NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-04

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-04
Skrivet av: Mats Johansson skrivet 2004-09-29, 21:11
Hej!  
 
Jag är intresserad av att få veta om någon kan ge mig svar på följande fråga:  
 
Vilka regler gällde för mantalsskrivning av indelta soldater under indelningsverkets första tid? (Sent 1600-tal och 1700-talets första decennier.)  
 
Jag forskar om en soldatrote i västra Värmland under dåvarande Närke-Värmlands regemente. Jag förmodar att under 1760-talet gällde regeln att soldaten mantalsskrevs på stamroten, oavsett var han verkligen bodde. I mitt fall vet jag, genom kyrkoböcker, att min soldat bodde på en plats i grannsocknen under denna tid. Soldater före honom har bott i soldattorpet så långt jag kan bekräfta med kyrkoböckernas födelselängder, med ett undantag som jag inte kan få bekräftat.  
 
Det vore roligt med ett svar.  
 
Hälsningar Mats Johansson, Kil