NULL Skriv ut sidan - Anor på Internet

Anbytarforum

Titel: Anor på Internet
Skrivet av: Bengt Rydh skrivet 2011-01-23, 11:29
Min poäng med matematiken var att det är fullständigt meningslöst med ett släktträd med mer än cirka 10-15 generationer
 
10-15 generationer är också det djup som omfattas av det källmaterial som vi normalt utnyttjar oss av. Med domböcker och diverse kameralt material går det med lite tur att ta sig igenom 1600-talet men sedan blir det oftast oåterkallerligen stopp. Visst har väl många en eller annan frälseana med vilken man kan haka på, seriös eller mindre seriös, genealogisk litteratur (...eller dess förvanskningar på nätet)och uppvisa släktskap med både Gorm gamle och Karl den store. För mig är dock det sistnämnda mer av kuriöst intresse.
 
Om man funderar vidare över de rent matematika implikationerna gör jag en annan reflektion. Om vi räknar 3,5 generationer på 100 år når vi vikingatiden efter storleksordningen 30 generationer. Teoretiskt har vi då dryga miljarden anor (1 073 741 824). Jag har ingen siffra på hur stor befolkningen var under medeltiden men vid tiden för Älvsborgs lösen (1571) brukar man uppskatta folkmängden till storleksordningen en halv miljon. Om vi bara för att göra ett räkneexempel antar att hela den nordiska befolkningen 30 generationer bakåt bestod av en halvmiljon (vilket förmodligen är för högt) skulle det innebära, rent matematiskt, att varje person som levde då skulle förekomma på mer än 2000 ställen i min antavla. Kanske är det därför rentav sannolikt att vi i princip härstammar de flesta av de individer som levde då, även om vi givetvis inte exakt kan visa hur.