NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-11-27, 05:34
Nu är den här: Anna Andréassons bok Gravvårdar i sten - ett mångskiftande kulturarv.
 
http://www.webshop.holmbergs.com/movium/?stockcode=9000275%20  
 
En bok som handlar om det spännande och viktiga kulturarv som gravstenar är och hur de kan berätta om hur saker varit, i stort som smått. Gravstenar har en lång historia, och varje tid har sina egna former och uttryck, som i sin tur speglar allt från mode, tankar och samhällsstruktur till teknik och ekonomi.
 
Den här boken handlar om gravvårdar i sten på kyrkogårdar i Sverige. Den börjar på de första kristna kyrkogårdarna, för omkring tusen år sedan, och slutar i vår tid. Förhoppningen är att boken ska vara en källa till inspiration, och att den skall hjälpa till att lyfta fram gravstenarna som det mångskiftande och intressanta kulturarv de är.
 
Boken är till stor hjälp vid inventeringar av gravstenar.
 
Anna Andréasson är arkeolog och kulturvetare, specialiserad på trädgårdsarkeologi, grön kulturmiljövård och kyrkogårdarnas kulturhistoria. Hon driver det egna företaget ArcheoGarden.  
 
Boken ges ut av SLU Movium, Alnarp och bygger på samarbete mellan Movium, Sveriges Stenindustriförbund, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund.
 
Pris: 225:- + moms. Beställ på denna länk:  
 
http://www.webshop.holmbergs.com/movium/?stockcode=9000275%20
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fil lic, doktorand i landskapsarkitektur
 
Kyrkogårdsfrågor
 
Ann-Britt.Sorensen@slu.se
 
tel. +46 40 46 41 92
 
SLU, Alnarp
 
Post: Box 54, SE-230 53 Alnarp, Sweden