NULL Skriv ut sidan - Göteborgs stift

Anbytarforum

Titel: Göteborgs stift
Skrivet av: Mats Winbro skrivet 2014-01-28, 08:34
Älvsered i Kinds härad (tillika Kinds kontrakt) bildade tillsammans med Holsljunga och moderförsamlingen Mjöbäck ett gemensamt pastorat intill kommunreformen i början av 1970-talet då gamla landskommunen Högvad delades och församlingen tillfördes Falkenbergs kommun/kontrakt och Fagereds pastorat i Hallands län.  
 
Enligt boken Göteborgs stift 1885-1949, Biografisk matrikel över stiftets prästerskap utgiven av Knut Norborg 1949 så bestod församlingstjänarna i pastoratet år 1915 av två präster: kyrkoherden Per Åke Perslow (tjänstgjorde 1906-32) och komminister var vid denna tid Carl Johan Norén (tjänstgjorde här 1899-1918).  
 
Eventuella pastorsadjunkter och vikarier tas dock inte upp i nämnda skrift, vilken för övrigt, till skillnad från det gamla herdaminnet, har utförliga och till synes tillförlitliga biografier över stiftets prästerskap. Denne Knut Norborg hann dessutom efter sin pensionering utge en fortsättning för åren 1950-64 med samma goda kvalitet på det biografiska materialet.