NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-03-03, 01:28
En mycket läsvärd och lärorik uppsats, som starkt rekommenderas att just läsas och studeras!  
 
Tre år, tre öden och en röd tråd
 
Ett barnhusbarn -
hennes mor, en tänkbar far och en fosterfamilj
 
av
Ragnar Lindblad
 
Carolina Dorothea Andersson 1845-1926
min farfars farmor
 
Uppsats i kursen Släktforskning - en introduktion HT 2007
Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet
 
Slutuppsats Ragnar Lindblad HT 2007.doc Sidan 2 av 10
Innehåll
Bakgrund........................................................................ ......................................................... 2
Carolinas tre första år - den röda tråden.......................................................................... .. 3
Modern Elisabet Andersson ................................................................................ ................ 3
En tänkbar far, sjömannen Carlström....................................................................... ......... 6
En fosterfamilj, Anders Forsström och hans hustru Ulrica Ersdotter.......................... 7
Diskussion och fortsättning.................................................................... ............................. 9
 
Bakgrund
 
Min farfars bror, Sture Lindblad (1900-1988), ägnade efter sin pensionering en hel del tid åt
att sammanställa information om sin farmor Carolina Dorothea Lindblad f. Andersson (1845-
1926). Carolina föddes av en ogift moder i Stockholm och växte upp i två olika fosterhem.
Sture hade, förutom sina egna minnen, tillgång till en hel del brev och andra dokument från
Carolina och hennes man Ola. Han intervjuade också sin egen far och ett par av hans syskon och
vissa handlingar i Stadsarkivet i Stockholm granskades också. Resultatet sammanställdes 1973 i en
uppsats som i stencilerad form spridits i släkten (1).
 
Av betydelse för denna uppsats är att Sture hittade förlossningsjournalen från Allmänna BB i
Stockholm, en del dokument från Allmänna barnhuset och en person i Stockholm som skulle
kunna vara Carolinas far. Dessutom visade han på alternativa tolkningar till friherre Thure
Gyllenkroks intresse för den lilla flickan under hennes uppväxt i Skåne - det fanns en populär idé
hos somliga släktingar som gick ut på att han kunde ha varit fadern. Men han var nog bara
filantrop.
 
Det saknades dock fortfarande en hel del fakta som borde gå att få fram om Carolinas första
tre år då hon efter en kort vistelse på Barnhemmet fosterhemsplacerades utanför Sigtuna,
återkom till Barnhuset och sen fosterhemsplacerade igen, denna gång nere i Skåne. Släkthistorien
gör gällande att hon blev vanvårdad i första fosterhemmet och därför fick byta.
 
Jag har valt att titta närmare på
. Carolinas tre första år - den röda tråden
. Hennes mor, Elisabet Andersson, utifrån tillgängliga handlingar
. En tänkbar far, sjömannen Carlström, som har mycket som talar för sig men inget
som binder och
. Fosterfamiljen Torparen Forsström och hans hustru Ulrika Ersdotter utanför Sigtuna,
deras bakgrund och huruvida det finns belägg för vanvård
 
Fotnot (1) Lindblad, Sture; Carolina Dorothea Lindblad - en minnesteckning; stencil 1973
 
http://dooku.miun.se/historia/slakt/Exempel/Ragnar%20Lindblad.pdf