NULL Skriv ut sidan - Anor på Internet

Anbytarforum

Titel: Anor på Internet
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-01-23, 17:22
Att det finns mer fel i Disbyt än andra ställen tror jag inte. Däremot menade jag att det går inte att använda Disbyt just på grund av strukturen. Jag håller fullständigt med att det går att använda som uppslag till att finna svåra fall.
En ana jag letat efter länge fann jag i Disbyt hos fyra personer, jättebra. Två personer hade gjort personens födelsesocken till sanning, den tredje hade avlidit och så den fjärde hade placerat personen på ett helt annat ställe i Sverige. Arkiven har brunnit där anan med stor sannolikhet gränsande till sanning kom från. Om det var de brunna böckerna som personen valde att placera anan i socken med samma namn låter jag vara osagt, för där hade böckerna inte brunnit, problemet var bara att där fanns inte anan heller. Efter kontakt så fanns inget bra svar till placeringen av anan, ridå! Efter flera år så kanske jag har ett uppslag till sanningen, Men det verkar ta lite tid att få det bekräftat.
 
Så att använda Disbyt som ett underlag till ett gemsamt träd, nej tack.  
 
Vänligen Patrick