NULL Skriv ut sidan - Elgenstierna 1 och 2?

Anbytarforum

Titel: Elgenstierna 1 och 2?
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2001-03-08, 21:35
CD-skivan som Riddarhuset låtit framställa bör inte blandas ihop med Elgenstierna. Det hela rör sig i stället om en digitaliserad version av de aktuella riddarhusstamtavlorna, vilket är något annat. Visserligen utgår dessa från Elgenstiernas edition av riddarhusstamtavlorna, utgiven under titeln Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925-1936), men dessa har sedan kompletterats med efterkommande generationer och nya forskningsrön. För övrigt byggde ju Elgenstierna, i likhet med föregångaren Anrep, i sin tur på tidigare (otryckta) versioner av riddarhusstamtavlorna.
 
En lämplig källhänvisning är således Riddarhusets stamtavlor, CD-versionen (2001), eller ännu bättre CD-skivans exakta titel (har den ej till hands f.n.).  
 
Om riddarhusstamtavlorna, se t.ex. Folke Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia, Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 1937, och densamme, Arbetet på den svenska adelns släkthistoria och Riddarhusets stamtavlor, Släkt och hävd 1960:3, samt Pontus Möller, Riddarhuset i tiden, Släkthistoriskt forum 1982:4.  
 
M v h
Torsten Berglund