NULL Skriv ut sidan - Vadfors """"byalängder""""

Anbytarforum

Titel: Vadfors """"byalängder""""
Skrivet av: Anders Winroth skrivet 2002-09-17, 05:02
Kjell Vadfors har ju lagt ned ett enormt arbete på sina byalängder. Det är närmast tragiskt att han inte talar om hur han har kommit fram till de uppgifter han publicerar.
Det är sant att byalängderna kan vara mycket nyttiga, om de används på ett förnuftigt sätt. De kan fungera som ett kvalificerat register till kyrkobokföringen. Mycket få personer som dog i Grangärde mellan 1710 och 1717 har noterats som döda i bevarade husförhörslängder, men Vadfors har ju gått igenom dödboken och fört upp de allra flesta under respektive by. Likaså i Norrbärke för en ännu längre period. Och i båda socknarna för perioden innan husförhörslängderna har börjat.
Jag använder själv byalängderna för att hitta till rätt sida i kyrkobokföringen, när det inte är så lätt att hitta den sidan, och detta är ju en god tjänst Vadfors har gjort oss alla som forskar i Grangärde och Norrbärke.
Han har ju genom sina domboksreferat (som dock ibland innehåller väl många felläsningar) också gjort det lättare att närma sig domböckerna för att leta efter en specifik uppgift.
Däremot använder jag aldrig Vadfors för uppgifter som jag inte kan verifiera i källorna. Att han har gjort sig skyldig till en del skrivfel och missuppfattningar är ju inte så konstigt eller märkvärdigt; det gör vi alla. Betydligt värre är att han gör sig skyldig till åtskilliga metodfel, som jag inte hade väntat mig hos en forskare med så mycket erfarenhet.
Jag har under sommaren gått igenom de flesta av mina förfäder i Norrbärke och Grangärde i Vadfors byalängder. Jag lade märke till många mycket svagt underbyggda eller direkt felaktiga slutsatser. Om en Nils Andersson efterträder en Anders Nilsson i skattelängderna (jag talar om tiden före kyrkobokföringen), drar Vadfors sig inte för att dra slutsatsen att Nils var son till Anders. Vi vet ju från ägarlängderna på gårdar i senare tid att det inte alls var ovanligt att en person med rätt patronymikon efterträdde sin svärfar, eller sin morbror, eller t o m en obesläktad på en gård. Det måste väl ha kunnat hända på 1500-talet också. Om patronymikonet inte stämmer verkar Vadfors slutsats bli att Nils Andersson efterträtt sin svärfar. Detta är ju nästan helt godtyckligt. Finns det domboksnotiser som styrker dessa slutsatser har Vadfors i varje fall inte tagit med dem i sitt publicerade material, och jag känner inte till dem från annat håll.
Detta bara som ett exempel. Jag skulle kunna framför flera.
Man kanske inte ska kritisera Kjell Vadfors för att understundom ha gjort fel - han är ju själv medveten om den saken. Han borde veta bättre än att använda tvivelaktiga metoder, men det är ju lätt att säga. Vad som väl måste betraktas som klandervärt är dock att han inte har talat om hur han har kommit fram till de slutsatser han sprider. Detta gör det mycket svårt att kontrollera om uppgiften är riktig utan mycket omfattande arbete. Uppgifterna är tillräckligt ofta fel för att man inte ska kunna lita på dem utan vidare.
Den kloke användaren av Vadfors byalängder använder dem som en ingång till svåråtkomligt källmaterial. Om forskaren inte kan bekräfta hans uppgifter i materialet gör man klokast i att lägga dem åt sidan, tills vidare, om man nu har några som helst ambitioner om att samla säkra uppgifter i sin släktforskning.