NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2009-01-30, 00:13
Frun på Virum, Ingrid Hammarsköld, var enda dopvittne när Saebyensis dotter Maria Loftander döpte sin son Olaus i Misterhult 11/2 1656. Ingrids mormors bror var gift med Erik XIV och Agda Persdotters dotter Virgina.  
 
Saebyensis barn tycks ha haft ett gott stöd av familjen Hammarsköld. När dottern Marias make Nils Loftander i Misterhult hade avlidit i Stockholm 1666 skrev hon ett brev till Per Hammarsköld (Ingrid Hammarskölds bror) och bad honom nådigt att eftersom han har begynt låta sig om det Sal. lijket gunsteligen wårda, både med klädsel och annat; wille det widare låta sig i bästa måtto recommenderat wara, att det snart kunde komma i jorden, antingen här eller där.
 
Landshövdingen hade på den tiden inflytande over handläggningen av burskap i städerna. Jag tycker att det står ganska klart den dåvarande landshövdingen i Kalmar län Per P. Hammarskiöld var en av den unge handelsmannen Anders Andersson beskyddare/gynnare. Min upfattning är att Anders Andersson var son till Saebyensis  jfr här.  
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 30 januari, 2009)