Per Hammarsköld som var dopvittne det var systern Ingrid. Du har annars naturligtvis rätt ifråga om släktskapet - det handlar möjligen om frändskap genom giftemål.  
 
Det finns ett närmare samband som jag egentligen inte ville ta upp här eftersom frågan är inflammerad. Det är jobbigt nog med Margareta Eriksdotter. Såsom frågan nu utvecklas så är det ändå ofrånkomligt.  
 
Vad jag kan se så finns Olof Zelow, omnämnd i ingressen till ätten Zelow nr 272, inte medtagen i förteckningen över barn till Daniel Zelow och Brita Olofsdotter Siöblad. Frågan är säkert utredd här i forumet. Enligt olika uppgifter ska Daniel Zelow ha varit gift med Lucretia Eriksdotter, illegitim dotter av kung Erik XIV. Men det mest sannolika är i så fall att det fanns en till Daniel Zelow och att han var far till nedanstående Daniel. Det finns dock inte tillräckligt med bevis som styrker dessa osäkra uppgifter.  Trots denna osäkerhet har författaren till  denna länk (http://www.adelsvapen.com/genealogi/Zelow_nr_272) valt att placera in Olof Zelow som son till Brita Olofsdotter Siöblad. Det är inte logiskt med tanke på citatet ovan om Lucretia Eriksdotter som är hämtat från denna länk. Det är direkt felaktigt att hantera en osäkerhet på det sättet!
 
Vore dopvittnet Ingrid Hammarskölds make Olof Zelow antingen son till en äldre Daniel Zelow eller till den yngre Daniel i ett tidigare äktenskap så kommer dopvittnet Ingrid Hammarsköld i ett helt annat och intressantare läge - liksom brodern Per Hammarskölds stöd åt Saebyensis barn.  
 
Därför skulle jag vilja veta följande: Varför har Olof Zelow i Adels-Wiki reservationslöst placerats som son till Brita Olofsdotter Siöblad?
 
Ett mycket intressant faktum är att den ena ifrågasatta kungadottern Margareta på sätt och vis styrker uppgiften om den andra ifrågasatta kungadottern Lucretia och omvänt.  
 
Tänkespråk hämtat ur Saebyensis stambok:
”Allt skall tagas på allvar.  
En obildad man är liksom lärjunge till sömnen;  
också i sanningens uppenbara sol  
ser han inget förnuftets ljus  
och han är lik en död som icke äger någon  
smak eller känsla för dygden.
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 30 januari, 2009)