NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-18

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-18
Skrivet av: Stellan Rasmusson skrivet 2006-10-06, 12:14
Hej Olle Elm
 
Jag är inte så hemma på Edselskog men kan dock förmedla viss kunskap gällande Käppenäs. Enligt Lignell, Grefskapet Dal, andra delen sid 107 så är Käppenäs upptaget som skattehemman med 1/8 mtl. I fotnot görs anmärkningen att Har fordom hetat Huken. Om man då ser vad som finns i domböcker gällande Käppenäs så finner man:
 
1667. Hans Gunnarsson och hustru Kersti Jakobsdotter i Huken, Edselskog, förliktes att bli tillhopa i säng och säte, som de på länge ej varit.
 
1668. Hustru Kersti Jakobsdotter i Huken, Edselskog.
 
1676. Dragon Hans Gunnarssons hustru Kersti Jakobsdotter i Huken, Edselskog, brukar 1/16 ibid. och är utfattig.
 
1684. Olof Svensson i Huken fullmäktig för sin hustru Börta Jakobsdotter (25), Axel Jakobsson i Hedan (10), Grells Jakobsson i Killingen (10), Hans Jakobsson i Korsbyn (10), Erik Jakobsson i Vallsjön (10), Malin Jakobsdotter i Kroppekärr (5) och Märta Jakobsdotter i Grimsheden skaftade till salig kyrkoherden i Edselskog herr Lars Hesselgrens änka matrona Anna Nov?n och dess barn 1/8 mtl Huken, Edselskog, för 75 rdr. Köpebrev 28 september 1681. Fastan mottogs å sin hustrus vägnar av kyrkoherde Per Risell.  
 
1704. Herr Jonas Faxell visade rågång mellan Käppenäs, Bräcketorpet i Edselskog. Jämför dom 1642. Bräcketorpets åbor var svarande. (Har inte avskrift på denna dom. SR)
 
1709. Herr Jonas Faxell innehar gården Käppenäs. Kontrakt med f.d. bruksarrendator Måns Anders Bergström 17 okt. 1705 angående vattenskada på Käppenäs från Hvittlanda hammar.
 
1716. Slagsmål mellan fänrik Nils Berggren och Anders i Käppenäs.
 
1720. Syn på 1/8 mtl Käppenäs i Edselskog som salig kaplan i Åmål herr Jonas Faxells barn äga och inspektor Anders Bergström tagit till bruks.
 
1721. Inspektor Anders Bergström och hans hustru Brita Risell . Han hade lånat pengar av fru Maria de Besche i Uppsala 1700 under äktenskapslöfte till hennes dotter Maria Elisabet D?ben, 1448 rdr silvermynt. Maria de Besches måg Anders von Otter.
 
1725. Förlikning nellan inspektor Anders Bergström samt Jacob Nilsson i Strand och Hans Nilsson i Grimsheden om återbördande av 1/8 mtl Käppenäs, Edselskog, som lantmätare Abraham Hesselgren som förmyndare för salig Kaplan Jonas Faxells barn sålt till Jacob och Hans. Bergströms hustru har bördsrätt och får lösa den.
 
1729. Nils Andersson i Hallebol stämt trädgårdsmästare Erik Mellqvist i Käppenäs ang. soldatlega.
 
Så långt utdrag från Anders Edestams domboksavskrifter. Möjligt att det finns ytterligare referenser i originalhandlingarna då Edestam endast tog med notiser med material relevant för släktforskning.
 
Hoppas detta är till nytta för dig.
 
Med vänlig hälsning
Stellan Rasmusson