NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-07-30, 15:58
Jag såg också programmet och det gjorde mig nyfiken. Nästa bok blir också minst lika intressant verkar det som.  
Mycket av det hon berättade om i programmet är visserligen känt bland många andra historiker och erfarna släkt- och hembygdsforskare och presenterades ibland som om det vore en nyhet, men det var väl för att vara pedagogisk och göra det intressant för andra kanske. Jag antar att det är skrivet på ett annat sätt i böckerna och artiklarna.
 
Hennes avhandling:
Stadsgemenskapens resurser och villkor : Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620
http://www.avhandlingar.se/avhandling/cd063456c6/
Fulltext: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20588/FULLTEXT01  
 
Den verkar mycket intressant och innehåller de fall som hon berättade om i programmet och som verkar ingå i boken Missdådare, men här i ett akademiskt sammanhang!  
 
 
Forskningsprojekt
 
Projektet om Bödlar, utges på Atlantis 2016.
 
Publikationer i urval:
 
Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Atlantis 2014.
 
Usla, elända och arma - samhällets utsatta under 700 år (red. Annika Sandén och Sofia Holmlund). Natur och kultur, 2013.
 
Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid, tillsammans med Erik Petersson, Stockholm: Norstedts 2012.
 
”Liv i dödens närhet. Inledning tema döden”, Historisk tidskrift 2011:3
 
”Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia”, tillsammans med Joachim Östlund, Historisk tidskrift 2010:4
 
”Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs”, Döden som straff: Glömda gravar på galgbacken, (red) Titti Fendin, Östergötlands länsmuseum 2008.
 
Källa: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/fria-forskningsprojek t/annika-sand%C3%A9n-1.60404
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-07-30 23:09)