NULL Skriv ut sidan - Göteborgs stift

Anbytarforum

Titel: Göteborgs stift
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-05-11, 09:12
Hej,
 
Finns det någon med tillgång till herdaminnena som skulle kunna ge mig lite mer kött på benen om två spännande, men gäckande anor:
 
- Christen Nielsen, kyrkoherde och prost i Marstrand (åtminstone år 1597-1622)
 
och dennes svärson,
 
- Björn Helgensson Brun, kyrkoherde och prost i Marstrand (åtminstone år 1625-1648)?
 
Jag håller nämligen på med en kartläggning av denna släkt, så varje liten pusselbit skulle tas emot med största tacksamhet.
 
Kan t ex denne Christen Nielsen vara identisk med den Christen Nielsen som  - enligt biskop Jens Nielsens reseberättelse - år 1594 var slottspredikant på Bohus?
 
Kyrkoherden Christen Nielsen i Marstrand var ju, enligt samma reseberättelse, år 1597 gift med en Susanna Linnartsdotter, dotter till en holländsk byggherre, Lennart van Porten, på just Bohus.  
 
Kanske träffades de under hans tid på slottet?
 
Med varmt tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson