NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2009
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2009-01-29, 19:05
Nu förstår jag bättre men ändå inte helt.  
 
Herr Andreas har aldrig kommit ifråga som kungaättling. Han var däremot gift med en dotter till Margareta och Olaus Clarevallensis. Denna familj stod sannolikt på synnerlig god och oförarglig fot med Johan III, och sannolikt också med bl.a. Karl IX och Gustav II Adolf och Johan IIIs dotter Anna. Johan IIIs frillodotters son Jakob De la Gardie 1583-1652 deltog för övrigt vid kröningen enligt stamboken. Varför skulle då Margaretas dotter och hennes man/fästman portas om Margareta vore dotter till Erik XIV:s frilla? Dina motiv köper jag inte Anders. Din förklaring är låter krystad men du skämtar nog?
 
Pinsamt kunde det däremot ha blivit i Kalmar stadskyrka om hela sanningen om biskopinnans mor Margaretas förmodade oäkthet basunerats ut. Hur var Samuel Enanders inställning till horbrott - i egenskap av trons försvarare och ett av Svenska Kyrkans överhuvud. Vad ville han att det skulle sägas på hustruns begravning och senare komma i tryck? Ville biskopen att menigheten i Kalmar skulle upplysas om kung Eriks bristande moral? Ville han verkligen betona för borgare och bönder i Kalmar att skillnaden mellan att vara ett oäkta barn till en kung och till en fattig dräng eller piga var lika stor som mellan ”himmel och helvete”? Nej, i Kalmar kom säkert en halvsanning om en kyrkoherde väl till pass.
 
I all vänlighet vill jag kortfattat utveckla mina tankar om Margaretas släktingar. Det finns många kända ättlingar till Margaretas egna barn. Inte i något fall har dopvinnen eller andra förhållanden indikerat släktskap med ättlingar till en präst Erik eller någon annan som skulle kunna tillhöra dennes släkt. Däremot finns flera omständigheter, också dopvittne, som talar för samband med Erik XIV:s frillobarn.
 
Vad gör vi nu Anders?
 
(Meddelandet ändrat av passord den 29 januari, 2009)