NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-30
Skrivet av: Jan-Erik Eriksson skrivet 2003-09-24, 13:49
Annika
Det var från Emigrant-CDn
Jag fann både Svante och hans kompis Karl Joh Larsson 20 år från Vänersborg
Hans källkod slutar med 229 alltså biljetten efter Svante.
Via källkoden skall man kunna se vilken båt som fraktade dom.
720 personer emigrerade 1892 03 04 alla via Göteborg.
 
 
    KÄLLKOD innebär att söka på beteckningen för  
    källan till uppgifterna.
 
    För de svenska hamnarna hänvisar källkoden till
    band, sida och kontraktsnummer i passagerar-
    listorna, som förvaras på de olika landsarkiven.
    För emigranter över Köpenhamn står källlkoden
    för kontraktsnummer. För Hamburg redovisas
    ingen källkod.
 
    Källkoden kan utnyttjas för att ta reda på medrese-
    närerna till en emigrant. Notera källkoden för den
    aktuella personen och sök sedan på denna kod  
    för att få uppgifter om hela resesällskapet (käll-
    koden är densamma för alla personer i ett sällskap
    som reste på samma biljettkontrakt).
 
    För att slippa skriva upp källkoden: högerklicka  
    med musen på källkoden för en viss person och
    välj Kopiera samt högerklicka sedan på fältet för
    källkod i sökformuläret och välj Klistra in.  
 
    Källkoden kan användas för att beställa en kopia
    av originalhandlingen från respektive landsarkiv
    Där framgår, förutom de uppgifter som finns i data-
    basen, även namnet på fartyget och agenten för
    resan.